انتشارات شهر دانش

واحد انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش از سال 1379 فعالیت خود را در حوزه نشر کتب حقوقی با رویکرد پژوهشی آغاز کرده است.

جهت خرید اینترنتی کتاب های شهر دانش می توانید کتاب خود را انتخاب کنید و در محل خود دریافت نمایید.

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب انتقال قرارداد نظریه عمومی عقود معین (مطالعه تطبیقی) - شعاریان نوشته ابراهیم شعاریان از شهر دانش

انتقال قرارداد نظریه عمومی عقود معین (مطالعه تطبیقی) - شعاریان ابراهیم شعاریان شهر دانش
220,000 تومان

کتاب حقوق سازمان های بین المللی جلد اول - زمانی نوشته سید قاسم زمانی از شهر دانش

حقوق سازمان های بین المللی جلد اول - زمانی سید قاسم زمانی شهر دانش
220,000 تومان

کتاب حقوق تعهدات پرداخت بانک-بناء نیاسری-چاپ 1-شهر دانش-96 نوشته ماشاءاله بناء نیاسری از شهر دانش

حقوق تعهدات پرداخت بانک-بناء نیاسری-چاپ 1-شهر دانش-96 ماشاءاله بناء نیاسری شهر دانش
26,000 تومان

کتاب تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری نوشته عبداله خدابخشی از شهر دانش

تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری - نوشته عبداله خدابخشی شهر دانش
250,000 تومان

کتاب فلسفه حقوق بین الملل پوزیتیویسم جلد اول - شهبازی نوشته آرامش شهبازی از شهر دانش

فلسفه حقوق بین الملل پوزیتیویسم - شهبازی آرامش شهبازی شهر دانش
100,000 تومان

کتاب قراردادهای نفتی بین المللی-کاظمی نجف آبادی-شیرانی-چاپ 1-شهر دانش-96 نوشته زیگو جائو از شهر دانش

قراردادهای نفتی بین المللی-کاظمی نجف آبادی-شیرانی-چاپ 1-شهر دانش-96 زیگو جائو شهر دانش
150,000 تومان

کتاب اصول حقوق بین الملل سرمایه گذاری - دالرز - شروئر - زمانی - حسیبی نوشته رودلف دالزر -کریستف شروئر از شهر دانش

اصول حقوق بین الملل سرمایه گذاری - دالرز - شروئر - زمانی - حسیبی رودلف دالزر -کریستف شروئر شهر دانش
200,000 تومان

کتاب نظام صلاحیت ایکسید و حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری - براتی نوشته علی اکبر براتی دارانی از شهر دانش

نظام صلاحیت ایکسید و حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری - براتی علی اکبر براتی دارانی شهر دانش
18,000 تومان

کتاب حقوق بین الملل دیالکتیک ارزش و واقعیت - شهبازی نوشته آرامش شهبازی از شهر دانش

حقوق بین الملل دیالکتیک ارزش و واقعیت - شهبازی آرامش شهبازی شهر دانش
18,000 تومان

کتاب مطالعه تطبیقی نظریه حسن نیت در حقوق قراردادها - ابراهیمی نوشته یحیی ابراهیمی از شهر دانش

مطالعه تطبیقی نظریه حسن نیت در حقوق قراردادها - ابراهیمی یحیی ابراهیمی شهر دانش
12,000 تومان

کتاب راهنمای شورای بین المللی داوری تجاری برای تفسیر پیمان 1958 نیویورک: کتابچه قضات - عابدیان و افتخار نوشته میر حسین عابدیان - رضا افتخار از شهر دانش

راهنمای شورای بین المللی داوری تجاری برای تفسیر پیمان 1958 نیویورک: کتابچه قضات - عابدیان و افتخار میر حسین عابدیان - رضا افتخار شهر دانش
17,000 تومان

کتاب شیوه های حل تعارض قواعد در حقوق بین الملل در پرتو سلسله مراتب هنجاری - حسینی اکبرنژاد نوشته حوریه حسینی اکبر نژاد از شهر دانش

شیوه های حل تعارض قواعد در حقوق بین الملل در پرتو سلسله مراتب هنجاری - حسینی اکبرنژاد حوریه حسینی اکبر نژاد شهر دانش
25,000 تومان

کتاب حقوق اداری تطبیقی عدالت رویه ای - فلاح زاده نوشته علی محمد فلاح زاده از شهر دانش

حقوق اداری تطبیقی عدالت رویه ای - فلاح زاده علی محمد فلاح زاده شهر دانش
18,000 تومان

کتاب انتقال تکنولوژی در نظام بین الملل ITT - شمسایی نوشته محمد شمسایی از شهر دانش

انتقال تکنولوژی در نظام بین الملل ITT - شمسایی محمد شمسایی شهر دانش
24,000 تومان

کتاب بزه دیده شناسی جلد دوم شناسایی بین المللی حق های بزه دیدگان - شریف، رایجیان اصلی نوشته محمد شریف بسیونی از شهر دانش

بزه دیده شناسی جلد دوم شناسایی بین المللی حق های بزه دیدگان - شریف، رایجیان اصلی محمد شریف بسیونی شهر دانش
84,000 تومان

کتاب حقوق نقل و انتقال سهام در بورس - ابراهیمی نوشته دکتر مریم ابراهیمی از شهر دانش

حقوق نقل و انتقال سهام در بورس - ابراهیمی دکتر مریم ابراهیمی شهر دانش
50,000 تومان

کتاب دادرسی عادلانه: محاکمات کیفری بین المللی - فضائلی نوشته مصطفی فضائلی از شهر دانش

دادرسی عادلانه: محاکمات کیفری بین المللی - فضائلی مصطفی فضائلی شهر دانش
210,000 تومان

کتاب حقوق کار- سوپیو - مرادزاده - نواب زاده نوشته آلن سوپیو از شهر دانش

حقوق کار- سوپیو - مرادزاده - نواب زاده آلن سوپیو شهر دانش
90,000 تومان

کتاب متدولوژی های تحقیق در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق بین الملل نوشته رابرت کرایر - تامارا هروی - بال سوکهی بولی - الکساندر بوهم از شهر دانش

متدولوژی های تحقیق در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق بین الملل رابرت کرایر - تامارا هروی - بال سوکهی بولی - الکساندر بوهم شهر دانش
38,000 تومان

کتاب درآمدی بر جدایی طلبی درحقوق بین الملل - ضیایی نوشته سید یاسر ضیایی از شهر دانش

درآمدی بر جدایی طلبی درحقوق بین الملل - ضیایی سید یاسر ضیایی شهر دانش
100,000 تومان

کتاب دریای آزاد - گروسیوس، پیران نوشته هوگو گروسیوس از شهر دانش

دریای آزاد - گروسیوس، پیران هوگو گروسیوس شهر دانش
80,000 تومان

کتاب مجموعه مقالات همایش حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل نوشته انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از شهر دانش

مجموعه مقالات همایش حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد شهر دانش
25,000 تومان

کتاب قربانیان تروریسم در حقوق بین الملل-قهرمانی منامن-چ 1-شهردانش-96 نوشته مرتضی قهرمانی منامن از شهر دانش

قربانیان تروریسم در حقوق بین الملل-قهرمانی منامن-چ 1-شهردانش-96 مرتضی قهرمانی منامن شهر دانش
60,000 تومان

کتاب گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران جلد سوم (1395-1393) - محبی نوشته محسن محبی از شهر دانش

گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران جلد سوم (1395-1393) - محبی محسن محبی شهر دانش
33,000 تومان