انتشارات جامعه نگر- سالمی

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب پرستاری داخلی-جراحی (سری مرور سریع) نوشته مازیار دوگوهر از جامعه نگر - سالمی

کتاب پرستاری داخلی-جراحی حاوی درسنامه و تست در پایان کتاب می باشد. کتاب پرستاری داخلی-جراحی شامل نکات خط به خط منابع اصلی وزارت بهداشت میباشد که ویژه آزمون استخدامی و کارشناسی ارشد پرستاری توسط مازیار دوگوهر به وسیله انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است.

کتاب پرستاری کودکان (سری مرور سریع) نوشته مازیار دوگوهر(کارشناس ارشد پرستاری) از جامعه نگر - سالمی

کتاب پرستاری کودکان حاوی درسنامه و تست در پایان کتاب می باشد. کتاب پرستاری کودکان شامل نکات خط به خط منابع اصلی وزارت بهداشت می باشد که ویژه استخدامی و ارشد پرستاری توسط مازیار دوگوهر به وسیله انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است.

کتاب درسنامه جامع آمار زیستی رضایی و علی نیا نوشته دکتر ستار رضایی، سیروس علی نیا از جامعه نگر - سالمی

کتاب درسنامه جامع آمار زیستی رضایی و علی نیا نوشته ی دکتر ستار رضایی، سیروس علی نیا، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی دکترای وزارت بهداشت آمار زیستی نوشته شده است.

کتاب پرستاری سلامت جامعه (سری مرور سریع) نوشته مازیار دوگوهر (کارشناس ارشد پرستاری) از جامعه نگر - سالمی

کتاب پرستاری سلامت جامعه حاوی درسنامه و تست در پایان کتاب می باشد. کتاب پرستاری سلامت جامعه شامل نکات خط به خط منابع اصلی وزارت بهداشت میباشد که ویژه آزمون استخدامی و کارشناسی ارشد پرستاری توسط مازیار دوگوهر به وسیله انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است.

کتاب آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE علوم و صنایع غذایی نوشته معین بشیری از جامعه نگر - سالمی

کتاب آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE علوم و صنایع غذایی نوشته ی معین بشیری، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی سری مجموعه آزمون ارشد MSEصنایع غذایی, نوشته شده است.

کتاب آمار زیستی دکتر محمد فشارکی نوشته دکتر محمد فشارکی، دکتر سهیلا کوشا از جامعه نگر - سالمی

کتاب آمار زیستی دکتر محمد فشارکی نوشته ی دکتر محمد فشارکی، دکتر سهیلا کوشا، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی دکترای وزارت بهداشت آمار زیستی نوشته شده است.

کتاب آموزش و مشاوره در تربیت جنسی کودکان و نوجوانان نوشته دکتر مژگان جواد نوری از جامعه نگر - سالمی

کتاب آموزش و مشاوره در تربیت جنسی کودکان و نوجوانان نوشته ی دکتر مژگان جواد نوری، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی سیاست گذاری سلامت مشاوره نوشته شده است.

کتاب بیهوشی ‌2 نوشته دکتر پریسا مرادی مجد، دکتر اعظم ساعی، مهشید بهنام، ژاله ملکیان از جامعه نگر - سالمی

کتاب بیهوشی ‌2 نوشته ی دکتر پریسا مرادی مجد، دکتر اعظم ساعی، مهشید بهنام، ژاله ملکیان، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی هوشبری نوشته شده است.

کتاب مرور جامع (DRS) زیست شناسی سلولی و مولکولی نوشته زیبا ویسی ملک شاهی، ولید ابراهیمی زاده از جامعه نگر - سالمی

کتاب مرور جامع (DRS) زیست شناسی سلولی و مولکولی نوشته ی زیبا ویسی ملک شاهی، ولید ابراهیمی زاده، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی سری مرور جامع DRSزیست , نوشته شده است.

کتاب پژوهش در آموزش پزشکی نوشته دکتر حمیدرضا کوهستانی، دکتر زهره سهرابی از جامعه نگر - سالمی

کتاب پژوهش در آموزش پزشکی نوشته ی دکتر حمیدرضا کوهستانی، دکتر زهره سهرابی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی آمار و روش تحقیق آموزش پزشکی نوشته شده است.

کتاب رسوب دهنده های الکترواستاتیک (ESP) نوشته دکتر حسن اصیلیان از جامعه نگر - سالمی

کتاب رسوب دهنده های الکترواستاتیک (ESP) نوشته ی دکتر حسن اصیلیان، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی مهندسی بهداشت حرفه‌ای نوشته شده است.

کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری 2017 دکتر نوری دلویی نوشته پیتر دی ترنپنی، شان الارد ترجمه ی دکتر محمدرضا نوری دلویی از جامعه نگر - سالمی

کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری 2017 دکتر نوری دلویی نوشته ی پیتر دی ترنپنی، شان الارد ترجمه ی دکتر محمدرضا نوری دلویی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی آزمون لیسانس به پزشکیژنتیک, نوشته شده است.

کتاب مرور جامع DRS روان پرستاری نوشته دکتر حمید حجتی از جامعه نگر - سالمی

کتاب مرور جامع DRS روان پرستاری حاوی نکات مهم، درسنامه کامل و تست های طبقه بندی شده در هر فصل می باشد. این کتاب ویژه آمادگی شرکت در آزمون های پرستاری و کارشناسی ارشد رشته پرستاری نوشته شده است.

کتاب تجهیزات بیهوشی برای دانشجویان هوشبری نوشته سارا آدرویشی، حمید یزدانی نژاد، وحید صیدخانی از جامعه نگر - سالمی

کتاب تجهیزات بیهوشی برای دانشجویان هوشبری نوشته ی سارا آدرویشی، حمید یزدانی نژاد، وحید صیدخانی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی هوشبری نوشته شده است.

کتاب بیهوشی ‌1 نوشته دکتر پریسا مرادی مجد، مهشید بهنام، ژاله ملکیان از جامعه نگر - سالمی

کتاب بیهوشی ‌1 نوشته ی دکتر پریسا مرادی مجد، مهشید بهنام، ژاله ملکیان، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی هوشبری نوشته شده است.

کتاب اصول توانبخشی نوشته فرهاد سخائی، اکرم سخائی، گلنوش گل محمدی از جامعه نگر - سالمی

کتاب اصول توانبخشی نوشته ی فرهاد سخائی، اکرم سخائی، گلنوش گل محمدی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی توانبخشی نوشته شده است.

کتاب درسنامه ایمونولوژی به زبان خودمانی نوشته دکتر مزدک گنجعلی‌خانی حاکمی از جامعه نگر - سالمی

کتاب درسنامه ایمونولوژی به زبان خودمانی نوشته ی دکتر مزدک گنجعلی‌خانی حاکمی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی علوم پایه پزشکی ایمنی شناسی نوشته شده است.

کتاب مرور جامع DRS زیست شناسی عمومی نوشته امیر قادری، فاطمه سمیعی از جامعه نگر - سالمی

کتاب مرور جامع DRS زیست شناسی عمومی نوشته ی امیر قادری، فاطمه سمیعی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی سری مرور جامع DRSزیست شناسی, نوشته شده است.

کتاب آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE ژنتیک انسانی 2جلدی نوشته دکتر سعیده عبداله پور، دکتر نجات مهدیه، دکتر عاطفه شیرکوند از جامعه نگر - سالمی

کتاب آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE ژنتیک انسانی 2جلدی نوشته ی دکتر سعیده عبداله پور، دکتر نجات مهدیه، دکتر عاطفه شیرکوند، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی ارشد وزارت بهداشت ژنتیک نوشته شده است.

کتاب مرور جامع DRS ژنتیک انسانی نوشته حسن عشوری، دکتر احسان فراشاهی یزد از جامعه نگر - سالمی

کتاب مرور جامع DRS ژنتیک انسانی نوشته ی حسن عشوری، دکتر احسان فراشاهی یزد، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی سری مرور جامع DRSژنتیک, نوشته شده است.

کتاب آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل با رویکرد بالینی و جراحی جلد دوم نوشته دکتر احسان گلچینی، دکتر رضا احدی از جامعه نگر - سالمی

کتاب آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل با رویکرد بالینی و جراحی جلد دوم نوشته ی دکتر احسان گلچینی، دکتر رضا احدی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی تکنولوژی اتاق عمل نوشته شده است.

کتاب بانک آزمون تحلیلی تکنولوژی‌های جراحی نوشته رضا توکل، آرمین فریدونی، مریم قنواتی، زهرا مصطفی پور، دکتر جمشید اسلامی، امید زادی آخوله، ناهید نوروزی از جامعه نگر - سالمی

کتاب بانک آزمون تحلیلی تکنولوژی‌های جراحی نوشته ی رضا توکل، آرمین فریدونی، مریم قنواتی، زهرا مصطفی پور، دکتر جمشید اسلامی، امید زادی آخوله، ناهید نوروزی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی ارشد وزارت بهداشت تکنولوژی جراحی نوشته شده است.

کتاب ابزارهای جراحی ایمپلنت‌های تخصصی و اعمال جراحی شایع ارتوپدی نوشته آرمین فریدونی، مریم قنواتی از جامعه نگر - سالمی

کتاب ابزارهای جراحی ایمپلنت‌های تخصصی و اعمال جراحی شایع ارتوپدی نوشته ی آرمین فریدونی، مریم قنواتی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی تکنولوژی اتاق عمل نوشته شده است.

کتاب تحقیقات کیفی در پرستاری نوشته هلن جی استرابرت اسپیژیاله، دونا رینالدی کارپنتر ترجمه ی دکتر مصطفی شوکتی احمدآباد، دکتر آلیس خاچیان از جامعه نگر - سالمی

کتاب تحقیقات کیفی در پرستاری نوشته ی هلن جی استرابرت اسپیژیاله، دونا رینالدی کارپنتر ترجمه ی دکتر مصطفی شوکتی احمدآباد، دکتر آلیس خاچیان، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی آمار و روش تحقیق نوشته شده است.