کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد هنر(پژوهش هنر) پردازش نوشته علیرضا شاه علی-علی هدیه لو

در مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد هنر(پژوهش هنر) تست ها به صورت طبقه بندی ارائه شده اند و نکات کنکوری و حل تست‌های مرتبط با هر مبحث در پاسخ های کتاب توسط پردازش نوشته علیرضا شاه علی-علی هدیه لو ارائه شده است.
موجود بودن: موجود نیست
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب مجموعه سوال های مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی پردازش نوشته فاطمه دروار-علی سیاحیان-علی هدیه لو

مجموعه سوال های مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی حاوی مجموعه تست های طبقه بندی شده کنکور و تالیفی به همراه پاسخ های تشریحی و نکات تستی در قالب حل تست درس از انتشارات پردازش نوشته فاطمه دروار-علی سیاحیان-علی هدیه لو