انتشارات شهر دانش

واحد انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش از سال 1379 فعالیت خود را در حوزه نشر کتب حقوقی با رویکرد پژوهشی آغاز کرده است.

جهت خرید اینترنتی کتاب های شهر دانش می توانید کتاب خود را انتخاب کنید و در محل خود دریافت نمایید.

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب منابع نفت و گاز مشترک از منظر حقوق بین الملل - کاشانی نوشته جواد کاشانی از شهر دانش

منابع نفت و گاز مشترک از منظر حقوق بین الملل - کاشانی جواد کاشانی شهر دانش

کتاب حقوق مسئولیت بین المللی(قواعد عمومی)- کرافورد- سنگلج نوشته مولفین از شهر دانش

حقوق مسئولیت بین المللی(قواعد عمومی)- کرافورد- سنگلج مولفین شهر دانش

کتاب بایسته های حقوقی نظام تحریم ایالات متحده: تحریم های ایران- سادات میدانی،خلیلی طرقبه نوشته دکترسیدحسین سادات میدانی - مهدی خلیلی طرقبه از شهر دانش

بایسته های حقوقی نظام تحریم ایالات متحده: تحریم های ایران- سادات میدانی،خلیلی طرقبه دکترسیدحسین سادات میدانی - مهدی خلیلی طرقبه شهر دانش

کتاب مسئولیت مدنی تطبیقی-صفایی،رحیمی نوشته دکتر سیدحسین صفایی،دکترحبیب الله رحیمی از شهر دانش

مسئولیت مدنی تطبیقی-صفایی،رحیمی دکتر سیدحسین صفایی،دکترحبیب الله رحیمی شهر دانش

کتاب مجموعه مقالات همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل-انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد-چ 1 نوشته مولفین از شهر دانش

مجموعه مقالات همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل-انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد-چ 1 مولفین شهر دانش

کتاب حقوق تجارت الکترونیک - دبلفون - زرکلام نوشته پروفسور زویه لینان دبلفون از شهر دانش

حقوق تجارت الکترونیک - دبلفون - زرکلام پروفسور زویه لینان دبلفون شهر دانش

کتاب حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر- نقیبی مفرد نوشته حسام نقیبی مفرد از شهر دانش

حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر- نقیبی مفرد حسام نقیبی مفرد شهر دانش

کتاب حق شرط بر معاهدات حقوق بشری - عسکری نوشته پوریا عسکری از شهر دانش

حق شرط بر معاهدات حقوق بشری - عسکری پوریا عسکری شهر دانش

کتاب سرمایه گذار در رویه داوری بین المللی-انصافی آذر-چ 2-شهر دانش-96 نوشته بهنام انصافی آذر از شهر دانش

سرمایه گذار در رویه داوری بین المللی-انصافی آذر-چ 2-شهر دانش-96 بهنام انصافی آذر شهر دانش

کتاب سیاست جنایی ایران در قبال جرایم رایانه ای-پورقهرمانی-چ 1-شهر دانش-95 نوشته بابک پورقهرمانی از شهر دانش

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم رایانه ای-پورقهرمانی-چ 1-شهر دانش-95 بابک پورقهرمانی شهر دانش

کتاب حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) جلداول - نیاسری نوشته ماشاءاله بناء نیاسری از شهر دانش

حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) جلداول - نیاسری ماشاءاله بناء نیاسری شهر دانش

کتاب موازین دادرسی منصفانه و اصول حاکم بر رفتار با اطفال معارض با قانون در اسناد بین المللی-حسنی و یوسفیان -شهر دانش-چ 1-95 نوشته بهنام یوسفیان-محمدحسن حسنی از شهر دانش

موازین دادرسی منصفانه و اصول حاکم بر رفتار با اطفال معارض با قانون در اسناد بین المللی-حسنی و یوسفیان -شهر دانش-چ 1-95 بهنام یوسفیان-محمدحسن حسنی شهر دانش

کتاب راهنمای نگارش قرارداد در ورزش به همراه نمونه قراردادهای کاربردی - شعبانی مقدم و یوسفی نوشته کیوان شعبانی مقدم - بهرام یوسفی از شهر دانش

راهنمای نگارش قرارداد در ورزش به همراه نمونه قراردادهای کاربردی - شعبانی مقدم و یوسفی کیوان شعبانی مقدم - بهرام یوسفی شهر دانش

کتاب مبانی حقوق ورزشی - شعبانی مقدم نوشته کیوان شعبانی مقدم از شهر دانش

مبانی حقوق ورزشی - شعبانی مقدم کیوان شعبانی مقدم شهر دانش

کتاب حمایت از مهاجران غیرقانونی در حقوق بین الملل - شهبازی و چهل امیرانی نوشته دکتر آرامش شهبازی - امیر چهل امیرانی از شهر دانش

حمایت از مهاجران غیرقانونی در حقوق بین الملل - شهبازی و چهل امیرانی دکتر آرامش شهبازی - امیر چهل امیرانی شهر دانش

کتاب حقوق بین الملل کیفری نظریه و رویه - زمانی و عابدینی نوشته عبدالله عابدینی از شهر دانش

حقوق بین الملل کیفری نظریه و رویه - زمانی و عابدینی عبدالله عابدینی شهر دانش

کتاب حقوق کار - نامدار پوربنگر و عباسی نوشته مصطفی پورنامدار بنگر از شهر دانش

حقوق کار - نامدار پوربنگر و عباسی مصطفی پورنامدار بنگر شهر دانش

کتاب شرایط مسئولیت مدنی پلیس در حقوق ایران و انگلیس - خیاطی گرگری نوشته ماهدیس خیاطی گرگری از شهر دانش

شرایط مسئولیت مدنی پلیس در حقوق ایران و انگلیس - خیاطی گرگری ماهدیس خیاطی گرگری شهر دانش

کتاب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: دعاوی، آموزه ها، تفاسیر (جلد دوم) - شهردانش نوشته دکتر قاسم زمانی از شهر دانش

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: دعاوی، آموزه ها، تفاسیر (جلد دوم) - شهردانش دکتر قاسم زمانی شهر دانش

کتاب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: دعاوی، آموزه ها، تفاسیر (جلد یکم) - کسن و قاسم زمانی نوشته دکتر قاسم زمانی از شهر دانش

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: دعاوی، آموزه ها، تفاسیر (جلد یکم) - کسن و قاسم زمانی دکتر قاسم زمانی شهر دانش

کتاب برنامه جامعه اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه 2231 شورای امنیت - شهردانش نوشته موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش از شهر دانش

برنامه جامعه اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه 2231 شورای امنیت - شهردانش موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش شهر دانش

کتاب اصل قضایی بودن مجازات ها - نوبهار نوشته رحیم نوبهار از شهر دانش

اصل قضایی بودن مجازات ها - نوبهار رحیم نوبهار شهر دانش

کتاب حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل - عزیزی نوشته ستار عزیزی از شهر دانش

حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل - عزیزی ستار عزیزی شهر دانش

کتاب مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی - محبی نوشته محسن محبی از شهر دانش

مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی - محبی محسن محبی شهر دانش