کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی(اصلاح نباتات)(جلد اول) پردازش نوشته مهدی زهراوی

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی(اصلاح نباتات)(جلد اول) حاوی مجموعه تست های طبقه بندی شده کنکور و تالیفی به همراه پاسخ های تشریحی و نکات تستی در قالب حل تست درس از انتشارات پردازش نوشته مهدی زهراوی
موجود بودن: موجود نیست