کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق ثبت نوشته فاطمه خسروی حقیقی از پژوهش

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق ثبت نوشته فاطمه خسروی حقیقی از نشر پژوهش همراه با پاسخنامه تشریحی مناسب متقاضیان شرکت در آزمون سردفتری می باشد.
موجود بودن: موجود نیست
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی نوشته احمد غفوری از آریاداد

کتاب مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی نوشته احمد غفوری از نشر آریاداد شامل سوالات تألیفی و آزمون های وکالت و قضاوت و ارشد و دکترا می باشد که بر اساس مواد قانونی طبقه بندی شده است.