سم شناسی

خرید منابع کنکور ارشد رشته سم شناسی همچنین منابع کنکور دکتری این رشته با تخفیف ویژه از طریق این صفحه امکان پذیر است. شما می توانید از تمام ایران کتاب های مد نظر خودتان را سفارش دهید و با روش ارسال دلخواه خود آن ها را تحویل بگیرید. دقت داشته با شید که 3گام همواره آخرین چاپ و ویرایش کتاب های موجود در با زار را برای شما ارسال می کند.

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
فیلتر براساس ویژگی ها
  • نوع محصول
  • نوع کتاب
  • ناشر

کتاب Model Organisms to Study Biological Activities and Toxicity of Nanoparticles نوشته Busi Siddhardha, Madhu Dyavaiah, Kaviyarasu Kasinathan از انتشارات اطمینان

کتاب Model Organisms to Study Biological Activities and Toxicity of Nanoparticles اثر Busi Siddhardha, Madhu Dyavaiah, Kaviyarasu Kasinathan توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Handbook of Plant and Animal Toxins in Food: Occurrence, Toxicity, and Prevention نوشته Gulzar Ahmad Nayik, Jasmeet Kour از انتشارات اطمینان

کتاب Handbook of Plant and Animal Toxins in Food: Occurrence, Toxicity, and Prevention اثر Gulzar Ahmad Nayik, Jasmeet Kour توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents نوشته Ramesh C. Gupta از انتشارات اطمینان

کتاب Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents اثر Ramesh C. Gupta توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Principles of Forensic Toxicology نوشته Barry S. Levine, SARAH KERRIGAN از انتشارات اطمینان

کتاب Principles of Forensic Toxicology اثر Barry S. Levine, SARAH KERRIGAN توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Toxicological Aspects of Medical Device Implants نوشته Prakash Srinivasan Timiri Shanmugam, Logesh Chokkalingam از انتشارات اطمینان

کتاب Toxicological Aspects of Medical Device Implants اثر Prakash Srinivasan Timiri Shanmugam, Logesh Chokkalingam توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Molecular Toxicology in Caenorhabditis elegans نوشته Dayong Wang از انتشارات اطمینان

کتاب Molecular Toxicology in Caenorhabditis elegans اثر Dayong Wang توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Postmortem Toxicology: Challenges and Interpretive Considerations نوشته Timothy P. Rohrig از انتشارات اطمینان

کتاب Postmortem Toxicology: Challenges and Interpretive Considerations اثر Timothy P. Rohrig توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Biomarkers in Toxicology نوشته Ramesh C. Gupta از انتشارات اطمینان

کتاب Biomarkers in Toxicology اثر Ramesh C. Gupta توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Psychoactive Medicinal Plants and Fungal Neurotoxins نوشته Amritpal Singh Saroya, Jaswinder Singh از انتشارات اطمینان

کتاب Psychoactive Medicinal Plants and Fungal Neurotoxins اثر Amritpal Singh Saroya, Jaswinder Singh توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Fundamentals of Analytical Toxicology: Clinical and Forensic نوشته Robert J.Flanagan, Eva Cuypers از انتشارات اطمینان

کتاب Fundamentals of Analytical Toxicology: Clinical and Forensic اثر Robert J.Flanagan, Eva Cuypers توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Simpson's Forensic Medicine نوشته Jason Payne-James, Richard Martin Jones از انتشارات اطمینان

کتاب Simpson's Forensic Medicine اثر Jason Payne-James, Richard Martin Jones توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Handbook of Venoms and Toxins of Reptiles نوشته Stephen P.Mackessy از انتشارات اطمینان

کتاب Handbook of Venoms and Toxins of Reptiles اثر Stephen P.Mackessy توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Illustrated Handbook of Toxicology نوشته franz-Xaver Reichi, Leonard Ritter از انتشارات اطمینان

کتاب Illustrated Handbook of Toxicology اثر franz-Xaver Reichi, Leonard Ritter توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Handbook of Forensic Toxicology for Medical Examiners نوشته D.K.Molina M.D, Veronica Hargrove از انتشارات اطمینان

کتاب Handbook of Forensic Toxicology for Medical Examiners اثر D.K.Molina M.D, Veronica Hargrove توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Goldfrank's Toxicologic Emergencies نوشته Lewis S.Nelson, Robert S.Hoffman از انتشارات اطمینان

کتاب Goldfrank's Toxicologic Emergencies اثر Lewis S.Nelson, Robert S.Hoffman توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Toxicology Handbook نوشته Jason Armstrong, Ovidiu Pascu MD FACEM از انتشارات اطمینان

کتاب Toxicology Handbook اثر Jason Armstrong, Ovidiu Pascu MD FACEM توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Handbook of Toxicology نوشته Micheal J.d erelanko, carol S.Auletta از انتشارات اطمینان

کتاب Handbook of Toxicology اثر Micheal J.d erelanko, carol S.Auletta توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Toxicology in a Box نوشته Brian Kloss, Travis Bruce از انتشارات اطمینان

کتاب Toxicology in a Box اثر Brian Kloss, Travis Bruce توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب مروری بر سم شناسی جلد چهارم نوشته دکتر رضا جهانی، دکتر آیناز مشتاق، دکتر مرضیه نوروزی از انتشارات اطمینان

کتاب مروری بر سم شناسی جلد چهارم به تالیف دکتر رضا جهانی، دکتر آیناز مشتاق، دکتر مرضیه نوروزی از مجموعه کتاب های مروری ویژه آزمون جامع دستیاری تخصصی و ارزشیابی، ارتقاء و بورد داروسازی انتشارات اطمینان می باشد که با تیراژ بالا چاپ و منتشر شده است.

کتاب Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons نوشته Curtis D. Klaassen از انتشارات اطمینان

کتاب Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons اثر Curtis D. Klaassen توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب اصول و مبانی سم شناسی نوشته کارن ای. استین، توماس ام. براون ترجمه ی دکتر جمیله سالار آملی، مهندس طاهره علی اصفهانی از انتشارات اطمینان

کتاب اصول و مبانی سم شناسی اثر کارن ای. استین، توماس ام. براون توسط انتشارات اطمینان برای دانشجویان رشته سم شناسی پزشکی با ترجمه ی فارسی دکتر جمیله سالار آملی، مهندس طاهره علی اصفهانی با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب سـم شناسی بالینـی و مسمـومیت ها-تشخیـص و درمـان ترجمه ی دکتر محمدحسین اصغری، عماد قبادی از انتشارات اطمینان

کتاب سـم شناسی بالینـی و مسمـومیت ها-تشخیـص و درمـان با ترجمه ی فارسی دکتر محمدحسین اصغری، عماد قبادی توسط انتشارات اطمینان برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری سم شناسی با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب In Situ Bioavailability and Toxicity of Organic Chemicals in Aquatic Systems نوشته Thomas-Benjamin Seiler, Markus Brinkmann از انتشارات اطمینان

کتاب In Situ Bioavailability and Toxicity of Organic Chemicals in Aquatic Systems اثر Thomas-Benjamin Seiler, Markus Brinkmann توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکتری تخصصی سم شناسی از سال 1385-1386تا 1402-1401 نوشته رضا جهانی، عماد جعفرزاده، دکتر بهنام امیدی سراجر از انتشارات اطمینان

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکتری تخصصی سم شناسی از سال 1385-1386تا 1402-1401 به تالیف رضا جهانی، عماد جعفرزاده، دکتر بهنام امیدی سراجر از مجموعه کتاب های تست انتشارات اطمینان می باشد که به همراه پاسخنامه تشریحی و کاربردی برای داوطلبان این آزمون به چاپ رسیده است.