کتاب تست آمار، سنجش و اندازه گیری نوشته محمد علی شیبک، زهرا کهن زاده از انتشارات انرژی

کتاب تست آمار، سنجش و اندازه گیری (ارشد و دکتری) نوشته ی محمد علی شیبک، زهرا کهن زاده در انتشارات انرژی به چاپ رسیده است.
موجود بودن: موجود نیست