کتاب هماتولوژی سلولی و مولکولی جلد 4 نوشته نادر وظیفه‌ شیران از خلیلی

کتاب هماتولوژی سلولی و مولکولی جلد 4 نوشته نادر وظیفه‌شیران از خلیلی
ناشر: خلیلی
موجود بودن: موجود است
250,000 تومان
توضیحات

کتاب هماتولوژی سلولی و مولکولی جلد 4 دارای 10 فصل اصلی به شرح زیر است:
51- فعال سازی پلاکت و انعقاد اولیه 
52- بیماری های انعقاد اولیه (عروق و پلاکت)
53- انعقاد ثانویه و فاکتورهای انعقادی 
54- آزمایش های انعقاد اولیه و ثانویه 
55- کنترل انعقاد (فاکتورهای ضدانعقاد طبیعی و داروهای ضدانعقادی)
56- فیبرینولیز و داروهای دخیل در افزایش یا مهار آن 
57- تزریق فراورد ههای پلاکتی و پلاسمایی 
58- بیمار یهای ارثی و اکتسابی انعقاد ثانویه 
59- عفونت های منتقله از راه انتقال خون (رو شهای تشخیص و ویرو سزدایی فراورد هها)
60- بیمار یهای ترومبوتیک 
مراجع ، واژهی‌اب و واژه نامه 
 

در بخشی از این کتاب میخوانیم هماتولوژی یا خو نشناسی علم مطالعه رو شهای تشخیص، کنترل، پیشگیری و درمان بیمار یهای خون و بررسی علوم پایه مرتبط با آن است که با پیشرفت علوم بیولوژی سلولی-مولکولی، بیوتکنولوژی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوانفورماتیک و همچنین با پیشرفت عظیم در تجهیزات آزمایشگاهی و دستگا ههای تشخیصی پا به عرصه جدیدی گذاشته و امروزه هماتولوژی از چندین بعد بالینی، آزمایشگاهی، تکنولوژی، ژنتیکی، فارماکولوژی و درما نهای مدرنی مثل س لتراپی) پیوند سلو لهای بنیادی( و ژن درمانی نیز مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به مطالب فوق و به دلیل ماهیت خاصی که هماتولوژی دارد، این علم نزدیکی خاصی نیز با شاخ ههای اونکولوژی، طب انتقال خون، پاتولوژی، ایمونولوژی و ژنتیک سلولی- مولکولی دارد و ازاین رو رشت ههای بینابینی مثل ایمونوهماتولوژی، هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون، هماتواونکولوژی، هماتوپاتولوژی و مولکولار هماتولوژی نیز شکل گرفته و هم اکنون گرو ههای آموزشی بسیاری از آنها در دانشگا ههای کشور وجود دارند. خوشبختانه هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون یکی از رشته های دانشگاهی است که در دو مقطع کارشناسی ارشد ( M.Sc ( و دکتری) Ph.D ) در دانشگا ههای معتبری مثل دانشگاه تربیت مدرس و دانشگا ههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، تبریز، مشهد، اهواز و سازمان انتقال خون تدریس شده و فارغ التحصیلان آن در مراکز دانشگاهی، بیمارستانی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی فعالیت میک‌نند. یکی از انگیز ههای مهمی که باعث نگارش این کتاب شد، پراکندگی کتاب های مورد نیاز برای سطوح آکادمیک
این رشته بود، به عنوان مثال دانشجویان برای مباحث آزمایشگاهی هماتولوژی از دو کتاب ارزنده هنری دیویدسون) کتاب تشخیص بالینی و رو شهای مدیریت آزمایشگاهی
 شرلین مکنزی (هماتولوژی بالینی آزمایشگاهی)، برای مباحث عملی از کتاب دیسی و لوئیس (هماتولوژی عملی)، برای مباحث بالینی از سه کتاب ویلیامز )هماتولوژی ویلیامز)،وینتروب) هماتولوژی بالینی وینتروب( و ویکتور هافبراند (ضروریات هماتولوژی و هماتولوژی پست گرجوئیت) و برای مباحث ایمونوهماتولوژی و بانک خون از کتاب سالی رادمن )کتاب بانک خون و طب انتقال خون( استفاده میک‌نند، حال آنکه بین مطالب کتا بهای مذکور بیش از 70 درصد همپوشانی وجود دارد. هدف ادغام مطالب پایه، بالینی، عملی، ژنتیک سلولی و مولکولی و تفسیر آزمایشگاهی بیماریهای مختلف هماتولوژی، ما را بر آن داشت تا نگارش کتابی تحت عنوان هماتولوژی سلولی و مولکولی را برنامه ریزی و به اجراء برسانیم

 

مشخصات محصول
مقطع دانشگاهی
موضوع خون‌شناسی
ناشر دکتر خلیلی
مناسب برای: داوطلبین کارشناسی ارشد و Ph.D خون‌شناسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان نادر وظیفه‌شیران
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ 1392
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد گالینگور
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات 976
شابک 9786006223636
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب هماتولوژی سلولی و مولکولی جلد 2 نوشته نادر وظیفه‌شیران از خلیلی

کتاب هماتولوژی سلولی و مولکولی جلد 2 نوشته نادر وظیفه‌شیران از خلیلی

کتاب هماتولوژی سلولی و مولکولی جلد 3 نوشته نادر وظیفه‌شیران از خلیلی

کتاب هماتولوژی سلولی و مولکولی جلد 3 نوشته نادر وظیفه‌شیران از خلیلی
250,000 تومان