کتاب بازشناسی و بازآفرینی فرهنگ زیست بوم در ایران نوشته محمود جمعه پور از انتشارات سمت کد کتاب: 2523

کتاب بازشناسی و بازآفرینی فرهنگ زیست بوم در ایران (جامعه ایرانی، فرهنگ و طبیعت) نوشته محمود جمعه پور در انتشارات سمت به چاپ رسیده است. این کتاب برای دروس برنامه ریزی و طراحی محیطی، کیفیت محیط زیست شهری و روستایی، شهر و طبیعت، جامعه شناسی محیط زیست برای دانشجویان رشته جغرافیای انسانی، گرایش برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی روستایی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، رشته برنامه ریزی شهری و منطقه ای در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، جامعه شناسی محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد تدوین شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب بازشناسی و بازآفرینی فرهنگ زیست بوم در ایران دارای 9 فصل به شرح زیر است:
1. تعریف محیط زیست طبیعی و برداشت های مختلف از آن
2. نظام طبیعت و جایگاه آن از منظر ادیان
3. نظام طبیعت از منظر فلاسفه
4. دیدگاه های نوین درباره محیط زیست
5. فلسفه اخلاق زیست بوم محور
6. اصول کلی سیستم های اجتماعی اکولوژیک
7. فرهنگ زیست بوم ایرانی
8. میراث جهانی فرهنگ زیست بوم ایرانی
9. نگرش به فرهنگ محیط زیست و راهکارهای بازآفرینی فرهنگ زیست بومی ایران

مشخصات محصول
شابک 9786000227340