کتاب آمار استنباطی پایه در علوم تربیتی با تکیه بر نرم افزار SPSS نوشته علیرضا کیامنش از انتشارات سمت کد : 2473

کتاب آمار استنباطی پایه در علوم تربیتی با تکیه بر نرم افزار SPSS نوشته علیرضا کیامنش در انتشارات سمت به چاپ رسیده است. این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «آمار استنباطی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
84,000 تومان
توضیحات

کتاب آمار استنباطی پایه در علوم تربیتی با تکیه بر نرم افزار SPSS در هشت فصل به شرح زیر نگارش شده است:
1. آشنایی با مفاهیم پایه در آمار استنباطی
2. آزمون فرضیه و مفاهیم مرتبط با آن
3. آزمون Z و آزمون t تک گروهی، برآورد فاصله ای
4. مقایسه دو گروه وابسته و مستقل
5. تحلیل واریانس یک عاملی گروه های مستقل و وابسته
6. تحلیل واریانس دوعاملی بین آزمودنی ها
7. آزمون های ناپارامتریک با مقیاس مقوله ای
8. آمار ناپارامتریک با مقیاس رتبه ای

مشخصات محصول
شابک 9786000223953