کتاب رهیافت به فرد و داده های فردی در مطالعات تاریخ اجتماعی نوشته ابراهیم موسی پور بشلی از انتشارات سمت کد کتاب : 2519

کتاب رهیافت به فرد و داده های فردی در مطالعات تاریخ اجتماعی نوشته ابراهیم موسی پور بشلی در انتشارات سمت به چاپ رسیده است. کتاب حاضر برای دانشجویان رشته ی تاریخ به عنوان کتاب مبنایی تدوین شده است.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
68,000 تومان
توضیحات

کتاب رهیافت به فرد و داده های فردی در مطالعات تاریخ اجتماعی در هشت فصل به شرح زیر است:
1. مساله تاریخی بودن داده های فردی
2. اسناد زندگی نامه جمعی/ پراسوپوگرافی
3. اسناد مطالعات خانواده و زیر شاخه های آن
4. اسناد تاریخ شفاهی
5. تاریخ روانشناختی
6. فردگرایی به عنوان یک موضوع در مطالعات تاریخ اجتماعی
7. تاریخ اجتماعی فرد/شخص
8. عوام یا خواص؛ مساله تعیین مسندالیه داده های فردی

مشخصات محصول
شابک 9786000227357