کتاب مهار و سیستم‌های مهاربندی شده در مهندسی ژئوتکنیک (انکراژ) نوشته مهندس علی آزادی آرش عصمت خواه ایرانی مسعود حاجی علیلوی بناب از نوآور

کتاب مهار و سیستم‌های مهاربندی شده در مهندسی ژئوتکنیک (انکراژ) نوشته مهندس علی آزادی آرش عصمت خواه ایرانی مسعود حاجی علیلوی بناب از انتشارات نوآور
موجود بودن: موجود نیست
مشخصات محصول
نوع کتاب مرجع
مقطع دانشگاهی
موضوع عمران
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
تعداد صفحات 284