کتاب مبانی حقوق پیمان نوشته ابراهیم اسماعیلی هریسی وکیل پایه یک دادگستری از انتشارات جنگل جاودانه

شرح ماده به ماده موافقت نامه و شرایط عمومی پیمان - موافقت نامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان
موجود بودن: موجود نیست