کتاب آموزش کاربردی AUTOCAD MEP نوشته مهندس رامین تابان از نوآور

کتاب آموزش کاربردی AUTOCAD MEP توسط مهندس رامین تابان نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب کتاب آموزش کاربردی AUTOCAD MEP مقدمه مولف بخش اول: مقدمات اولیه فصل اول: معرفی نرم‌افزار AutoCAD MEPو قابلیت‌های آن بهره گیری از ابزارهای مستندسازی و طراحی تخصصی به منظور ارتقای خلاقیت در طراحی طراحی دقیق‌تر داده‌های طراحی یکپارچه همکاری موثر محیطی مشابه باAutoCAD فضاهای کاری مبتنی بر نیاز اثربخشی بیشتر برای پیمانکاران MEP طراحی‌های تک‌خطی یا دوخطی ارائه توضیحات کمکی به صورت خودکار پوسته‌های نمایش مهندسی جداول اطلاعاتی هماهنگ ایجاد بخش‌ها و ابعاد در ارتفاع به صورت یکپارچه مدیریت طراحی فصل دوم: آشنایی با محیط نرم‌افزار 19 AutoCAD MEP : آشنایی با اصول اولیه آشنایی با مفاهیم طراحی اجزا آشنایی با واژگان مورد استفاده در نرم‌افزار AutoCAD MEP روند کار آشنایی با نوار ریبونی زبانه ها و پنل‌های نوار ریبونی پنل‌های گسترشی زبانه‌های متنی نوار ریبونی منوی کاربردی جستجوگر پروژه هدایتگر پروژه ابزارها و جعبه‌ابزارها کنترل ظاهر جعبه‌ابزارها و جعبه‌هایProperties جعبه Properties نوار وضعیت پنجره طراحی پنجره خط فرمان نوار وضعیت کاربردی مشخصات سیستم انجام فعالیتهای کلی کار با اجزا تغییر شیوه نمایش بخش دوم: طراحی تاسیسات مکانیکی با نرم‌افزار 42 AutoCAD MEP : فصل سوم: طراحی شبکه کانال با نرم‌افزار 43 AutoCAD MEP : نمایش تک‌خطی نمایش دوخطی قسمت Advanced امکانات قسمت Advanced امکانات قسمتBasic قسمت Duct Layout Preferences قسمت Duct Routing Preferences نحوه تعیین Duct Routing Preferences قسمت Duct System Definitions انتخاب اولویت‌های اتصال نحوه نمایش‌های سیستم کانال تعیین اولویت‌های General نمایش تک‌خطی گرافیکی مشخص کردن قسمتها به طور دستی طی جانمایی اصلاح ویژگیهای کانال ویژگیهای کانال جدید درباره مسیر جدید در کانال درباره تغییر یک وصاله مشخص کردن یک روش محاسباتی برای تعیین ابعاد کانال مشخص‌کردن واحدهای اندازه‌گیری برای مولفه‌های HVAC نمایش زانویی‌ها به شیوه محور مستقیم تغییر مولفه‌های متصل در مسیر کانال نمایش خطوط تقارن در کانالها افزودن یک اتصال به کانال به صورت دستی افزودن یک الگوی هاشورزنی به منظور شناسایی سیستم کانال افزودن یک برچسب یا بردار جریان به یک کانال موجود افزودن برچسب یا بردار جریان به کانال افزودن یک مسیر کانال موازی افزودن انشعاب به کانال افزودن کانال افزودن کانال با استفاده از Grips افزودن عایق یا آستر به کانال یا اتصال کانال جدا کردن یا ترکیب کردن بخشهای کانال محاسبه اندازه کانال برای یک سیستم کانال محاسبه اندازه‌های کانال به منظور بهینه‌سازی طراحی‌های سیستم کانال تغییر عایق‌بندی یا آستر در کانال یا اتصالات بررسی اتصال در سیستم کانال تنظیم اولویت‌های جانمایی کانال تنظیم اولویت‌های مسیریابی کانال گسترههای اندازه در اولویت‌های مسیریابی تنظیم ویژگیهای سیستم کانال تنظیمات سیستم کانال اتصال یک مسیر از کانال به تجهیزات اتصال کانال‌ها به طراحی‌های مرجع تبدیل یک خط به یک کانال تبدیل یک خط، قوس، چندخطی یا خطوط منعطف به کانال انعطاف‌پذیر ایجاد یک Definitionبرای سیستم کانال : ترسیم یک کانال تک‌خطی ترسیم یک مسیر کانال ترسیم یک مسیر کانال عمودی ترسیم یک شبکه کانال ترسیم کانال انعطاف‌پذیر اتصال‌دهندگان کانال قفل کردن بخش Duct Elevation افزودن Gripبه کانال جعبه‌ابزار)Add حالتDuct Properties ( جعبه‌ابزار)Modifyحالت (Duct Properties ابزارها و روش‌های اندازه‌گیری کانال ابزارهای اندازه‌گیری کانال افزودن Snapبه کانال بخش مشخصات سیستم کانال شیوه‌های نمایش سیستم کانال روند کاری سیستم کانال ارسال داده‌های سیستم کانال مسیرهای کانال انعطاف‌پذیر افزودن Gripها به منظور تغییر یک مسیر از کانال اندازه‌گیری کانال به صورت Instant طولانی کردن یک بخش از کانال قفل کردن اندازه وصاله یا کانال کانالTransition-Offset تغییر وصاله‌های تغییر موقعیت وصاله یا کانال تغییر جانمایی یک کانال منعطف تغییر شکل یا اندازه یک کانال تغییر اندازه یا نوع ثانویه یک اتصال کانال تغییر سیستم اختصاص داده شده به یک کانال سیستمهای کانال چند طبقه در طراحی‌های مرجع قرار دادن یک MvPartکانال در یک طراحی تعیین یک روش محاسبه برای اندازه‌گیری کانال شروع یک مسیر از نقطه انتهایی یک کانال افزودن وصاله‌های Transition – Offsetبین دو کانال روند کاری برای محاسبه اندازههای کانال به منظور بهینه‌سازی طراحی‌های سیستم کانال فصل چهارم: طراحی سیستم لوله‌کشی آب و فاضلاب ساختمان با نرم‌افزارAutoCAD MEP : کتاب آموزش کاربردی AUTOCAD MEP ابزارهای لوله‌کشی آب و فاضلاب تجهیزات و تاسیسات بهداشتی لوله‌کشی افزودن تجهیزات لوله‌کشی در سیستمهای ساختمان افزودن یک حلقه انبساط به یک مسیر لوله‌کشی افزودن تاسیسات بهداشتی و تجهیزات لوله‌کشی افزودن وصاله‌های لوله‌کشی به صورت دستی محاسبه اندازه خطوط لوله‌کشی تاسیسات بهداشتی تعیین اندازه خطوط لوله‌کشی آب مصرفی محاسبه شیب یک خط لوله‌کشی تعیین اتصال‌دهندگان برای یک سبک از وصاله لوله‌کشی تعیین مشخصات سیستم لوله‌کشی تعیین سبک‌های وصاله‌ها و خطوط لوله‌کشی اتصال خطوط لوله در ارتفاع‌های مختلف تعیین اتصال‌دهندگان برای یک وصاله لوله‌کشی ایجاد یک مسیر لوله‌کشی از یک چندخطی ایجاد مشخصات برای یک سیستم لوله‌کشی ایجاد سیستم‌های لوله‌کشی سفارشی کردن محتوای لوله‌کشی ترسیم یک مسیر لوله‌کشی از تجهیزات یا تاسیسات بهداشتی ترسیم یک مسیر لوله‌کشی با استفاده از Add Grips افزودن Gripها به یک مسیر لوله‌کشی استفاده از Gripها برای تبدیل یک مسیر لوله‌کشی تغییر تجهیزات و تاسیسات بهداشتی تغییر مختصات موقعیت وصاله یا خط لوله‌کشی تغییر اندازه نامی یک بخش از خط لوله‌کشی تغییر سبک یک وصاله یا خط لوله‌کشی تغییر سیستم اختصاص یافته به یک وصاله یا خط لوله‌کشی جابه‌جایی یک بخش از خط لوله‌کشی غیرفعال کردن وصاله‌های لوله‌کشی پیش‌فرض یک مسیر مجزا اندازه‌گیری خطوط لوله‌کشی بهداشتی به طور خلاصه روند کاری طراحی لوله‌کشی وصاله‌های لوله‌کشی درباره Gripهای لوله‌کشی جداول اندازه‌گیری خط لوله‌کشی خطوط و مسیرهای لوله‌کشی مشخصات سیستم لوله‌کشی معکوس کردن جریان مسیر لوله‌کشی اندازه‌گیری خطوط لوله‌کشی بهداشتی برای چندین طبقه اندازه‌گیری خطوط لوله‌کشی بهداشتی ارائه توضیحات اضافه برای یک سبک خط لوله‌کشی تعیین اولویتهای لوله‌کشی برای برچسبها و بردارهای جریان تعیین اندازه‌های استاندارد برای سبک خط لوله‌کشی تعیین وصاله‌های پیشفرض برای مشخصات سیستم لوله‌کشی تعیین نوع و نوع فرعی یک سبک وصاله لوله‌کشی تعیین نمایش سبک دستگاه‌ها، پنل‌ها و وصاله‌های لوله‌کشی فصل پنجم: طراحی سیستم‌های لوله‌کشی با نرم‌افزار AutoCAD MEP : ایجاد یک سیستم لوله‌کشی ترسیم لوله‌کشی شیبدار تغییر یک سیستم لوله‌کشی تغییر تجهیزات لوله‌کشی لوله‌کشی شیبدار بخش سوم: طراحی تاسیسات الکتریکی با نرم‌افزار AutoCAD MEP تجهیزات الکتریکی تجهیزات الکتریکی در سیستم‌های ساختمان افزودن تجهیزات الکتریکی بررسی سیستم‌های الکتریکی اجزای یک سیستم الکتریکی تعیین اولویت‌های الکتریکی تعیین اتصال‌دهندگان الکتریکی یک دستگاه کنترل ظاهر و رفتار طراحی‌های سیستم الکتریکی ایجاد یک پایگاه داده پروژه الکتریکی ایجاد سیستم‌های الکتریکی ایجاد مشخصات برای سیستم‌های الکتریکی طراحی پروژه سیستم الکتریکی روند کار در طراحی سیستم‌های الکتریکی استفاده از Snapهای الکتریکی و سیمراهه ها پایگاه داده پروژه الکتریکی نحوه کارکرد پایگاه داده پروژه الکتریکی اتصال پایگاه داده پروژه الکتریکی تغییر تجهیزات الکتریکی تغییر سیستم‌های الکتریکی بارگذاری مجدد پایگاه داده پروژه الکتریکی حذف اتصال به پایگاه داده پروژه الکتریکی استفاده از یک پایگاه داده پروژه الکتریکی اختصاص یک فایل پایگاه داده پروژه الکتریکی کاربرگ ویژگی‌های الکتریکی فصل هفتم: طراحی مدارهای الکتریکی با نرم‌افزار AutoCAD MEP : جدول اطلاعات تابلو برق افزودن تابلوهای برق تعیین اتصال‌دهندگان سبکهای تابلو برق تعیین سبکهای تابلو برق مثال: هم‌ترازی یک تابلو برق با هندسه پلان طبقه مثال: کپی کردن یک تابلو برق مثال: جابه‌جا کردن یک تابلو برق ارسال یک جدول اطلاعات تابلو برق به نرم‌افزار اکسل تولید جداول اطلاعات تابلو برق در طراحی فعلی با استفاده از Circuit Manager ایجاد جداول اطلاعات تابلو برق در یک برگه مجزا ایجاد جداول اطلاعات تابلو برق اتصال تابلوهای برق تغییر دستگاهها و تابلوهای برق تغییر ویژگیهای تابلو برق جابه‌جایی یک دستگاه یا تابلو برق تابلوهای برق تعیین قوانین طراحی سبک‌های تابلو برق به‌روزرسانی جداول اطلاعاتی تابلو برق

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس رامین تابان
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 206
شابک 9786001683213