کتاب شاعران حوزه ادبی خراسان نوشته محمد غلامرضایی از انتشارات سمت کد: 2502

کتاب شاعران حوزه ادبی خراسان (عنصری، منوچهری دامغانی، فرخی سیستانی، مسعود سعد) نوشته محمد غلامرضایی در انتشارات سمت به چاپ رسیده است. این کتاب برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی برای درس «متون نظم (3): شاعران حوزه ادبی خراسان» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
161,000 تومان
توضیحات

کتاب شاعران حوزه ادبی خراسان در چهار فصل به شرح زیر نگارش شده است:
1. عنصری
2. فرخی سیستانی
3. منوچهری دامغانی
4. مسعود سعد سلمان

مشخصات محصول
شابک 9786000225407