کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد دوم) پردازش نوشته گروه مولفین

مجموعه تست های طبقه بندی شده برای درس در مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد دوم) گرد آوری شده است. این کتاب از انتشارات پردازش نوشته گروه مولفین می باشد.
موجود بودن: موجود نیست
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(استاتیک) پردازش نوشته مرتضی حیدری- مرتضی سلملنی-صادق صادق زاده

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(استاتیک) شرح مختصریست بر مباحث جامدات به همراه مثال و آزمون‌های کارشناسی ارشد با حل تشریحی که تعدادی تست‌های تألیفی طبقه ‌بندی شده در انتهای هر فصل توسط انتشارات پردازش و تالیف مرتضی حیدری- مرتضی سلملنی-صادق صادق زاده ارائه گردیده است.