کتاب چارچوبی برای تفسیر و نقد متون تاریخی نوشته مهدی رفعتی پناه مهرآبادی از انتشارات سمت کد کتاب: 2538

کتاب چارچوبی برای تفسیر و نقد متون تاریخی نوشته مهدی رفعتی پناه مهرآبادی در انتشارات سمت به چاپ رسیده است. کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع کمک درسی «نقد متون تاریخی، نقد و بررسی منابع تاریخ ایران بعد از اسلام» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
112,000 تومان
توضیحات

کتاب چارچوبی برای تفسیر و نقد متون تاریخی در 13 فصل به شرح زیر نگارش شده است:
1. زبان، معنا و فهم
2. هرمنوتیک واقع بودگی به مثابه سطح هستی شناسانه فهم
3. معرفت شناسی نقد متون تاریخی
4. روش شناسی نقد متون تاریخی
5. پی رنگ
6. زمان در روایت
7. راوی، زوایه دید و کانونی سازی
8. ایدئولوژی
9. شخصیت و شخصیت پردازی، الگوی ارتباطی و نظام دستوری
10. توجه به پیرامتن در نقد متون تاریخی
11. کاربرد نشانه شناسی در نقد متون تاریخی
12. نحو روایی و مدل کنشگران در متون تاریخی
13. سطح زیر ساخت (ژرف ساخت) روایت

مشخصات محصول
شابک 9786000231231