کتاب گلگشتی در شعر و اندیشه سنایی نوشته مریم حسینی از انتشارات سمت کد کتاب: 2475

کتاب گلگشتی در شعر و اندیشه سنایی نوشته مریم حسینی در انتشارات سمت به چاپ رسیده است. کتاب حاضر برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی به عنوان منبع اصلی درس «متون نظم (4): اشعار سنایی» در مقطع کارشناسی و درس «متون نظم (4): سنایی و ناصرخسرو» در مقطع کارشناسی ارشد هر کدام به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
87,000 تومان
توضیحات

فصول کتاب گلگشتی در شعر و اندیشه سنایی به شرح زیر است:
فصل اول: مقدمه منثور سنایی بر فخری‌نامه (حدیقه)
فصل دوم: درباره حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه
فصل سوم: گزیده حدیقه سنایی
فصل چهارم: یادداشت‌هایی بر حدیقه
فصل پنجم: گزیده سیرالعباد
فصل ششم: یادداشت‌هایی برگزیده سیرالعباد
فصل هفتم: گزیدۀ غزل‌‌‌‌های سنایی
فصل هشتم: یادداشت‌هایی بر غزل‌ها
فصل نهم: گزیدۀ قصیده‌‌‌‌های سنایی
فصل دهم: یادداشت‌هایی بر قصیده‌ها

مشخصات محصول
شابک 9786000223977