انتشارات دانشگاه تهران

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب آفرینش محلات و مکان ها در محیط انسان ساخت 2720 نوشته دیوید چپ من؛ شهرزاد فریادی،منوچهر طبیبیان از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آفرینش محلات و مکان ها در محیط انسان ساخت 2720 نوشته دیوید چپ من؛ شهرزاد فریادی،منوچهر طبیبیان از انتشارات دانشگاه تهران
15,000 تومان

کتاب آفرینش نظریه معماری نقش علوم رفتاری در طراحی محیط 2557 نوشته پروفسور جان لنگ مترجم دکتر علیرضا عینی‌فر از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آفرینش نظریه معماری نقش علوم رفتاری در طراحی محیط 2557 نوشته پروفسور جان لنگ مترجم دکتر علیرضا عینی‌فر از انتشارات دانشگاه تهران
42,000 تومان

کتاب اتروسک تمدن شگفت‌انگیز 3626 نوشته دکتر سید محمد فدوی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب اتروسک تمدن شگفت‌انگیز 3626 نوشته دکتر سید محمد فدوی از انتشارات دانشگاه تهران
24,000 تومان

کتاب اتلاف 2887 نوشته کوین لینچ- مایکل سوث وورث مترجم دکتر سید حسین بحرینی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب اتلاف 2887 نوشته کوین لینچ- مایکل سوث وورث مترجم دکتر سید حسین بحرینی از انتشارات دانشگاه تهران
18,000 تومان

کتاب احیای بافت شهری تاریخی (با رویکرد مشارکت) 3283 نوشته پیروز حناچی- محمود پور سراجیان از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب احیای بافت شهری تاریخی (با رویکرد مشارکت) 3283 نوشته پیروز حناچی- محمود پور سراجیان از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب ارزش‌ها در طراحی منظر شهری 3685 نوشته دکتر بهناز امین‌زاده از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب ارزش‌ها در طراحی منظر شهری 3685 نوشته دکتر بهناز امین‌زاده از انتشارات دانشگاه تهران
23,000 تومان

کتاب از آیین تا پرفورمنس در ژاپن 3951 نوشته دکتر فریندخت زاهدی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب از آیین تا پرفورمنس در ژاپن 3951 نوشته دکتر فریندخت زاهدی از انتشارات دانشگاه تهران
10,000 تومان

کتاب از شار تا شهر 2304 نوشته دکتر سیدمحسن حبیبی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب از شار تا شهر 2304 نوشته دکتر سیدمحسن حبیبی از انتشارات دانشگاه تهران
65,000 تومان

کتاب استاتیک کاربردی 2804 نوشته دکتر محمود گلابچی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب استاتیک کاربردی 2804 نوشته دکتر محمود گلابچی از انتشارات دانشگاه تهران
130,000 تومان

کتاب اصلاح مراتع 2917 نوشته حسین آذرنیومند ، محمد علی زارع چاکوهی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب اصلاح مراتع نوشته حسین آذرنیومند ، محمد علی زارع چاکوهی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب اصول مدیریت و حفاظت خاک نوشته اومبر تو بلانکو ، راتان لعل ترجمه علی سلاجقه ، محمد حسین سیدعلیپور و محسن حسینعلی زاده از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب اصول مدیریت و حفاظت خاک نوشته اومبر تو بلانکو ، راتان لعل ترجمه علی سلاجقه ، محمد حسین سیدعلیپور و محسن حسینعلی زاده از انتشارات دانشگاه تهران
80,000 تومان

کتاب اصول و روش های پاکسازی بدنه های شهری تاریخی 3467 نوشته پیروز حناچی،سعید محمود کلایه،محمد غلام نژاد از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب اصول و روش های پاکسازی بدنه های شهری تاریخی 3467 نوشته پیروز حناچی،سعید محمود کلایه،محمد غلام نژاد از انتشارات دانشگاه تهران
10,000 تومان

کتاب اصول و روش‌های مستندسازی بناها و محوطه‌های تاریخی 3618 نوشته پیروز حناچی مترجم سعید محمود کلایه از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب اصول و روش‌های مستندسازی بناها و محوطه‌های تاریخی 3618 نوشته پیروز حناچی مترجم سعید محمود کلایه از انتشارات دانشگاه تهران
45,000 تومان

کتاب افسانه رستا 3952 نوشته دکتر فرشاد فرشته حکمت از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب افسانه رستا 3952 نوشته دکتر فرشاد فرشته حکمت از انتشارات دانشگاه تهران
75,000 تومان

کتاب الفبای معماری (جلد اول) 3662 نوشته دکتر علی یاران- مهندس ارس مهران‌فر از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب الفبای معماری (جلد اول) 3662 نوشته دکتر علی یاران- مهندس ارس مهران‌فر از انتشارات دانشگاه تهران
18,000 تومان

کتاب الفبای معماری (جلد دوم) نوشته دکتر علی یاران- مهندس ارس مهران‌فر از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب الفبای معماری (جلد دوم) نوشته دکتر علی یاران- مهندس ارس مهران‌فر از انتشارات دانشگاه تهران
20,000 تومان

کتاب باز آفرینی شهری 3587 نوشته پیتررا برتز و هیو سایک مترجم پیروز حناچی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب باز آفرینی شهری 3587 نوشته پیتررا برتز و هیو سایک مترجم پیروز حناچی از انتشارات دانشگاه تهران
98,000 تومان

کتاب باز زنده‌سازی بناها و شهرهای تاریخی 1644 نوشته دکتر محمدمنصور فلامکی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب باز زنده‌سازی بناها و شهرهای تاریخی 1644 نوشته دکتر محمدمنصور فلامکی از انتشارات دانشگاه تهران
28,000 تومان

کتاب بداهه گوی آلما 2945 نوشته اوژن یونسکو مترجم احمد کامیابی مسک از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب بداهه گوی آلما 2945 نوشته اوژن یونسکو مترجم احمد کامیابی مسک از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران 2344 نوشته دکتر وحید قبادیان از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران 2344 نوشته دکتر وحید قبادیان از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب بررسی تطبیقی نظامهای شهرسازی 2952 نوشته دکتر فریدون قریب از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب بررسی تطبیقی نظامهای شهرسازی 2952 نوشته دکتر فریدون قریب از انتشارات دانشگاه تهران
4,200 تومان

کتاب برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین 2554 نوشته آن. آر. بییر، کاترین هیگینز مترجم آن. آر. بییر از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین 2554 نوشته آن. آر. بییر، کاترین هیگینز مترجم آن. آر. بییر از انتشارات دانشگاه تهران
35,000 تومان

کتاب برنامه‌دهی معماری: مدیریت اطلاعات برای طراحی 3146 نوشته دانا پی دورک مترجم دکتر سید امیر سعید محمودی از انتشارات دانشگاه تهران

کتاب برنامه‌دهی معماری: مدیریت اطلاعات برای طراحی 3146 نوشته دانا پی دورک مترجم دکتر سید امیر سعید محمودی از انتشارات دانشگاه تهران