کتاب عرفان اسلامی با تاکید بر آموزه های وحیانی و معارف اهل بیت نوشته محمد جواد رودگر از انتشارات سمت کد کتاب: 2558

کتاب عرفان اسلامی با تاکید بر آموزه های وحیانی و معارف اهل بیت (ع) نوشته محمد جواد رودگر در انتشارات سمت به چاپ رسیده است. کتاب حاضر برای محققان و اساتید به عنوان یک اثر مبنایی و برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته‌های فلسفه و عرفان اسلامی برای دروس عرفان نظری و عرفان اسلامی تدوین شده است.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
164,000 تومان
توضیحات

عرفان اسلامی دارای اصالت و استقلالِ معرفتی در منابع، مبانی، مسائل و دستورالعمل‌های سلوک تا شهود است؛ عرفانی که هویتِ وجودی و جنسِ آن، شهودِ عین‌الیقینی و حق‌الیقینی و ماهیت و سنخِ بن‌مایه‌هایش نصوصِ دینی و، در واقع مُستند به کشف و شهود عرفانی و مُستَظهر به منابع وحیانی است. در اثر حاضر، عرفان اسلامی در دو ساحتِ نظر و عمل یا معرفت و سلوک (نظام موضوعات و مسائل هرکدام از آنها) با تکیه و تأکید بر آموزه‌های وحیانی و معارف اهل بیت (ع) و مبتنی بر منطق استنادی مورد تبیین، تحلیل و تعلیل قرار گرفته تا از یکسو، با تراث غنیم و قویم معارفِ عرفانی عارفان، به خصوص عارفان شیعی، مواجهۀ ایجابی داشته باشد و از دیگر سو، ظرفیت معارفِ وحیانی و سنت و سیره اهل بیت (ع) را به منزله منابعِ استکشاف و تولید ادبیات عرفانی معرفی کند.

فهرست این کتاب به شرح زیر است:
بخش اول: درآمد
فصل اول: مفهوم، منطق و فرایندشناسی
فصل دوم: پیشینه، ضرورت، اهداف، نوآوری‌ها و امتیازات

بخش دوم: عرفان نظری اهل بیتی
فصل اول: شاخصه‌های عرفان نظری اهل بیتی
فصل دوم: توحید ناب
فصل سوم: موحد کامل

بخش سوم: عرفان عملی اهل ‌بیتی
فصل اول: شاخصه‌های عرفان عملی اهل بیتی
فصل دوم: معنا، مراحل و مراتب سیر و سلوک
فصل سوم: الزامات سیر و سلوک
فصل چهارم: مقامات سلوکی
فصل پنجم: مدل‌ها و روش‌های سلوکی
فصل ششم: استاد سلوکی

مشخصات محصول
شابک 9786000232061