کتاب پردازش متن و گفتار فارسی مروری بر مبانی نظری و آخرین یافته های پژوهشی نوشته مهرنوش شمس فرد و محمود بی جن خان از انتشارات سمت کد کتاب: 2511

کتاب پردازش متن و گفتار فارسی مروری بر مبانی نظری و آخرین یافته های پژوهشی نوشته مهرنوش شمس فرد و محمود بی جن خان در انتشارات سمت به چاپ رسیده است. کتاب حاضر به عنوان کتاب مبنایی برای تمامی محققانی که به پژوهش های رایانه ای درباره زبان فارسی می پردازند تدوین شده است و می تواند برای دانشجویان رشته زبان شناسی در درس «زبان شناسی رایانشی» (در مقطع دکتری و کارشناسی، گرایش های محض و فرهنگ نویسی) و برای دانشجویان رشته «زبان شناسی رایانشی» و نیز برای دانشجویان رشته های مهندسی در دروس مرتبط با «پردازش زبان طبیعی» و «پردازش گفتار»، به عنوان منبعی جنبی، مورد استفاده قرار گیرد.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
393,000 تومان
توضیحات

این کتاب در 6 بخش به شرح زیر نگارش شده است:
1. منابع و دادگان های متن محور و مدخل محور
2. ابزارها و پردازش های پایه و میانی متن
3. تحلیل لغوی، نحوی و معنایی متون
4. حوزه های کاربردی پردازش متن
5. منابع و ابزارهای پردازش گفتار
6. حوزه های کاربری پردازش گفتار

مشخصات محصول
شابک 9786000225933