کتاب مرجع ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی نوشته محمدعلی شیبک، زهرا بهادری، سجاد حیدری پور و ایرج اسماعیلی از انتشارات نرسی

کتاب مرجع ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (آزمون های کارشناسی ارشد تربیت بدنی سری، سوال ها به همراه پاسخنامه 1391-1401 ) نوشته محمدعلی شیبک، زهرا بهادری، سجاد حیدری پور و ایرج اسماعیلی در انتشارات
موجود بودن: موجود نیست