کتاب ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی جهان اسلام نوشته سید یحیی صفوی از انتشارات سمت کد: 2514

کتاب ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی جهان اسلام نوشته سید یحیی صفوی در انشارات سمت به چاپ رسیده است. این کتاب برای دانشجویان رشته های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی، جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای و علوم دفاعی و راهبردی دروس ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی، ژئواکونومی، جغرافیای سیاسی، تجزیه و تحلیل محیط راهبردی، همگرایی و واگرایی جهان اسلام، ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی غرب آسیا، ژئوپلیتیک و پیشرفت اقتصادی در جهان اسلام در مقطع دکتری به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
218,000 تومان
توضیحات

کتاب ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی جهان اسلام در هفت فصل به شرح زیر نگارش شده است:
1. 1. مفهوم شناسی، سیر اندیشه و نظریه های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی
2. جغرافیای سیاسی جهان اسلام
3. ژئوپلیتیک جهان اسلام
4. بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام
5. ژئواکونومی جهان اسلام
6. ژئواستراتژی جهان اسلام
7. ایران و جهان اسلام

مشخصات محصول
شابک 9786000226305