انتشارات شهر دانش

واحد انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش از سال 1379 فعالیت خود را در حوزه نشر کتب حقوقی با رویکرد پژوهشی آغاز کرده است.

جهت خرید اینترنتی کتاب های شهر دانش می توانید کتاب خود را انتخاب کنید و در محل خود دریافت نمایید.

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب حقوق بین الملل دریاها - طلعت - چاپ 1 - شهردانش نوشته آرمین طلعت از شهر دانش

حقوق بین الملل دریاها - طلعت - چاپ 1 - شهردانش آرمین طلعت شهر دانش
300,000 تومان

کتاب آیین دادرسی کیفری جلد اول نوشته علی خالقی از شهر دانش

کتاب آیین دادرسی کیفری با تجدید نظر و اضافات مطابق با آخرین تغییرات قوانین تا اول سال 1396 به قلم دکتر علی خالقی و از جانب انتشارات شهر دانش در دو جلد چاپ شده است. شما در این صفحه اطلاعات جلد اول آن را ملاحظه می فرمایید.
150,000 تومان

کتاب مسؤولیت بین المللی دولت - ابراهیم گل نوشته دکتر سیدجمال سیفی از شهر دانش

مسؤولیت بین المللی دولت - ابراهیم گل دکتر سیدجمال سیفی شهر دانش
150,000 تومان

کتاب آیین دادرسی کیفری جلد دوم نوشته علی خالقی از شهر دانش

کتاب آیین دادرسی کیفری با تجدید نظر و اضافات مطابق با آخرین تغییرات قوانین تا اول سال 1396 به قلم دکتر علی خالقی و از جانب انتشارات شهر دانش در دو جلد چاپ شده است. شما در این صفحه اطلاعات جلد دوم آن را ملاحظه می فرمایید.
95,000 تومان

کتاب حقوق سازمان های بین المللی جلد دوم - زمانی نوشته سید قاسم زمانی از شهر دانش

حقوق سازمان های بین المللی جلد دوم - زمانی سید قاسم زمانی شهر دانش
56,000 تومان

کتاب قوانین اساسی کشورهای جهان (بررسی قوانین اساسی هشتاد کشور) -ال مدکس - ترابی نوشته رابرت مدکس از شهر دانش

قوانین اساسی کشورهای جهان (بررسی قوانین اساسی هشتاد کشور) -ال مدکس - ترابی رابرت مدکس شهر دانش
230,000 تومان

کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری خالقی چاپ 13 نوشته دکتر علی خالقی از شهر دانش

نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری خالقی چاپ 13 دکتر علی خالقی شهر دانش
360,000 تومان

کتاب بزه دیده شناسی جلد یکم تحولات بزه دیده شناسی و علوم جنایی - رایجیان اصلی نوشته مهرداد رایجیان اصلی از شهر دانش

بزه دیده شناسی جلد یکم تحولات بزه دیده شناسی و علوم جنایی - رایجیان اصلی مهرداد رایجیان اصلی شهر دانش
44,000 تومان

کتاب حقوق بین الملل - ربکاوالاس - زمانی نوشته ربکا والاس، الگا مارتین ارتگا از شهر دانش

حقوق بین الملل - ربکاوالاس - زمانی ربکا والاس، الگا مارتین ارتگا شهر دانش
145,000 تومان

کتاب فن وکالت: به عنوان حرفه ای مستقل در طیف مشاغل حقوقی - ریاضی و زاهدین لباف نوشته علی اکبرریاضی از شهر دانش

فن وکالت: به عنوان حرفه ای مستقل در طیف مشاغل حقوقی - ریاضی و زاهدین لباف علی اکبرریاضی شهر دانش
300,000 تومان

کتاب قراردادهای لیسانس - صابری نوشته روح اله صابری از شهر دانش

قراردادهای لیسانس - صابری روح اله صابری شهر دانش
100,000 تومان

کتاب مفهوم نظام حقوقی درآمدی بر نظریه نظام حقوقی - رز - سیاپوش نوشته ژوزف رز از شهر دانش

مفهوم نظام حقوقی درآمدی بر نظریه نظام حقوقی - رز - سیاپوش ژوزف رز شهر دانش
150,000 تومان

کتاب اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی - جنیدی نوشته لعیا جنیدی از شهر دانش

اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی - جنیدی لعیا جنیدی شهر دانش
120,000 تومان

کتاب تعارض قوانین در قراردادها و الزامات غیر قراردادی نوشته مرضیه افضلی مهر از نشر شهردانش

تعارض قوانین در قراردادها و الزامات غیر قراردادی مرضیه افضلی مهر شهر دانش
150,000 تومان

کتاب حقوق جنگ و صلح - گروسیوس - پیران نوشته هوگو گروسیوس از شهر دانش

حقوق جنگ و صلح - گروسیوس - پیران هوگو گروسیوس شهر دانش
300,000 تومان

کتاب جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - محمدی(گرگانی) نوشته محمد محمدی (گرگانی) از شهر دانش

جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - محمدی(گرگانی) محمد محمدی (گرگانی) شهر دانش
27,000 تومان

کتاب جستارهایی ازحقوق جزای بین الملل - خالقی نوشته علی خالقی از شهر دانش

جستارهایی ازحقوق جزای بین الملل - خالقی علی خالقی شهر دانش
50,000 تومان

کتاب گزیده ای از حقوق اموال (حقوق مدنی2) - پارساپور نوشته محمدباقر پارساپور از شهر دانش

گزیده ای از حقوق اموال (حقوق مدنی2) - پارساپور محمدباقر پارساپور شهر دانش
100,000 تومان

کتاب شناخت تعهد ارزی وارد کنندگان کالا و خدمات در حقوق ایران - وحیدی نوشته غلامحسین وحیدی از شهر دانش

شناخت تعهد ارزی وارد کنندگان کالا و خدمات در حقوق ایران - وحیدی غلامحسین وحیدی شهر دانش
120,000 تومان

کتاب تحلیل اقتصادی حقوق شرکت ها - طوسی نوشته عباس طوسی از شهر دانش

تحلیل اقتصادی حقوق شرکت ها - طوسی عباس طوسی شهر دانش
54,000 تومان

کتاب حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه - فلک - زمانی نوشته دیتر فلک از شهر دانش

حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه - فلک - زمانی دیتر فلک شهر دانش
110,000 تومان

کتاب حقوق بین الملل اقتصادی - فلدرن - زمانی نوشته زایدل هوهن فلدرن از شهر دانش

حقوق بین الملل اقتصادی - فلدرن - زمانی زایدل هوهن فلدرن شهر دانش
55,000 تومان

کتاب انتقال قرارداد نظریه عمومی عقود معین (مطالعه تطبیقی) - شعاریان نوشته ابراهیم شعاریان از شهر دانش

انتقال قرارداد نظریه عمومی عقود معین (مطالعه تطبیقی) - شعاریان ابراهیم شعاریان شهر دانش
220,000 تومان

کتاب حقوق تعهدات پرداخت بانک-بناء نیاسری-چاپ 1-شهر دانش-96 نوشته ماشاءاله بناء نیاسری از شهر دانش

حقوق تعهدات پرداخت بانک-بناء نیاسری-چاپ 1-شهر دانش-96 ماشاءاله بناء نیاسری شهر دانش
26,000 تومان