کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)(جلد اول) پردازش نوشته علیرضا کرباسی

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)(جلد اول) حاوی مجموعه تست های طبقه بندی شده کنکور و تالیفی به همراه پاسخ های تشریحی و نکات تستی در قالب حل تست اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی از انتشارات پردازش نوشته علیرضا کرباسی
موجود بودن: موجود نیست
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی(اقتصاد کشاورزی)(جلد دوم) پردازش نوشته دکتر علیرضا کرباسی

مجموعه تست های طبقه بندی شده برای اقتصاد کلان و اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی(اقتصاد کشاورزی)(جلد دوم) گرد آوری شده است. این کتاب از انتشارات پردازش نوشته دکتر علیرضا کرباسی می باشد.

کتاب سیاستهای توسعه کشاورزی در ایران نوشته دکتر علی شکوری از سمت کد کتاب: 962

این کتاب برای دانشجویان رشته توسعه روستایی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی دروس «سیاست توسعه کشاورزی»، «سیاستهای کشاورزی» و «تحلیل تحولات جامعه روستایی ایران» به ارزش 3 واحد تدوین شده است. همچنین این اثر برای دانشجویان رشته برنامه‌ریزی اجتماعی در مقطع کارشناسی در درسهای «تحلیل برنامه‌های توسعه ایران» و «برنامه‌ریزی روستایی» قابل استفاده است.