کتاب فلسفه علم روان شناسی نوشته خسرو باقری نوع پرست از انتشارات سمت کد کتاب: 2271

کتاب فلسفه علم روان شناسی نوشته خسرو باقری نوع پرست در انتشارات سمت به چاپ رسیده است. کتاب حاضر برای دانشجویان رشته روان‌شناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «فلسفه علم روان‌شناسی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
100,000 تومان
توضیحات

فهرست این کتاب به شرح زیر است:
بخش اول: مفاهیم اساسی
فصل اول: فلسفه، علم و رابطه آن دو
فصل دوم: فلسفه علم و فلسفه علم روان‌شناسی

بخش دوم: موضوع روان‌شناسی
فصل سوم: از حالات روان‌تنی تا آگاهی
فصل چهارم: ضمیر ناخودآگاه همچون موضوع روان‌شناسی
فصل پنجم: ساختار ذهن همچون موضوع روان‌شناسی
فصل ششم: تکوین ساختار ذهن همچون موضوع روان‌شناسی
فصل هفتم: رفتار همچون موضوع روان‌شناسی
فصل هشتم: شناخت همچون موضوع روان‌شناسی
فصل نهم: پدیده‌های عصب‌روان‌شناختی همچون موضوع روان‌شناسی

بخش سوم: روش پژوهش در روان‌شناسی
مقدمه: مروری بر برخی از روش‌های پژوهش روان‌شناختی
فصل دهم: روش درون‌بینی آزمایشگاهی وونت
فصل یازدهم: روش مشاهده رفتاری
فصل دوازدهم: روش تجربی‌ـ منطقی در روان‌شناسی تکوینی

مشخصات محصول
شابک 9786000221973