کتاب آمایش شهری نوشته محمدرضا پورمحمدی از انتشارات سمت کد کتاب: 2550

کتاب آمایش شهری (سند آمایش شهری و اسناد توسعه شهری) نوشته محمدرضا پورمحمدی در انتشارات سمت به چاپ رسیده است. کتاب حاضر برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گرایش آمایش سرزمین؛ مقطع کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش‌های برنامه‌ریزی شهری و مدیریت شهری؛ اقتصاد، گرایش توسعه و جامعه‌شناسی و گرایش توسعه قابل استفاده می‌باشد.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
88,000 تومان
توضیحات

فصول این کتاب به شرح زیر است:
فصل اول: مبانی تفکر برنامه‌ریزی در ایران
فصل دوم: سابقه برنامه‌ریزی شهری در ایران، رویکردها و روش‌ها
فصل سوم: نقد نظام سلسله‌مراتب برنامه‌ریزی توسعه شهری کشور
فصل چهارم: پیمایشی در میزان موفقیت و کاربرد الگوها و طرح‌های توسعه شهری در ایران
فصل پنجم: بازاندیشی درباره آینده شهرها؛ الزامات زندگی جدید شهری در هزاره سوم
فصل ششم: تبیین جایگاه سند آمایش شهری در نظام برنامه‌ریزی توسعه شهری کشور

مشخصات محصول
شابک 9786000231637