کتاب آموزش کاربردی خط تولید فتوگرامتری رقومی در LPS نوشته مهندس میلاد امن زاده مهندس الناز محمد زنجانی پور مهندس علیرضا کازرانی از نوآور

کتاب آموزش کاربردی خط تولید فتوگرامتری رقومی در LPS توسط مهندس میلاد امن زاده مهندس الناز محمد زنجانی پور مهندس علیرضا کازرانی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب : فهرست اشکال پیشگفتار فصل اول: تئوری فتوگرامتری : آموزش کاربردی خط تولید فتوگرامتری رقومی در LPS 1-1.تاریخچه فتوگرامتری 1-2.انواع فتوگرامتری 1-3-1.طراحی اندکس پرواز و عکسبرداری 1-3-2.پالایش عکسی 1-3-3.تهیه اندکس عکسی 1-3-4.طراحی و تعیین مختصات نقاط کنترل زمینی 1-3-5.ایجاد واندازه گیری مختصات نقاط کنترل، گرهی و گذر 1-3-6.مثلث بندی هوایی 11-3-7.مدل رقومی زمین 1-3-8.اورتوفتو و روش تهیه آن 1-3-9. تبدیل مدل سه بعدی 1-3-10. کارتوگرافی 1-4. توجیه داخلی 1-5.ترفیع فضایی 1-6.تقاطع فضایی 1ـ7. سرشکنی دسته اشعه فصل دوم: نرم‌افزار Leica Photogrammetry Suite : 2ـ1. LPS Project Manager 2ـ2. LPS Automatic Terrain Extraction 2ـ3. LPS Terrain Editor 2ـ4. Mosaic Tool 2-5. PRO600 2-6. عملیات اصلی در نرم‌افزارLPS 2-7.آیکونهای موجود در منوی اصلی نرم‌افزار LPS فصل سوم: ایجاد پروژه جدید، انجام توجیهات و مثلث‌بندی : 3-1.ایجاد پروژه جدید 3-2.ایجاد بلوک عکسی 3-3.اضافه نمودن تصاویر به بلوک 3-4.تعریف مدل دوربین 3-5.معرفی پارامترهای توجیه داخلی 3-6.پارامترهای توجیه خارجی 3-7.استخراج اتوماتیک نقاط گرهی عکسی 3-8.تعیین مختصات زمینی و مختصات عکسی نقاط کنترل 3-9.پیغامهای خطا و مشکلات رایج 3-10.مثلثبندی هوایی 3-11.اختصاص وزنهای آماری به مختصات عکسی 3-12.اختصاص وزنهای آماری به نقاط کنترل زمینی 3-13.اختصاص وزنهای آماری به پارامترهای توجیه خارجی در تب پارمترهای توجیه خارجی 3-14.اختصاص وزنهای آماری به پارامترهای توجیه داخلی در تب پارمترهای توجیه داخلی 3-15.بهینه‌سازی سلف کالیبراسیون باندل اجستمنت 3-16.برآورد پارامترهای اضافی برای سلف کالیبراسیون باندل اجستمنت 3-17.بررسی خودکار خطاهای بزرگ 3-18.بههنگام ساختن نتایج 3-19.پذیرفتن نتایج 3-20.گزارش مثلث بندی هوایی 3-21.تحلیل گرافیکی نتایج مثلثبندی هوایی فصل چهارم: مدلسازی رقومی زمین : 4-1.مراحل تولید مدل رقومی زمین در نرمافزار LPS 4-2.پارامترهای مدل رقومی زمین 4-3.تنظیمات عمومی جهت تهیه مدل رقومی 4-4.تعیین زوج تصاویر مورد نظر جهت استخراج مدل رقومی 4-5.تعیین ناحیه مورد نظر جهت تهیه مدل رقومی 4-6.ایجاد و معرفی نواحی با پارامترهای مورد نظر در تهیه مدل رقومی 4-7.تعیین پارامترهای استراتژیک به منظور استخراج مدل رقومی 4-8.تعیین دقت مدل رقومی زمین 4-9.تب دادههای SEED جهت تهیه مدل رقومی 4-10.گزارش مدل رقومی استخراج شده 4-11.تفسیر گزارش مدل رقومی 4-12.خروجیهای حاصل از تولید مدل رقومی در نرم‌افزار LPS 4-13.ویرایش مدل رقومی زمین 4-14.اتصال فایلهای جداگانه و ایجاد مدل رقومی یکپارچه فصل پنجم: تهیه اورتوفتو و اورتوموزائیک : 5-1. Orthorectification 1ـ5. Ortho Resampling 5-2.تب عمومی در تولید اورتوفتو 5-3.تنظیمات پیشرفته جهت تهیه اورتوفتو 5ـ4. Ortho Calibration 5-5.:مشکلات موجود در تهیه اورتوفتو 5-6. درونیابی مقادیر درجات خاکستری در تولید اورتوفتو 5-7.نمایش اورتوفتو 5-8-تهیه اورتو موزائیک 5-8-1-برش بخشهای اضافی از تصویر 5-8-2.موزائیک تصاویر برش خورده فصل ششم: استخراج عوارض 6-1-ترسیم عوارض نقطهای 6-2-ترسیم عوارض خطی 6-3-ترسیم عوارض سطحی 6-4- leica Stereo Analyst پیوست: مخفف‌ها

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس میلاد امن زادهمهندس الناز محمد زنجانی پورمهندس علیرضا کازرانی
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 224
شابک 9786001682261