انتشارات جامعه نگر- سالمی

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب بانک آزمون بی هوشی میلر نوشته فوزیه شریفی، مولود فرمهینی فراهانی از جامعه نگر - سالمی

کتاب بانک آزمون بی هوشی میلر نوشته ی فوزیه شریفی، مولود فرمهینی فراهانی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی هوشبری نوشته شده است.

کتاب راهنمای کامل داروهای بیهوشی نوشته مهدی رضایی، دکتر محبوبه صفوی از جامعه نگر - سالمی

کتاب راهنمای کامل داروهای بیهوشی نوشته ی مهدی رضایی، دکتر محبوبه صفوی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی پزشکی بیهوشی نوشته شده است.

کتاب داروشناسی برای فوریت‌های پزشکی نوشته عزیز شهرکی واحد، دکتر عبدالحسین میری، حبیب اله شهرکی واحد از جامعه نگر - سالمی

کتاب داروشناسی برای فوریت‌های پزشکی نوشته ی عزیز شهرکی واحد، دکتر عبدالحسین میری، حبیب اله شهرکی واحد، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی فوریت‌های پزشکی نوشته شده است.

کتاب مراقبت از بیمار در جراحی الکساندر جلد11 جراحی تروما نوشته جین سی. راتراک ترجمه ی لیلا ساداتی، دکتر احسان گلچینی از جامعه نگر - سالمی

کتاب مراقبت از بیمار در جراحی الکساندر جلد11 جراحی تروما نوشته ی جین سی. راتراک ترجمه ی لیلا ساداتی، دکتر احسان گلچینی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی ارشد وزارت بهداشت پرستاری نوشته شده است.

کتاب روان پزشکی در مامایی نوشته نسرین خاکی، دکتر یدالله جنتی از جامعه نگر - سالمی

کتاب روان پزشکی در مامایی نوشته ی نسرین خاکی، دکتر یدالله جنتی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی مامایی نوشته شده است.

کتاب آخرین تغییرات احیای قلبی و ریوی نوشته انجمن قلب آمریکا ترجمه ی جلال پوران فرد، امیر پیغان، ظهراب چمن آرا، ابوالفضل دهبانی زاده، حسین محمدیان جهان آباد از جامعه نگر - سالمی

کتاب آخرین تغییرات احیای قلبی و ریوی نوشته ی انجمن قلب آمریکا ترجمه ی جلال پوران فرد، امیر پیغان، ظهراب چمن آرا، ابوالفضل دهبانی زاده، حسین محمدیان جهان آباد، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی پرستاری مراقبت‌های ویژه نوشته شده است.

کتاب استریلیزاسیون و کیناکرین نوشته دکتر لادن سیفی، دکتر فاطمه رمضان زاده، دکتر مینا جعفر آبادی، سروناز پور جبار از جامعه نگر - سالمی

کتاب استریلیزاسیون و کیناکرین نوشته ی دکتر لادن سیفی، دکتر فاطمه رمضان زاده، دکتر مینا جعفر آبادی، سروناز پور جبار، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی بیماری‌های زنان نوشته شده است.

کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2014 جلد5 تنفس و تبادلات گازی نوشته جانیس ال. هینکل، کری اچ. چیویر ترجمه ی مرضیه شبان، معصومه لطیفی از جامعه نگر - سالمی

کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2014 جلد5 تنفس و تبادلات گازی نوشته ی جانیس ال. هینکل، کری اچ. چیویر ترجمه ی مرضیه شبان، معصومه لطیفی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی پرستاری داخلی جراحی نوشته شده است.

کتاب راهنمای اقدام پژوهی نوشته دکتر مرضیه معطری از جامعه نگر - سالمی

کتاب راهنمای اقدام پژوهی نوشته ی دکتر مرضیه معطری، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی آمار و روش تحقیق نوشته شده است.

کتاب اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی نوشته فاطمه قارداشی، رویا اکبرزاده از جامعه نگر - سالمی

کتاب اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی نوشته ی فاطمه قارداشی، رویا اکبرزاده، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی تکنولوژی اتاق عمل نوشته شده است.

کتاب صفر تا صد تفسیر نوار قلب به زبان ساده و خودمانی نوشته مالکولم س. تالر ترجمه ی دکتر داریوش حسن‌زاده از جامعه نگر - سالمی

کتاب صفر تا صد تفسیر نوار قلب به زبان ساده و خودمانی نوشته ی مالکولم س. تالر ترجمه ی دکتر داریوش حسن‌زاده، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی الکتروکاردیوگرافی نوشته شده است.

کتاب مقدمه‌ای بر تکنولوژی جراحی ساداتی و گلچینی نوشته لیلا ساداتی، دکتر احسان گلچینی از جامعه نگر - سالمی

کتاب مقدمه‌ای بر تکنولوژی جراحی ساداتی و گلچینی نوشته ی لیلا ساداتی، دکتر احسان گلچینی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی تکنولوژی اتاق عمل نوشته شده است.

کتاب خون‌شناسی و انتقال خون برای اتاق عمل نوشته اف.دی.گیدینگس ترجمه ی پورفرزاد، قمری زارع، فرمهینی فراهانی از جامعه نگر - سالمی

کتاب خون‌شناسی و انتقال خون برای اتاق عمل نوشته ی اف.دی.گیدینگس ترجمه ی پورفرزاد، قمری زارع، فرمهینی فراهانی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی تکنولوژی اتاق عمل نوشته شده است.

کتاب آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE اپیدمیولوژی نوشته دکتر محمود بختیاری، حسن احمدی قرایی از جامعه نگر - سالمی

کتاب آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE اپیدمیولوژی نوشته ی دکتر محمود بختیاری، حسن احمدی قرایی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی اپیدمیولوژی نوشته شده است.

کتاب درسنامه جامع آیلتس ویراست 3 جلد دوم Reading Speaking نوشته بی تا فخرالسادات از جامعه نگر - سالمی

کتاب درسنامه جامع آیلتس ویراست 3 جلد دوم Reading Speaking نوشته ی بی تا فخرالسادات، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی آزمون لیسانس به پزشکی نوشته شده است.

کتاب تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی 2018 جلد7 جراحی توراکس قلب و عروق نوشته فرای کوین بی ترجمه ی لیلا ساداتی، دکتر احسان گلچینی از جامعه نگر - سالمی

کتاب تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی 2018 جلد7 جراحی توراکس قلب و عروق نوشته ی فرای کوین بی ترجمه ی لیلا ساداتی، دکتر احسان گلچینی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی ارشد وزارت بهداشت اتاق عمل نوشته شده است.

کتاب تکنولوژی جراحی پلاستیک و ترمیمی ساداتی و گلچینی نوشته لیلا ساداتی، دکتر احسان گلچینی، علیرضا بیرامی از جامعه نگر - سالمی

کتاب تکنولوژی جراحی پلاستیک و ترمیمی ساداتی و گلچینی نوشته ی لیلا ساداتی، دکتر احسان گلچینی، علیرضا بیرامی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی تکنولوژی اتاق عمل نوشته شده است.

کتاب اندوکرینولوژی ویلیامز جلد5 تولیدمثل نوشته ویلیامز ترجمه ی ندا مفتاح، دکتر اشرف شاه علی از جامعه نگر - سالمی

کتاب اندوکرینولوژی ویلیامز جلد5 تولیدمثل نوشته ی ویلیامز ترجمه ی ندا مفتاح، دکتر اشرف شاه علی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی اندوکرینولوژی نوشته شده است.

کتاب تحقیق تاریخی برای پژوهشگران کیفی نوشته دکتر محمدرضا فیروزکوهی، دکتر علی ضرغام بروجنی، دکتر مرتضی نورائی از جامعه نگر - سالمی

کتاب تحقیق تاریخی برای پژوهشگران کیفی نوشته ی دکتر محمدرضا فیروزکوهی، دکتر علی ضرغام بروجنی، دکتر مرتضی نورائی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی آمار و روش تحقیق نوشته شده است.

کتاب الفبای درمان وریدی نوشته بنر، رندال بلیو. ترجمه ی سید عبدالرضا محمودی راد از جامعه نگر - سالمی

کتاب الفبای درمان وریدی نوشته ی بنر، رندال بلیو. ترجمه ی سید عبدالرضا محمودی راد، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی پرستاری داخلی جراحی نوشته شده است.

کتاب بیوانفورماتیک عملی پروتئین‌ها نوشته فلورنسیو پازوس، مونیکا چاگوین ترجمه ی دکتر الهه فردوسی شاهاندشتی، امیرحسین معالی، شادی ستایشی، مونا مقدمی، شیوا شریعتی از جامعه نگر - سالمی

کتاب بیوانفورماتیک عملی پروتئین‌ها نوشته ی فلورنسیو پازوس، مونیکا چاگوین ترجمه ی دکتر الهه فردوسی شاهاندشتی، امیرحسین معالی، شادی ستایشی، مونا مقدمی، شیوا شریعتی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی بیوتکنولوژی پزشکی نوشته شده است.

کتاب تب های هموراژیک ویروسی نوشته دکتر طاهره نصرآبادی، الهام عبدالهی شهولی از جامعه نگر - سالمی

کتاب تب های هموراژیک ویروسی نوشته ی دکتر طاهره نصرآبادی، الهام عبدالهی شهولی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی عفونی و ریه عفونت نوشته شده است.

کتاب بانک آزمون (AQS) روانشناسی و روانپزشکی سالمندی نوشته علی صدرالهی از جامعه نگر - سالمی

کتاب بانک آزمون (AQS) روانشناسی و روانپزشکی سالمندی نوشته ی علی صدرالهی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی سری مرور آزمون ERSروانپزشکی, نوشته شده است.

کتاب مبانی برنامه ریزی، اجرا، و ارزشیابی برنامه‌های ارتقاء سلامت نوشته جیمز اف. مکنزی، برد ال. تایگر، رزماری ترجمه ی دکتر حسین رنجبر از جامعه نگر - سالمی

کتاب مبانی برنامه ریزی، اجرا، و ارزشیابی برنامه‌های ارتقاء سلامت نوشته ی جیمز اف. مکنزی، برد ال. تایگر، رزماری ترجمه ی دکتر حسین رنجبر، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی پرستاری بهداشت جامعه نوشته شده است.