کتاب دستور شناختی نوشته سحر بهرامی خورشید از انتشارات سمت کد: 2318

کتاب دستور شناختی، مبانی نظری و کار بست آن در زبان فارسی نوشته سحر بهرامی خورشید در انتشارات سمت به چاپ رسیده است. این کتاب برای دانشجویان رشته علوم زبانشناسی همگانی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «مبانی زبانشناسی شناختی» و دانشجویان رشته علوم شناختی در مقطع دکتری به عنوان منبع جنبی دروس «مبانی زبانشناسی شناختی» و «زبانشناسی شناختی پیشرفته: نظریه ها و مدل ها» تدوین شده است.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
80,000 تومان
توضیحات

کتاب دستور شناختی، مبانی نظری و کار بست آن در زبان فارسی در نه فصل به شرح زیر نگارش شده است:
1. زبان شناسی شناختی زیر مجموعه ای از علوم شناختی
2. دستور شناختی، انگاره ای نمادین
3. ماهیت معنی در انگاره دستور شناختی
4. مفهوم سازی
5. مقوله های دستوری
6. ساخت های دستوری
7. ساخت مجهول در زبان فارسی
8. ساخت غیرشخصی قالبی در زبان فارسی
9. ساخت موصولی در زبان فارسی

مشخصات محصول
شابک 9786000207786