جامعه نگر - سالمی

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب مرور جامع DRS فارماکولوژی بیهوشی نوشته مهدی رضایی از جامعه نگر - سالمی

کتاب مرور جامع DRS فارماکولوژی بیهوشی نوشته ی مهدی رضایی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی سری مرور جامع DRSفارماکولوژی, نوشته شده است.
23,900 تومان

کتاب آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE بیوتکنولوژی پزشکی 2جلدی نوشته دکتر بهمن اکبری، افسانه سید میکائیلی، دکتر سعیده عبداله پور، دکتر نجات مهدیه از جامعه نگر - سالمی

کتاب آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE بیوتکنولوژی پزشکی 2جلدی نوشته ی دکتر بهمن اکبری، افسانه سید میکائیلی، دکتر سعیده عبداله پور، دکتر نجات مهدیه، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی بیوتکنولوژی پزشکی نوشته شده است.
134,900 تومان

کتاب سیستم بین المللی نامگذاری سیتوژنتیک انسانی ISCN 2009 نوشته لیزاجی.شافر، جین مک کوان جردن، مایکل شمید ترجمه ی دکتر مهتا مظاهری نائینی، حسن عشوری از جامعه نگر - سالمی

کتاب سیستم بین المللی نامگذاری سیتوژنتیک انسانی ISCN 2009 نوشته ی لیزاجی.شافر، جین مک کوان جردن، مایکل شمید ترجمه ی دکتر مهتا مظاهری نائینی، حسن عشوری، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی ژنتیک پزشکی و انسانی نوشته شده است.
6,900 تومان

کتاب مرور جامع DRS پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان نوشته دکتر حمید حجتی، مریم کرمی از جامعه نگر - سالمی

کتاب مرور جامع DRS پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان نوشته ی دکتر حمید حجتی، مریم کرمی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی سری مرور جامع DRSپرستاری, نوشته شده است.
79,900 تومان

کتاب تکنولوژی جراحی چشم ساداتی و گلچینی نوشته لیلا ساداتی، دکتر احسان گلچینی از جامعه نگر - سالمی

کتاب تکنولوژی جراحی چشم ساداتی و گلچینی نوشته ی لیلا ساداتی، دکتر احسان گلچینی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی تکنولوژی اتاق عمل نوشته شده است.
49,000 تومان

کتاب اخلاق و اخلاق حرفه‌ای برای مشاغل و دانشجویان پرستاری مامایی و پیراپزشکی نوشته زهرا ایازی، محمد رحیمی مدیسه از جامعه نگر - سالمی

کتاب اخلاق و اخلاق حرفه‌ای برای مشاغل و دانشجویان پرستاری مامایی و پیراپزشکی نوشته ی زهرا ایازی، محمد رحیمی مدیسه، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی مامایی نوشته شده است.
27,900 تومان

کتاب آموزش موثر راهنمای مدرسان پرستاری و استادان رهنما نوشته دکتر ربابه معماریان از جامعه نگر - سالمی

کتاب آموزش موثر راهنمای مدرسان پرستاری و استادان رهنما نوشته ی دکتر ربابه معماریان، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی پرستاری نوشته شده است.
39,900 تومان

کتاب آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE سلامت سالمندی نوشته مجتبی آزاد بخت از جامعه نگر - سالمی

کتاب آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE سلامت سالمندی نوشته ی مجتبی آزاد بخت، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی سلامت سالمندی نوشته شده است.
59,900 تومان

کتاب آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE مدیریت خدمات بهداشتی درمانی جلد دوم نوشته مرضیه دولتشاه از جامعه نگر - سالمی

کتاب آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE مدیریت خدمات بهداشتی درمانی جلد دوم نوشته ی مرضیه دولتشاه، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی سری مجموعه آزمون ارشد MSEخدمات بهداشتی, نوشته شده است.
74,900 تومان

کتاب تب خونریزی دهنده کریمه کنگو CCHF نوشته بهروز معتمدی زاده، دکتر منصور دبیرزاده، دکتر ایرج ضاربان، عباسعلی رمضانی از جامعه نگر - سالمی

کتاب تب خونریزی دهنده کریمه کنگو CCHF نوشته ی بهروز معتمدی زاده، دکتر منصور دبیرزاده، دکتر ایرج ضاربان، عباسعلی رمضانی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی عمومی و غیرپزشکی نوشته شده است.
4,500 تومان

کتاب آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE مهندسی بهداشت محیط جلد اول 1379 تا 1395 نوشته دکتر سینا دوبرادران از جامعه نگر - سالمی

کتاب آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE مهندسی بهداشت محیط جلد اول 1379 تا 1395 نوشته ی دکتر سینا دوبرادران، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی سری مجموعه آزمون ارشد MSEمهندسی بهداشت, نوشته شده است.
219,000 تومان

کتاب اعصاب مغزی نتر نوشته Frank H.Netter ترجمه ی دکتر احسان گلچینی، دکتر جواد مهاجر انصاری، سید محمدهادی میراب از جامعه نگر - سالمی

کتاب اعصاب مغزی نتر نوشته ی Frank H.Netter ترجمه ی دکتر احسان گلچینی، دکتر جواد مهاجر انصاری، سید محمدهادی میراب، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی علوم پایه پزشکی اعصاب نوشته شده است.
49,000 تومان

کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 جلد4 ابعاد یکپارچه‌ی پرستاری نوشته پروفسور آدری برمن، پروفسور شرلی جِی. اسنایدر، پروفسور جرالین فرندسن ترجمه ی دکتر لیلی یکه فلاح، حمیده عظیمی، لیلا دهقانکار، فاطمه مؤدب از جامعه نگر - سالمی

کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 جلد4 ابعاد یکپارچه‌ی پرستاری نوشته ی پروفسور آدری برمن، پروفسور شرلی جِی. اسنایدر، پروفسور جرالین فرندسن ترجمه ی دکتر لیلی یکه فلاح، حمیده عظیمی، لیلا دهقانکار، فاطمه مؤدب، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی صلاحیت حرفه‌ای پرستاران نوشته شده است.
59,900 تومان

کتاب آناتومی برای دانشجویان هوشبری نوشته دکتر احسان گلچینی از جامعه نگر - سالمی

کتاب آناتومی برای دانشجویان هوشبری نوشته ی دکتر احسان گلچینی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی هوشبری نوشته شده است.
74,900 تومان

کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 جلد5 باورها و عملکردهای بهداشت و سلامت نوشته پروفسور آدری برمن، پروفسور شرلی جِی. اسنایدر، پروفسور جرالین فرندسن ترجمه ی دکتر لیلی یکه فلاح، حمیده عظیمی، لیلا دهقانکار، فاطمه مؤدب از جامعه نگر - سالمی

کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 جلد5 باورها و عملکردهای بهداشت و سلامت نوشته ی پروفسور آدری برمن، پروفسور شرلی جِی. اسنایدر، پروفسور جرالین فرندسن ترجمه ی دکتر لیلی یکه فلاح، حمیده عظیمی، لیلا دهقانکار، فاطمه مؤدب، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی صلاحیت حرفه‌ای پرستاران نوشته شده است.
56,900 تومان

کتاب اصول و فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان تذکری و موحدپور نوشته دکتر زهرا تذکری، آسیه موحدپور از جامعه نگر - سالمی

کتاب اصول و فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان تذکری و موحدپور نوشته ی دکتر زهرا تذکری، آسیه موحدپور، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی مامایی نوشته شده است.
54,900 تومان

کتاب میکروب‌شناسی برای پرستاران دکتر آرزو راستی نوشته امین حسینی، دکتر آرزو راستی، دکتر رضا جعفری، دکتر یوسف عرفانی، دکتر سیده زهره میرباقری، محمدصادق دهقانی دولت آبادی، مهرداد ابراهمی شارک از جامعه نگر - سالمی

کتاب میکروب‌شناسی برای پرستاران دکتر آرزو راستی نوشته ی امین حسینی، دکتر آرزو راستی، دکتر رضا جعفری، دکتر یوسف عرفانی، دکتر سیده زهره میرباقری، محمدصادق دهقانی دولت آبادی، مهرداد ابراهمی شارک، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی مامایی نوشته شده است.
64,900 تومان

کتاب مرور آزمون ERS ارشد و استخدامی اصول بیهوشی میلر نوشته فوزیه شریفی، مولود فرمهینی فراهانی از جامعه نگر - سالمی

کتاب مرور آزمون ERS ارشد و استخدامی اصول بیهوشی میلر نوشته ی فوزیه شریفی، مولود فرمهینی فراهانی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی سری مرور آزمون ERSاصول بیهوشی, نوشته شده است.
89,900 تومان

کتاب نکات کلیدی دکترای پرستاری مفاهیم و نظریه‌های کاربردی در پرستاری نوشته دکتر حمید حجتی از جامعه نگر - سالمی

کتاب نکات کلیدی دکترای پرستاری مفاهیم و نظریه‌های کاربردی در پرستاری نوشته ی دکتر حمید حجتی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی پرستاری نوشته شده است.
79,000 تومان

کتاب بانک آزمون تحلیلی AQS ایمونولوژی نوشته بهاره زند، زهرا میرصانعی از جامعه نگر - سالمی

کتاب بانک آزمون تحلیلی AQS ایمونولوژی نوشته ی بهاره زند، زهرا میرصانعی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی سری مرور آزمون ERSایمنی شناسی, نوشته شده است.
24,900 تومان

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 دکتر ارجمند تک جلدی هارد نوشته جان. ادوارد هال، آرتور.سی گایتون ترجمه ی دکتر ابوالفضل ارجمند، علی ارجمند از جامعه نگر - سالمی

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 دکتر ارجمند تک جلدی هارد نوشته ی جان. ادوارد هال، آرتور.سی گایتون ترجمه ی دکتر ابوالفضل ارجمند، علی ارجمند، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی آزمون لیسانس به پزشکیفیزیولوژی, نوشته شده است.
349,000 تومان

کتاب مراقبت در تروما پیش بیمارستانی تا بخش اورژانس جلد1 نوشته سیما سادات حجازی، نسا نوغان از جامعه نگر - سالمی

کتاب مراقبت در تروما پیش بیمارستانی تا بخش اورژانس جلد1 نوشته ی سیما سادات حجازی، نسا نوغان، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی فوریت‌های پزشکی نوشته شده است.
29,900 تومان

کتاب بیهوشی 3 نوشته دکتر علی خلفی، سارا آدرویشی، دکتر پریسا مرادی مجد، وحید صیدخانی، معصومه آلبوغبیش از جامعه نگر - سالمی

کتاب بیهوشی 3 نوشته ی دکتر علی خلفی، سارا آدرویشی، دکتر پریسا مرادی مجد، وحید صیدخانی، معصومه آلبوغبیش، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی هوشبری نوشته شده است.
46,900 تومان

کتاب آزمون‌های کاردانی به کارشناسی BSE فوریت‌های پزشکی نوشته مهدی محمودی، مهران اکبری، علی صدرالهی، دکتر لیلی یکه فلاح، عزیز شهرکی واحد، عیسی هوشمند از جامعه نگر - سالمی

کتاب آزمون‌های کاردانی به کارشناسی BSE فوریت‌های پزشکی نوشته ی مهدی محمودی، مهران اکبری، علی صدرالهی، دکتر لیلی یکه فلاح، عزیز شهرکی واحد، عیسی هوشمند، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی فوریت‌های پزشکی نوشته شده است.
67,900 تومان