انتشارات شهر دانش

واحد انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش از سال 1379 فعالیت خود را در حوزه نشر کتب حقوقی با رویکرد پژوهشی آغاز کرده است.

جهت خرید اینترنتی کتاب های شهر دانش می توانید کتاب خود را انتخاب کنید و در محل خود دریافت نمایید.

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب حقوق بین الملل دریاها - طلعت - چاپ 1 - شهردانش نوشته آرمین طلعت از شهر دانش

حقوق بین الملل دریاها - طلعت - چاپ 1 - شهردانش آرمین طلعت شهر دانش
300,000 تومان

کتاب آیین دادرسی کیفری جلد اول نوشته علی خالقی از شهر دانش

کتاب آیین دادرسی کیفری با تجدید نظر و اضافات مطابق با آخرین تغییرات قوانین تا اول سال 1396 به قلم دکتر علی خالقی و از جانب انتشارات شهر دانش در دو جلد چاپ شده است. شما در این صفحه اطلاعات جلد اول آن را ملاحظه می فرمایید.
150,000 تومان

کتاب حقوق بین الملل - ربکاوالاس - زمانی نوشته ربکا والاس، الگا مارتین ارتگا از شهر دانش

حقوق بین الملل - ربکاوالاس - زمانی ربکا والاس، الگا مارتین ارتگا شهر دانش
145,000 تومان

کتاب مفهوم نظام حقوقی درآمدی بر نظریه نظام حقوقی - رز - سیاپوش نوشته ژوزف رز از شهر دانش

مفهوم نظام حقوقی درآمدی بر نظریه نظام حقوقی - رز - سیاپوش ژوزف رز شهر دانش
150,000 تومان

کتاب معاهدات در گذر زمان: اصلاح معاهدات در اثر رویه بعدی دولت های عضو - صابری انصاری نوشته بهزاد صابری انصاری از شهر دانش

معاهدات در گذر زمان: اصلاح معاهدات در اثر رویه بعدی دولت های عضو - صابری انصاری بهزاد صابری انصاری شهر دانش
150,000 تومان

کتاب تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری نوشته عبداله خدابخشی از شهر دانش

تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری - نوشته عبداله خدابخشی شهر دانش
250,000 تومان

کتاب قراردادهای نفتی بین المللی-کاظمی نجف آبادی-شیرانی-چاپ 1-شهر دانش-96 نوشته زیگو جائو از شهر دانش

قراردادهای نفتی بین المللی-کاظمی نجف آبادی-شیرانی-چاپ 1-شهر دانش-96 زیگو جائو شهر دانش
150,000 تومان

کتاب اصول حقوق بین الملل سرمایه گذاری - دالرز - شروئر - زمانی - حسیبی نوشته رودلف دالزر -کریستف شروئر از شهر دانش

اصول حقوق بین الملل سرمایه گذاری - دالرز - شروئر - زمانی - حسیبی رودلف دالزر -کریستف شروئر شهر دانش
200,000 تومان

کتاب بزه دیده شناسی جلد دوم شناسایی بین المللی حق های بزه دیدگان - شریف، رایجیان اصلی نوشته محمد شریف بسیونی از شهر دانش

بزه دیده شناسی جلد دوم شناسایی بین المللی حق های بزه دیدگان - شریف، رایجیان اصلی محمد شریف بسیونی شهر دانش
84,000 تومان

کتاب تامین دارو: حقوق و تکالیف دولتها در نظام بین المللی نوشته نگار نامی پارسا از شهر دانش

تامین دارو: حقوق و تکالیف دولتها در نظام بین المللی - نامی پارسا نگار نامی پارسا شهر دانش
17,000 تومان

کتاب مسؤولیت بین المللی دولت - ابراهیم گل نوشته دکتر سیدجمال سیفی از شهر دانش

مسؤولیت بین المللی دولت - ابراهیم گل دکتر سیدجمال سیفی شهر دانش

کتاب آیین دادرسی کیفری جلد دوم نوشته علی خالقی از شهر دانش

کتاب آیین دادرسی کیفری با تجدید نظر و اضافات مطابق با آخرین تغییرات قوانین تا اول سال 1396 به قلم دکتر علی خالقی و از جانب انتشارات شهر دانش در دو جلد چاپ شده است. شما در این صفحه اطلاعات جلد دوم آن را ملاحظه می فرمایید.

کتاب حقوق سازمان های بین المللی جلد دوم - زمانی نوشته سید قاسم زمانی از شهر دانش

حقوق سازمان های بین المللی جلد دوم - زمانی سید قاسم زمانی شهر دانش

کتاب قوانین اساسی کشورهای جهان (بررسی قوانین اساسی هشتاد کشور) -ال مدکس - ترابی نوشته رابرت مدکس از شهر دانش

قوانین اساسی کشورهای جهان (بررسی قوانین اساسی هشتاد کشور) -ال مدکس - ترابی رابرت مدکس شهر دانش

کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری خالقی چاپ 13 نوشته دکتر علی خالقی از شهر دانش

نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری خالقی چاپ 13 دکتر علی خالقی شهر دانش

کتاب بزه دیده شناسی جلد یکم تحولات بزه دیده شناسی و علوم جنایی - رایجیان اصلی نوشته مهرداد رایجیان اصلی از شهر دانش

بزه دیده شناسی جلد یکم تحولات بزه دیده شناسی و علوم جنایی - رایجیان اصلی مهرداد رایجیان اصلی شهر دانش

کتاب فن وکالت: به عنوان حرفه ای مستقل در طیف مشاغل حقوقی - ریاضی و زاهدین لباف نوشته علی اکبرریاضی از شهر دانش

فن وکالت: به عنوان حرفه ای مستقل در طیف مشاغل حقوقی - ریاضی و زاهدین لباف علی اکبرریاضی شهر دانش

کتاب قراردادهای لیسانس - صابری نوشته روح اله صابری از شهر دانش

قراردادهای لیسانس - صابری روح اله صابری شهر دانش

کتاب اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی - جنیدی نوشته لعیا جنیدی از شهر دانش

اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی - جنیدی لعیا جنیدی شهر دانش

کتاب تعارض قوانین در قراردادها و الزامات غیر قراردادی نوشته مرضیه افضلی مهر از نشر شهردانش

تعارض قوانین در قراردادها و الزامات غیر قراردادی مرضیه افضلی مهر شهر دانش

کتاب حقوق بین الملل اقتصادی - فلدرن - زمانی نوشته زایدل هوهن فلدرن از شهر دانش

حقوق بین الملل اقتصادی - فلدرن - زمانی زایدل هوهن فلدرن شهر دانش

کتاب حقوق جنگ و صلح - گروسیوس - پیران نوشته هوگو گروسیوس از شهر دانش

حقوق جنگ و صلح - گروسیوس - پیران هوگو گروسیوس شهر دانش

کتاب شناخت تعهد ارزی وارد کنندگان کالا و خدمات در حقوق ایران - وحیدی نوشته غلامحسین وحیدی از شهر دانش

شناخت تعهد ارزی وارد کنندگان کالا و خدمات در حقوق ایران - وحیدی غلامحسین وحیدی شهر دانش

کتاب حقوق هوایی از منظر حقوقی داخلی و بین الملل - جباری نوشته منصور جباری از شهر دانش

حقوق هوایی از منظر حقوقی داخلی و بین الملل - جباری منصور جباری شهر دانش