کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (جلد دوم) پردازش نوشته حمید شجاعی - حبیب قیومی

در مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (جلد دوم) تست ها به صورت طبقه بندی ارائه شده اند و نکات کنکوری و حل تست‌های مرتبط با هر مبحث در پاسخ های کتاب توسط پردازش نوشته حمید شجاعی - حبیب قیومی ارائه شده است.
موجود بودن: موجود نیست