انتشارات دانشگاه تهران

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب کاربری پژوهش های آزمایشگاهی در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی 2847 نوشته منیژه هادیان دهکردی ، دکتر باقر آیت زاده شیرازی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب کاربری پژوهش های آزمایشگاهی در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی 2847 نوشته منیژه هادیان دهکردی ، دکتر باقر آیت زاده شیرازی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب عرصه‌های زندگی خصوصی و زندگی جمعی به جانب یک معماری انسانی 1428 نوشته سرج چرمایف و کرستوفر الکساندر مترجم سرج چرمایف و کرستوفر الکساندر؛ منوچهر مزینی؛ سرج چرمایف و کرستوفر الکساندر؛ منوچهر مزینی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب عرصه‌های زندگی خصوصی و زندگی جمعی به جانب یک معماری انسانی 1428 نوشته سرج چرمایف و کرستوفر الکساندر مترجم سرج چرمایف و کرستوفر الکساندر؛ منوچهر مزینی؛ سرج چرمایف و کرستوفر الکساندر؛ منوچهر مزینی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب تصویرسازی در عصر صفویه و قاجار 2862 نوشته دکتر سیدمحمد فدوی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب تصویرسازی در عصر صفویه و قاجار 2862 نوشته دکتر سیدمحمد فدوی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب مرمت شهری؛ تعاریف، نظریه‌ها، تجارب، منشورها و قطعنامه‌های جهانی، روش‌ها و اقدامات شهری 2601 نوشته سیدمحسن حبیبی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب مرمت شهری؛ تعاریف، نظریه‌ها، تجارب، منشورها و قطعنامه‌های جهانی، روش‌ها و اقدامات شهری 2601 نوشته سیدمحسن حبیبی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب استاتیک کاربردی 2804 نوشته دکتر محمود گلابچی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب استاتیک کاربردی 2804 نوشته دکتر محمود گلابچی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب مرمت شهری در بافت‌های تاریخی ایران 3284 نوشته پیروز حناچی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب مرمت شهری در بافت‌های تاریخی ایران 3284 نوشته پیروز حناچی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب مقاومت مصالح کاربردی 2834 نوشته دکتر محمود گلابچی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب مقاومت مصالح کاربردی 2834 نوشته دکتر محمود گلابچی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب طراحی اقلیمی 2174 نوشته دونالد واتسون، کنت لبز مترجم کنت لبز از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب طراحی اقلیمی 2174 نوشته دونالد واتسون، کنت لبز مترجم کنت لبز از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب حفاظت معمارانه 3511 نوشته آیلین اربالسی مترجم پیروز حناچی .مرضیه آزاد ارمکی .یلدا شاه تیموری از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب حفاظت معمارانه 3511 نوشته آیلین اربالسی مترجم پیروز حناچی .مرضیه آزاد ارمکی .یلدا شاه تیموری از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب ارزش‌ها در طراحی منظر شهری 3685 نوشته دکتر بهناز امین‌زاده از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب ارزش‌ها در طراحی منظر شهری 3685 نوشته دکتر بهناز امین‌زاده از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب سازه به مثابه معماری کتاب مرجع برای معماران و مهندسان سازه 3056 نوشته اندرو چارلسون مترجم دکتر محمود گلابچی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب سازه به مثابه معماری کتاب مرجع برای معماران و مهندسان سازه 3056 نوشته اندرو چارلسون مترجم دکتر محمود گلابچی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب مدیریت پروژه با رویکرد پروژه‌های فناوری اطلاعات 2895 نوشته کتی شوالب مترجم دکتر محمود گلابچی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب مدیریت پروژه با رویکرد پروژه‌های فناوری اطلاعات 2895 نوشته کتی شوالب مترجم دکتر محمود گلابچی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب جزئیات ارتقاء دهنده معماری 3305 نوشته دکتر محمود گلابچی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب جزئیات ارتقاء دهنده معماری 3305 نوشته دکتر محمود گلابچی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب شناخت و تحلیل سایت 3446 نوشته جیمز ا. لاگرو مترجم دکتر محمدرضا مثنوی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب شناخت و تحلیل سایت 3446 نوشته جیمز ا. لاگرو مترجم دکتر محمدرضا مثنوی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب سیستم‌های ساختمانی آینده 2483 نوشته مارتین پاولی مترجم دکتر محمود گلابچی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب سیستم‌های ساختمانی آینده 2483 نوشته مارتین پاولی مترجم دکتر محمود گلابچی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب راهنمای طراحی فضاهای شهری؛ جداره فضای شهری (جلد اول) 3541 نوشته حسین بحرینی،حسین خسروی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب راهنمای طراحی فضاهای شهری؛ جداره فضای شهری (جلد اول) 3541 نوشته حسین بحرینی،حسین خسروی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب مدیریت در محوطه های میراث جهانی 2854 نوشته برنارد م. فیلدن، یوکا یوکیلتو از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب مدیریت در محوطه های میراث جهانی 2854 نوشته برنارد م. فیلدن، یوکا یوکیلتو از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب معماری ژاپن؛ از آغاز تا شرع دوره میجی نوشته دکتر الهام اندرودی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب معماری ژاپن؛ از آغاز تا شرع دوره میجی نوشته دکتر الهام اندرودی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب طراحی شهری گونه شناسی، رویه ها و طرح ها همراه با بیش از پنجاه مورد خاص 2830 نوشته جانلنگ مترجم دکتر سید حسین بحرینی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب طراحی شهری گونه شناسی، رویه ها و طرح ها همراه با بیش از پنجاه مورد خاص 2830 نوشته جانلنگ مترجم دکتر سید حسین بحرینی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب باز آفرینی شهری 3587 نوشته پیتررا برتز و هیو سایک مترجم پیروز حناچی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب باز آفرینی شهری 3587 نوشته پیتررا برتز و هیو سایک مترجم پیروز حناچی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب روش‌های اجرای پروژه 3364 نوشته دکتر محمود گلابچی- عصمت اله نورزایی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب روش‌های اجرای پروژه 3364 نوشته دکتر محمود گلابچی- عصمت اله نورزایی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب اصول و روش‌های مستندسازی بناها و محوطه‌های تاریخی 3618 نوشته پیروز حناچی مترجم سعید محمود کلایه از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب اصول و روش‌های مستندسازی بناها و محوطه‌های تاریخی 3618 نوشته پیروز حناچی مترجم سعید محمود کلایه از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب تکه‌انگاری فرایندی در طراحی معماری 2907 نوشته دکتر علی‌اصغر ادیبی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب تکه‌انگاری فرایندی در طراحی معماری 2907 نوشته دکتر علی‌اصغر ادیبی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب زمین‌ساخت جهانی 2684 نوشته دکتر جمشید حسن‌زاده- دکتر سروش مدبری از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب زمین‌ساخت جهانی 2684 نوشته دکتر جمشید حسن‌زاده- دکتر سروش مدبری از انتشارات دانشگاه تهران