کتاب مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته نوشته عباس بازرگان از انتشارات کتاب دیدآور

کتاب مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متفاوت در علوم رفتاری نوشته عباس بازرگان در انتشارات انتشارات کتاب دیدآور به چاپ رسیده است.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
180,000 تومان
توضیحات

کتاب مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته در 12 فصل به شرح زیر نگارش شده است:
1. نگاهی به مبانی معرفت شناسی تحقیق در علوم رفتاری
2. طراحی تحقیق به روش کیفی
3. طرح های تحقیق کیفی: چگونگی گردآوری و تحلیل داده ها
4. طرح تحقیق زیست نگاری (روایتی)
5. طرح تحقیق گروه های کانونی
6. مطالعه موردی (موردپژوهی)
7. طرح تحقیق نظریه برخاسته از داده ها
8. طرح تحقیق اقدام پژوهی
9. سایر طرح های تحقیق کیفی
10. طرح های تحقیق آمیخته
11. کاربردهایی از تحقیق آمیخته
12. کیفیت پژوهش و جایگاه اخلاق در پژوهش های اجتماعی و رفتاری

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب مباحث نوین تحقیق در عملیات نوشته منصور مومنی از انتشارات مولف

کتاب مباحث نوین تحقیق در عملیات نوشته منصور مومنی در انتشارات مولف به چاپ رسیده است.