کتاب ایمنی در صنعت پله برقی نوشته مهندس فرتاش رزمجو مهندس آنتونی آندون از نوآور

کتاب ایمنی در صنعت پله برقی توسط مهندس فرتاش رزمجو مهندس آنتونی آندون نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب کتاب ایمنی در صنعت پله برقی : دانلود Escalator Accident Pictures به جرات می توان ادعا نمود, کتاب جاری برای اولین ابر در ایران و جهان در زمینه ایمنی و استانداردهای موجود در صنعت پله‌برقی و پیاده‌روی متحرک تدوین گردیده است. مطالب استفاده شده در کتاب بر اساس الزامات استانداردهای داخلی و بین‌المللی, مقالات برتر, مجلات ت خصصی و تحقیق‌های دانشگاهی به همراه پشتوانه تجارب کسب شده در صنعت پله‌برقی ایران طی سالیان متمادی تالیف گردیده است. در این کتاب سعی شده, الزامات استاندارد در خصوص ایمنی و همچنین مکانیزم‌های ایمنی به کار رفته در این صنعت به زبان ساده بیان شده و زمینه درک بهتر و صحیح این استاندارد فراهم گردد. امید است, کتاب جاری بتواند پاسخگوی نیاز فعالین,‌علاقه‌مندان و محققین این صنعت بوده و به عنوان منبع قابل اعتماد و معتبر مورد استفاده اساتید, دانشجویان و کارشناسان محترم قرار گیرد. پیشگفتار شماره 1 پیشگفتار شماره 2 مقدمه فصل اول: تعاریف اصلی 1-1 ارتفاع پله برقی 1-2 طول افقی پله برقی 1-3- طول مفید پله برقی 1-4- سرعت 1-5- شیب پله برقی 1-6- عرض پله برقی 1-7- استپ 1-8- پالت 1-9- شانه و کامپلیت 1-10- دستگیره یا هندریل 1-11- بالستریت یا نرده پله برقی 1-12- اسکرت 1-13- دک داخلی 1-14- دک خارجی 1-15- درب محافظ ایستگاههای بالا و پایین 1-16- تعداد استپ افقی 1-17- جهت حرکت پله برقی 1-18- مکانیزم‌های ایمنی 1-19- بیمه سرنشینان پله برقی 1-20- جانمایی پله برقی 1-21- چیدمان پله برقی 1-22- انواع چیدمان 1-22-1- چیدمان پله‌برقی در چند طبقه به روش تکی 1-22-2- چیدمان پله‌برقی در چند طبقه به روش ضربدری 1-22-3- چیدمان پله‌برقی در چند طبقه به روش موازی 1-23- محاسبه و نحوه انتخاب پله برقی 1-24- ظرفیت جابه‌جایی پله برقی فصل دوم: استانداردها : 2-1 مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان 2-2 استاندارد ملی ایران 1-13836 2-3 استاندارد اروپا EN-115 2-4 استاندارد ایالات متحده A17.1 ASME فصل سوم: آنالیز حوادث : 3-1 تعریف حادثه 3-2 روشهای آنالیز حوادث 3-3 راههای مواجهه با خطر 3-4 شناسایی سطح شدت حوادث فصل چهارم: حوادث در فرایند نصب : 4-1 حوادث در فرایند حمل، نصب و راه اندازی 4-2 مرحله حمل و تخلیه 4-3 مرحله جایگذاری 4-4 مرحله نصب مکانیکال 4-5 مرحله تست و راه اندازی فصل پنجم: حوادث و سیستمهای ایمنی 5-1 حوادثی که براثر طراحی غلط پله برقی حادث می‌گردند. 5-2 حوادثی که بدلیل ضعف در سرویس و نگهداری تجهیزات بوجود می‌آید. 5-3 حوادثی که بدلیل رفتار غلط مسافرین حادث می‌گردند. 5-3-1 هشدارهای ایمنی 5-3-2 آموزشهای بلند مدت 5-4 طبقه‌بندی انواع حوادث 5-4-1 حوادث ناشی از سقوط 5-5 انواع مصدومیت 5-6 اقدامات پیشگیرانه 5-7 بررسی انواع حوادث و مکانیزم‌های ایمنی مرتبط 5-7-1 حوادث مربوط به شانه‌ها و کامپلیت شرح حادثه علل وقوع گزارش حوادث راهکارهای پیشگیرانه اقدام در زمان حادثه الزامات استاندارد 5-7-2 گیر کردن بین فاصله استپ و اسکرت شرح حادثه علل وقوع گزارش حوادث راهکارهای پیشگیرانه اقدام در زمان حادثه الزامات استاندارد 5-7-3 گیر کردن در ورودی هندریل شرح حادثه علل وقوع راهکارهای پیشگیرانه اقدام در زمان حادثه الزامات استاندارد 5-7-4 گیر کردن و یا زمین خوردن در اثر عدم تراز یا شکستگی استپ شرح حادثه علل وقوع راهکارهای پیشگیرانه اقدام در زمان حادثه الزامات استاندارد 5-7-5 گیر کردن در فاصله‌ بین استپ‌ها شرح حادثه علل وقوع راهکارهای پیشگیرانه اقدام در زمان حادثه الزامات استاندارد 5-7-6 شکستگی و یا عدم وجود استپ شرح حادثه علل وقوع راهکارهای پیشگیرانه اقدام در زمان حادثه الزامات استاندارد 5-7-7 افتادن مسافر در اثر توقف ناگهانی و یا کوتاه بودن فاصله توقف شرح حادثه علل وقوع گزارش حوادث راهکارهای پیشگیرانه اقدام در زمان حادثه الزامات استاندارد 5-7-8 آسیب دیدن انگشتان در اثر گیر کردن بین هندریل و بالسترید و یا هندریل و دیوار شرح حادثه علل وقوع راهکارهای پیشگیرانه اقدام در زمان حادثه الزامات استاندارد 5-7-9 افتادن مسافر در اثر توقف هندریل و یا کم بودن سرعت آن شرح حادثه علل وقوع راهکارهای پیشگیرانه اقدام در زمان حادثه الزامات استاندارد 5-7-10 افزایش ابعاد حادثه بدلیل عدم وجود دکمه توقف اضطراری شرح حادثه علل وقوع راهکارهای پیشگیرانه الزامات استاندارد 5-7-11 لغزندگی پاگردهای ابتدایی و انتهایی و یا استپ شرح حادثه علل وقوع راهکارهای پیشگیرانه اقدام در زمان حادثه الزامات استاندارد 5-7-12 عدم وجود کنتاکتور دوم ایمنی شرح حادثه علل وقوع راهکارهای پیشگیرانه اقدام در زمان حادثه الزامات استاندارد 5-7-13 رها شدن و حرکت خلاف جهت : شرح حادثه علل وقوع گزارش حوادث راهکارهای پیشگیرانه اقدام در زمان حادثه الزامات استاندارد 5-7-14 اثرات مواد سمی شرح حادثه علل وقوع راهکارهای پیشگیرانه اقدام در زمان حادثه الزامات استاندارد 5-7-15 فضای باز و ناایمن در کناره تجهیزات شرح حادثه علل وقوع گزارش حوادث راهکارهای پیشگیرانه اقدام در زمان حادثه الزامات استاندارد 5-7-16 برخورد با سازه ساختمان شرح حادثه علل وقوع راهکارهای پیشگیرانه اقدام در زمان حادثه الزامات استاندارد 5-7-17 کمبود فضای کافی در ورودی و خروجی پله برقی شرح حادثه علل وقوع گزارش حوادث راهکارهای پیشگیرانه اقدام در زمان حادثه الزامات استاندارد 5-7-18 نشستن و یا آویزان شدن از هندریل شرح حادثه علل وقوع گزارش حوادث راهکارهای پیشگیرانه اقدام در زمان حادثه الزامات استاندارد 5-7-19 حوادث بدلیل حمل بار نامناسب شرح حادثه علل وقوع راهکارهای پیشگیرانه اقدام در زمان حادثه الزامات استاندارد 5-7-20 عدم وجود دکمه توقف اضطراری در موتورخانه راهکارهای پیشگیرانه الزامات استاندارد 5-7-21 نور کم در محل کار راهکارهای پیشگیرانه الزامات استاندارد 5-7-22 برق گرفتگی راهکارهای پیشگیرانه الزامات استاندارد 5-7-23 فضای کم در ایستگاههای پله برقی راهکارهای پیشگیرانه الزامات استاندارد 5-7-24 وقوع حریق در پله برقی گزارش حوادث راهکارهای پیشگیرانه اقدام در زمان حادثه الزامات استاندارد 5-8 علائم ایمنی فصل ششم: توصیه‌های ایمنی : کتاب ایمنی در صنعت پله برقی 6-1 توصیه‌های ایمنی 6-2 در زمان سوار شدن 6-3 سوار شدن کودکان 6-4 در زمان طی مسیر 6-4 در زمان طی مسیر 6-5 در زمان خروج از پله برقی 6-6 شرایط اضطراری فصل هفتم: ایمنی در یک نگاه : منابع کتاب ایمنی در صنعت پله برقی انتشارات نوآور ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس فرتاش رزمجومهندس آنتونی آندون
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 192
شابک 9786001681486