کتاب نقشه‌برداری کاربردی نوشته مهندس احمد رفیعی میرزا مهندس امین گیو مهندس نیلوفر حاجیلو از نوآور

کتاب نقشه‌برداری کاربردی توسط مهندس احمد رفیعی میرزا مهندس امین گیو مهندس نیلوفر حاجیلو نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
125,000 تومان
توضیحات

مطالب پیشگفتار فصل اول: مقدمه وتعاریف : 1-1.تعریف علم ژئوماتیک 1-2.نقشه‌‌برداری زمینی 1-3. تعریف نقشه 1-4.کارتوگرافی 1-5. فتوگرامتری 1-6. مزایای عکس هوایی 1-7. کروکی چیست؟ 1-8. تفاوت کروکی با نقاشی چیست؟ 1-9. تعریف نقشه‌‌برداری ژئودزی و مستوی 1-10. تعریف نقشه‌‌های‌‌پوششی یا بنیادی و نقشه‌‌های موردی 1-11. تعریف مقیاس 1-12. انواع شمال 1-13. تعریف آزیموت فصل دوم: وسایل اندازه‌‌گیری کلاسیک ومدرن نقشه‌‌برداری : 2-1. نوارهای اندازه‌‌گیری 2-2. شاقول 2-3. ژالون 2-4. شیب سنج دستی 2-5. گونیای مساحی 2-6. تراز 2-7. قطب نما 2-8. میخ پیکه‌‌تاژ 2-9. شاخص 2-10. ترازیاب‌‌ها 2-11. زاویه‌‌یاب‌‌ها 2-12. توتال استیشن‌‌ها 2-13. GPS 2-14. لیزراسکن‌‌ها 2-15. تکنولوژی نوین لیزری فصل 3: اندازه‌‌گیری فاصله افقی و مایل : مقدمه 3-1. اندازه‌‌گیری طول بین دونقطه به کمک ابزار و روش‌‌های مختلف: 3-2. خطاهای اندازه‌‌گیری فاصله: 3-3. نحوه عمود اخراج کردن بوسیله مترنواری 3-4. اخراج عمود از نقطه ‌‌ای معین بریک امتداد به روش کمان‌‌زنی 3-5. پیاده کردن یک امتداد به موازت امتدادی دیگر فصل چهارم: اندازه‌‌گیری زوایای افقی و قائم : مقدمه: 4-1. انواع زاویه در نقشه‌‌برداری 4-2. واحد‌‌های اندازه‌‌گیری زاوایا و اجزای آن‌‌ها 4-3. نکات مهم درخصوص دستگاه‌‌های زاویه‌‌یاب 4-4. روش‌‌های قرائت زاویه افقی 4-5. اندازه‌‌گیری زاویه قائم 4-6. خطای کلیماسیون 4-7. ترازیابی‌‌مثلثاتی 4-8. تعیین ارتفاع بلندی یک ساختمان 4-9. نحوه کار با دوربین زاویه‌‌یاب دیجیتالTOPCON 4-10. انجام تنظیمات نرم افزاری خاص برای دوربین زاویه‌‌یاب دیجیتالTOPCON فصل پنجم: تئوری خطاهای اندازه‌‌گیری : مقدمه 5-1. منابع کلی ایجاد خطاها در نقشه‌‌برداری 5-2. مفاهیم صحت ودقت داده‌‌ها 5-3. انواع خطا 5-4. انواع خطاها از نظر ماهیت خطا 5-5. محتملترین مقدار 5-7. میانگین حسابی 5-8. خطای واقعی 5-9. خطای ظاهری 5-10. خطای متوسط حسابی 5-11. خطای معیار یا خطای متوسط هندسی 5-12. ماتریس واریانس-کووریانس داده‌‌ها 5-13. خطای ماکزیمم 5-14. اندازه‌‌گیری‌‌های اشتباه یا خطای فاحش 5-15. نظریه خطاهای اتفاقی 5-16. میانگین وزن‌‌دار 5-17. خطای نسبی 5-18. محاسبه خطای معیاردراندازه‌‌گیری‌‌های غیرمستقیم فصل ششم: اندازه‌‌گیری اختلاف ارتفاع  : مقدمه 6-1. تعاریف 6-2. روش تعیین مبدا ارتفاعی 6-3. شرح مراحل تعیین مبدا ارتفاعی 6-4. خطاهای ترازیابی 6-5. روش‌‌های مقابله با برخی خطاهای ترازیابی 6-6. ترازیابی مثلثاتی 6-7. ترازیابی به روش استادیمتری فصل هفتم: تعیین موقعیت : مقدمه 7-1.روشهای تعیین موقعیت 7-2.پیمایش 7-3. مفهوم شبکه نقاط 7-3-3.شبکه مختصاتی 3بعدی 7-4.مفاهیم مرتبط با پیمایش(مباحث وتعاریف اولیه) 7-5. تعیین موقعیت از طریق مثلث بندی 7-6. برداشت نقاط و تعیین موقعیت عوارض 7-7. سیستم‌‌های مختصات و سیستم‌‌های تصویر فصل هشتم: نقشه توپوگرافی و تهیه پروفیل : مقدمه 8-1. نمایش منحنی‌‌تراز در نقشه‌‌های توپوگرافی 8-2. تعیین ارتفاع یک نقطه در بین منحنی‌‌ترازها 8-3. محاسبه و ترسیم نقشه توپوگرافی (روش شبکه‌‌بندی) 8-4. مشخص نمودن محل عبور منحنی‌‌میزان‌‌ها به وسیله درونیابی‌‌ 8-5. تهیه پروفیل( مقطع) ازیک امتداد مشخص با استفاده از نقشه توپوگرافی 8-6. پروفیل طولی و عرضی(روش مستقیم) 8-7. پروفیل‌‌تیپ 8-8. محاسبه حجم عملیات‌‌ خاکی کل مسیر فصل نهم: محاسبه مساحت وحجم عملیات خاکی : مقدمه 9-1. محاسبه مساحت به روش‌‌های مختلف 9-2. محاسبه حجم عملیات خاکی فصل دهم: نقشه‌‌برداری ساختمانی مقدمه 10-1.خدمات نقشه‌‌برداری در اجرای امورساختمان 10-2.تهیه پلان مسطحاتی 10-3. پیاده کردن طرح‌‌های ساختمانی 10-4. پیاده کردن محل ستونها 10-5. کنترل قائم بودن ستون‌‌ها به کمک دوربین زاویه‌‌یاب و توتال‌‌استیشن 10-6. پیاده‌‌کردن پلان‌‌های ساختمانی ازنظر ارتفاعی 10-7. کنترل ارتفاع طبقات 10-8. کاربرد ترازیابی درکنترل عملیات‌‌های ساختمانی فصل یازدهم: نمونه سئوالات حل شده

مشخصات محصول
نوع کتاب درس و تست
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس احمد رفیعی میرزامهندس امین گیومهندس نیلوفر حاجیلو
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 228
شابک 9786001682278