کتاب تغییر و اجرای برنامه درسی نوشته محمود مهرمحمدی و سید محمدحسین حسینی از انتشارات سمت کد کتاب: 2311

کتاب تغییر و اجرای برنامه درسی نوشته محمود مهرمحمدی و سید محمدحسین حسینی در انتشارات سمت به چاپ رسیده است. کتاب حاضر برای دانشجویان رشته برنامه ریزی درسی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «تغییر و اجرای برنامه درسی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
135,000 تومان
توضیحات

فصول کتاب تغییر و اجرای برنامه درسی به شرح زیر است:
فصل اول: بنیان‌های نظری تغییر
فصل دوم: چیستی تغییر برنامه درسی
فصل سوم: چرایی تغییر برنامه‌های درسی
فصل چهارم: تاریخ تغییر برنامه‌های درسی در سطح بین‌المللی
فصل پنجم: تاریخ تغییر برنامه‌های درسی در سطح ملی
‎ فصل ششم: رویکردهای تغییر برنامه‌های درسی
‎ فصل هفتم: الگوهای تغییر برنامه‌های درسی
‎ فصل هشتم: فرایند تغییر برنامه‌های درسی
‎ فصل نهم: بازیگران تغییر برنامه‌های درسی

مشخصات محصول
شابک 9786000207687