انتشارات اطمینان

پزشکی

جهت خرید اینترنتی کتاب های اطمینان می توانید کتاب خود را انتخاب کنید و در محل خود دریافت نمایید.

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب خلاصه ژنتیک در پزشکی تامپسون & تامپسون نوشته النسباوم- مکینز- ویلارد ترجمه ی پوریا خانی، فرزانه سعیدی از انتشارات اطمینان

کتاب خلاصه ژنتیک در پزشکی تامپسون & تامپسون اثر النسباوم- مکینز- ویلارد توسط انتشارات اطمینان برای دانشجویان و داوطلبان آزمون های ژنتیک پزشکی با ترجمه ی فارسی پوریا خانی، فرزانه سعیدی با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب اصول سیتوژنتیک بالینی جرسن ترجمه ی آرش سلمانی نژاد، زهـرا گـل چهـره از انتشارات اطمینان

کتاب اصول سیتوژنتیک بالینی جرسن با ترجمه ی فارسی آرش سلمانی نژاد، زهـرا گـل چهـره توسط انتشارات اطمینان برای دانشجویان رشته ژنتیک پزشکی با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب ژنوم 4 نوشته T.A.BROWN ترجمه ی دکتر فاطمه ابرقوئی کهکی، افسانه توسلی از انتشارات اطمینان

کتاب ژنوم 4 اثر T.A.BROWN توسط انتشارات اطمینان برای دانشجویان رشته ژنتیک پزشکی با ترجمه ی فارسی دکتر فاطمه ابرقوئی کهکی، افسانه توسلی با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب ژنتیک و ژنومیک در پزشکی استراخان ترجمه ی آرش سلمانی نژاد، زهرا گل چهره از انتشارات اطمینان

کتاب ژنتیک و ژنومیک در پزشکی استراخان با ترجمه ی فارسی آرش سلمانی نژاد، زهرا گل چهره توسط انتشارات اطمینان برای دانشجویان رشته ژنتیک پزشکی با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری 2017 ترجمه ی دکتر علی ذکری، دکتر فاطمه بحرینی از انتشارات اطمینان

کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری 2017 با ترجمه ی فارسی دکتر علی ذکری، دکتر فاطمه بحرینی توسط انتشارات اطمینان برای دانشجویان رشته ژنتیک پزشکی با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Modeling the 3D Conformation of Genomes نوشته Guido Tiana, Luca Giorgetti از انتشارات اطمینان

کتاب Modeling the 3D Conformation of Genomes اثر Guido Tiana, Luca Giorgetti توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب The Ginseng Genome (Compendium of Plant Genomes) نوشته Jiang Xu, Tae-Jin Yang, Hao-yu Hu از انتشارات اطمینان

کتاب The Ginseng Genome (Compendium of Plant Genomes) اثر Jiang Xu, Tae-Jin Yang, Hao-yu Hu توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب The Book of Genes and Genomes نوشته Susanne B. Haga از انتشارات اطمینان

کتاب The Book of Genes and Genomes اثر Susanne B. Haga توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Virus Host Cell Genetic Material Transport نوشته William E. Schiesser از انتشارات اطمینان

کتاب Virus Host Cell Genetic Material Transport اثر William E. Schiesser توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب The Brassica oleracea Genome نوشته Shengyi Liu , Rod Snowdon, Chittaranjan Kole از انتشارات اطمینان

کتاب The Brassica oleracea Genome اثر Shengyi Liu , Rod Snowdon, Chittaranjan Kole توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب خلاصه اصول ژنتیک و ژنومیک پزشکی امری 2021 ترجمه ی پوریا خانی، فرزانه سعیدی از انتشارات اطمینان

کتاب خلاصه اصول ژنتیک و ژنومیک پزشکی امری 2021 با ترجمه ی فارسی پوریا خانی، فرزانه سعیدی توسط انتشارات اطمینان برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ژنتیک پزشکی با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Proteomic and Metabolomic Approaches to Biomarker Discovery نوشته Haleem J. Issaq, Timothy D. Veenstra از انتشارات اطمینان

کتاب Proteomic and Metabolomic Approaches to Biomarker Discovery اثر Haleem J. Issaq, Timothy D. Veenstra توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب ژنتیک در پزشکی تامپسون & تامپسون 2016 نوشته نوسباوم - مک لینس - ویلارد ترجمه ی دکتر پگاه لرکی، ناصر عجمی، شهروز خوشبخت از انتشارات اطمینان

کتاب ژنتیک در پزشکی تامپسون & تامپسون 2016 اثر نوسباوم، مک لینس، ویلارد توسط انتشارات اطمینان برای دانشجویان رشته ژنتیک پزشکی با ترجمه ی فارسی دکتر پگاه لرکی، ناصر عجمی، شهروز خوشبخت با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب ژنتیک جمعیت نوشته دکتر علی ذکری - فهیمه زمانی از انتشارات اطمینان

کتاب ژنتیک جمعیت به تالیف دکتر علی ذکری، فهیمه زمانی توسط انتشارات اطمینان برای دانشجویان رشته ژنتیک پزشکی با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب ژنتیک پزشکی جرد ترجمه ی سیروس عظیمی، محمد حسن زاده نظرآبادی، ندا منصوری از انتشارات اطمینان

کتاب ژنتیک پزشکی جرد با ترجمه ی فارسی سیروس عظیمی، محمد حسن زاده نظرآبادی، ندا منصوری توسط انتشارات اطمینان برای دانشجویان رشته ژنتیک پزشکی با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب ژنتیک مولکولی انسانی استراخان جلد اول ترجمه ی دکتر علی ذکری، غلام رضا دارایی از انتشارات اطمینان

کتاب ژنتیک مولکولی انسانی استراخان جلد اول با ترجمه ی فارسی دکتر علی ذکری، غلام رضا دارایی توسط انتشارات اطمینان برای دانشجویان رشته ژنتیک پزشکی با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب ژنتیک پزشکی در هزاره سوم نوشته دکتر نوری دلویی از انتشارات اطمینان

کتاب ژنتیک پزشکی در هزاره سوم به تالیف دکتر نوری دلویی توسط انتشارات اطمینان برای دانشجویان رشته ژنتیک پزشکی با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب ژنتیک مولکولی انسانی استراخان جلد دوم ترجمه ی دکتر علی ذکری از انتشارات اطمینان

کتاب ژنتیک مولکولی انسانی استراخان جلد دوم با ترجمه ی فارسی دکتر علی ذکری توسط انتشارات اطمینان برای دانشجویان رشته ژنتیک پزشکی با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب اصول ژنتیک و ژنومیک پزشکی امری 2022 ترجمه ی دکتر آرش سلمانی نژاد، دکتر میثم یوسفی از انتشارات اطمینان

کتاب اصول ژنتیک و ژنومیک پزشکی امری 2022 با ترجمه ی فارسی دکتر آرش سلمانی نژاد، دکتر میثم یوسفی توسط انتشارات اطمینان برای دانشجویان رشته ژنتیک پزشکی با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Cell-Free Gene Expression: Methods and Protocols نوشته Ashty S. Karim, Michael C. Jewett از انتشارات اطمینان

کتاب Cell-Free Gene Expression: Methods and Protocols اثر Ashty S. Karim, Michael C. Jewett توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Medical Genetics and Genomics: Questions for Board Review نوشته Benjamin D. Solomon از انتشارات اطمینان

کتاب Medical Genetics and Genomics: Questions for Board Review اثر Benjamin D. Solomon توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای ایمنی شناسی پزشکی از سال 1382-1381 تا 1400-1401 نوشته میلاد عامری، کبری مهدی نژادیانی از انتشارات اطمینان

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای ایمنی شناسی پزشکی از سال 1382-1381 تا 1400-1401 به تالیف میلاد عامری، کبری مهدی نژادیانی از مجموعه کتاب های تست انتشارات اطمینان می باشد که به همراه پاسخنامه تشریحی و کاربردی برای داوطلبان این آزمون به چاپ رسیده است.

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد هماتولوژی از سال 85 تا 94 نوشته محسن اسدی - زهرا محمدی - محمدرضا کرامتی - امیرسیدعلی مهبد از انتشارات اطمینان

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد هماتولوژی از سال 85 تا 94 به تالیف محسن اسدی، زهرا محمدی، محمدرضا کرامتی، امیرسیدعلی مهبد از مجموعه کتاب های تست انتشارات اطمینان می باشد که به همراه پاسخنامه تشریحی و کاربردی برای داوطلبان این آزمون به چاپ رسیده است.

کتاب Pediatric Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Pharmacists نوشته Carolina Witchmichen Penteado Schmidt از انتشارات اطمینان

کتاب Pediatric Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Pharmacists اثر Carolina Witchmichen Penteado Schmidt توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.