جامعه نگر - سالمی

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب مرور آزمون ERS ارشد و استخدامی بهداشت عمومی دکتر خدادوست نوشته دکتر محمود خدادوست، دکتر طاهره منصوری، دکتر عرفان ایوبی، میلاد نظرزاده، بهنام خدادوست از جامعه نگر - سالمی

کتاب مرور آزمون ERS ارشد و استخدامی بهداشت عمومی دکتر خدادوست نوشته ی دکتر محمود خدادوست، دکتر طاهره منصوری، دکتر عرفان ایوبی، میلاد نظرزاده، بهنام خدادوست، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی سری مرور آزمون ERSبهداشت, نوشته شده است.
239,000 تومان

کتاب آموزش به بیمار و خانواده تعویض مفصل زانو نوشته حجت ترکمندی، محمد گیلانی، سمانه جمیلان از جامعه نگر - سالمی

کتاب آموزش به بیمار و خانواده تعویض مفصل زانو نوشته ی حجت ترکمندی، محمد گیلانی، سمانه جمیلان، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی آموزش به بیمار در پرستاری نوشته شده است.
14,900 تومان

کتاب کتاب درسی کمک پرستاران با رویکردی انسان مدار ارائه‌ی مراقبت نوشته پاملاجی کارتر ترجمه ی پانوئه سید روغنی، مهسا شریفی نودهی از جامعه نگر - سالمی

کتاب کتاب درسی کمک پرستاران با رویکردی انسان مدار ارائه‌ی مراقبت نوشته ی پاملاجی کارتر ترجمه ی پانوئه سید روغنی، مهسا شریفی نودهی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی کمک پرستاری نوشته شده است.
119,000 تومان

کتاب کتابچه بالینی پرستاری نوشته شادی عبداله زرگر، سمانه پارچه بافیه، جواد فخرپور از جامعه نگر - سالمی

کتاب کتابچه بالینی پرستاری نوشته ی شادی عبداله زرگر، سمانه پارچه بافیه، جواد فخرپور، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی پرستاری نوشته شده است.
34,900 تومان

کتاب میکروبیولوژی آب آشامیدنی از تولید تا توزیع نوشته گابریل بیتون ترجمه ی دکتر کاظم ندافی، دکتر محمدصادق حسنوند، ساسان فریدی، حامد فریدی، سعید پرمی، شعله فریدی از جامعه نگر - سالمی

کتاب میکروبیولوژی آب آشامیدنی از تولید تا توزیع نوشته ی گابریل بیتون ترجمه ی دکتر کاظم ندافی، دکتر محمدصادق حسنوند، ساسان فریدی، حامد فریدی، سعید پرمی، شعله فریدی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی مهندسی بهداشت محیط نوشته شده است.
12,900 تومان

کتاب بیمه سلامت برای چیست و برای چه چیزی خوب است؟ نوشته رابرت دی. لیپرتال ترجمه ی دکتر ستار رضایی، ابوالقاسم پوررضا از جامعه نگر - سالمی

کتاب بیمه سلامت برای چیست و برای چه چیزی خوب است؟ نوشته ی رابرت دی. لیپرتال ترجمه ی دکتر ستار رضایی، ابوالقاسم پوررضا، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی بهداشت عمومی نوشته شده است.
79,900 تومان

کتاب اخلاق در داروسازی نوشته عزیز شهرکی واحد، رسول دیناروند، فرشادحسینی شیرازی از جامعه نگر - سالمی

کتاب اخلاق در داروسازی نوشته ی عزیز شهرکی واحد، رسول دیناروند، فرشادحسینی شیرازی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی داروسازی نوشته شده است.
21,900 تومان

کتاب تفسیر پیشرفته نوار قلب نوشته محمد‌سعید میرزایی، طاهره تمیمی، زینب محمودی، امیرحسین بیات، امین حق گو، یعقوب پرندوار از جامعه نگر - سالمی

کتاب تفسیر پیشرفته نوار قلب نوشته ی محمد‌سعید میرزایی، طاهره تمیمی، زینب محمودی، امیرحسین بیات، امین حق گو، یعقوب پرندوار، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی الکتروکاردیوگرافی نوشته شده است.
19,900 تومان

کتاب آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل قارداشی نوشته فاطمه قارداشی، دکتر رقیه زردشت، رویا اکبرزاده از جامعه نگر - سالمی

کتاب آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل قارداشی نوشته ی فاطمه قارداشی، دکتر رقیه زردشت، رویا اکبرزاده، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی تکنولوژی اتاق عمل نوشته شده است.
23,900 تومان

کتاب درسنامه کاردانی به کارشناسی داخلی جراحی به انضمام جراحی سیستم های مختلف بدن نوشته دکتر حمیده یزدی مقدم، دکتر مصطفی راد از جامعه نگر - سالمی

کتاب درسنامه کاردانی به کارشناسی داخلی جراحی به انضمام جراحی سیستم های مختلف بدن نوشته ی دکتر حمیده یزدی مقدم، دکتر مصطفی راد، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی تکنولوژی اتاق عمل نوشته شده است.
23,900 تومان

کتاب تفسیر تست‌های آزمایشگاهی نوشته راضیه السادات حسینی، راحله جوانبختیان قهفرخی، معصومه علی جانپور آقا ملکی از جامعه نگر - سالمی

کتاب تفسیر تست‌های آزمایشگاهی نوشته ی راضیه السادات حسینی، راحله جوانبختیان قهفرخی، معصومه علی جانپور آقا ملکی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی علوم آزمایشگاهی نوشته شده است.
39,900 تومان

کتاب اصول و فنون هوشبری نوشته سارا آدرویشی، بتول پرورش، معصومه آلبوغبیش از جامعه نگر - سالمی

کتاب اصول و فنون هوشبری نوشته ی سارا آدرویشی، بتول پرورش، معصومه آلبوغبیش، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی پرستاری مراقبت‌های ویژه نوشته شده است.
39,900 تومان

کتاب روش‌های آماری در پژوهش مراقبت‌های بهداشتی مونرو نوشته استیسی بی.پلیختا، الیزابت ای.کلوین ترجمه ی دکتر محمدرضا حیدری، رضا نوروززاده، دکتر انوشیروان کاظم نژاد از جامعه نگر - سالمی

کتاب روش‌های آماری در پژوهش مراقبت‌های بهداشتی مونرو نوشته ی استیسی بی.پلیختا، الیزابت ای.کلوین ترجمه ی دکتر محمدرضا حیدری، رضا نوروززاده، دکتر انوشیروان کاظم نژاد، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی آمار و روش تحقیق نوشته شده است.
199,900 تومان

کتاب طرح‌های تحقیق ترکیبی در پرستاری و علوم سلامت نوشته شارون اندرو، الیزابت جی، هالکومب ترجمه ی دکتر محمدعلی چراغی از جامعه نگر - سالمی

کتاب طرح‌های تحقیق ترکیبی در پرستاری و علوم سلامت نوشته ی شارون اندرو، الیزابت جی، هالکومب ترجمه ی دکتر محمدعلی چراغی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی آمار و روش تحقیق نوشته شده است.
24,900 تومان

کتاب روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت دکتر عابد سعیدی نوشته دکتر ژیلا عابد سعیدی، صدیقه امیر علی اکبری از جامعه نگر - سالمی

کتاب روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت دکتر عابد سعیدی نوشته ی دکتر ژیلا عابد سعیدی، صدیقه امیر علی اکبری، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی آمار و روش تحقیق بهداشت نوشته شده است.
59,000 تومان

کتاب نکات کلیدی آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترای بهداشت محیط مواد زائد جامد نوشته دکتر سینا دوبرادران، مهندس نغمه علوی نخجوانی از جامعه نگر - سالمی

کتاب نکات کلیدی آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترای بهداشت محیط مواد زائد جامد نوشته ی دکتر سینا دوبرادران، مهندس نغمه علوی نخجوانی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی مهندسی بهداشت محیط نوشته شده است.
14,900 تومان

کتاب آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE مامایی 2جلدی نوشته دکتر هدی تفضلی هرندی، دکتر منصوره یزدخواستی، آزاد مهدیه از جامعه نگر - سالمی

کتاب آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE مامایی 2جلدی نوشته ی دکتر هدی تفضلی هرندی، دکتر منصوره یزدخواستی، آزاد مهدیه، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی ارشد وزارت بهداشت مامایی نوشته شده است.
338,900 تومان

کتاب پرستاری سلامت جامعه لنکستر نوشته مارشا استنهوپ، جنت لنکستر ترجمه ی دکتر سید وحیده حسینی از جامعه نگر - سالمی

کتاب پرستاری سلامت جامعه لنکستر نوشته ی مارشا استنهوپ، جنت لنکستر ترجمه ی دکتر سید وحیده حسینی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی پرستاری بهداشت جامعه نوشته شده است.
49,900 تومان

کتاب تحقیق تاریخی برای پژوهشگران کیفی نوشته دکتر محمدرضا فیروزکوهی، دکتر علی ضرغام بروجنی، دکتر مرتضی نورائی از جامعه نگر - سالمی

کتاب تحقیق تاریخی برای پژوهشگران کیفی نوشته ی دکتر محمدرضا فیروزکوهی، دکتر علی ضرغام بروجنی، دکتر مرتضی نورائی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی آمار و روش تحقیق نوشته شده است.
9,900 تومان

کتاب جراحی پیزوالکتریک دندان‌های نهفته نوشته پروفسور آنجلو کاردارللی، آرون ک.گارگ ترجمه ی دکتر امید پناهی، دکتر ساسان کارگرنژاد، دکتر فائزه اسمعیلی، دکتر شیما اسماعیل‌زاده، دکتر مریم محمدعلیزاده از جامعه نگر - سالمی

کتاب جراحی پیزوالکتریک دندان‌های نهفته نوشته ی پروفسور آنجلو کاردارللی، آرون ک.گارگ ترجمه ی دکتر امید پناهی، دکتر ساسان کارگرنژاد، دکتر فائزه اسمعیلی، دکتر شیما اسماعیل‌زاده، دکتر مریم محمدعلیزاده، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی دندان پزشکی نوشته شده است.
249,000 تومان

کتاب اصول بیهوشی و احیای قلبی، ریوی، مغزی در اتاق عمل برای تکنولوژیست‌های جراحی نوشته دکتر جمشید اسلامی، عابد ابراهیمی، فرزاد عباس زاده، سارا معظمی، خدیجه مؤمنی از جامعه نگر - سالمی

کتاب اصول بیهوشی و احیای قلبی، ریوی، مغزی در اتاق عمل برای تکنولوژیست‌های جراحی نوشته ی دکتر جمشید اسلامی، عابد ابراهیمی، فرزاد عباس زاده، سارا معظمی، خدیجه مؤمنی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی تکنولوژی اتاق عمل نوشته شده است.
54,900 تومان

کتاب 28 گام طلایی تا آزمون‌های زبان ارشد و دکتری نوشته دکتر ابوالفضل شاه علی از جامعه نگر - سالمی

کتاب 28 گام طلایی تا آزمون‌های زبان ارشد و دکتری نوشته ی دکتر ابوالفضل شاه علی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی آزمون MHLE و آیلتس نوشته شده است.
149,000 تومان

کتاب رفرنس سریع پرستاری تست های تشخیصی و آزمایشگاهی شایع نوشته فرانسیس تالاسکافیشباخ، مارگارت ا.فیشباخ ترجمه ی محبوبه صفدریان، آمنه ی بعقوب زاده، دکتر محمدعلی سلیمانی از جامعه نگر - سالمی

کتاب رفرنس سریع پرستاری تست های تشخیصی و آزمایشگاهی شایع نوشته ی فرانسیس تالاسکافیشباخ، مارگارت ا.فیشباخ ترجمه ی محبوبه صفدریان، آمنه ی بعقوب زاده، دکتر محمدعلی سلیمانی، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی تست‌های تشخیصی و آزمایشگاهی نوشته شده است.
39,900 تومان

کتاب زردی در نوزادان و پاسخ به سوالات رایج نوشته دکتر راضیه سنگسری از جامعه نگر - سالمی

کتاب زردی در نوزادان و پاسخ به سوالات رایج نوشته ی دکتر راضیه سنگسری، به وسیله ی انتشارات جامعه نگر به چاپ رسیده است. این کتاب در حوزه ی کودکان و نوزادان نوشته شده است.
19,900 تومان