کتاب مبانی ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی نوشته علی رضا چوبینه و هادی دانشمندی از انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کتاب مبانی ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی نوشته علی رضا چوبینه و هادی دانشمندی در انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز به چاپ رسیده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

این کتاب حاصل کوشش جمعی متشکل از 40 نفر از اساتید و متخصصان ارگونومی کشور است که در 7 بخش و مجموعا 45 فصل به شرح زیر تالیف شده است.

_ مبانی ارگونومی فصل اول کتاب را تشکیل می دهد.

_ بخش اول که 9 فصل را شامل می شود مطالبی درباره ” ارگونومی فیزیکی ” ارائه می کند.

_ در بخش دوم که از 3 فصل تشکیل شده، مطالبی در زمینه ی ” ارگونومی محیطی ” ارائه شده است.

_ بخش سوم که 4 فصل را شامل می شود به ” عوامل شناختی در ارگونومی ” می پردازد.

_ بخش چهارم که از 3 فصل تشکیل شده، مطالبی درباره ی ” ارگونومی کلان ” ارائه می کند.

_ در بخش پنجم که از 9 فصل تشکیل شده، مطالبی در زمینه ی ” روش های ارزیابی در ارگونومی” ارائه شده است.

_ در بخش ششم که 11 فصل را شامل می شود به ” مباحث ویژه در ارگونومی ” می پردازد.

_ بخش هفتم از 5 فصل تشکیل شده است که مطالبی درباره ی ” ارگونومی در جمعیت ها و مشاغل خاص ” ارائه می کند.

امیدواریم این اثر بتواند کمبود یک کتاب مرجع به زبان فارسی در زمینه ی علم و فناوری ارگونومی را تا حدی برطرف کند.

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب آناتومی عمومی نوشته فردین عمیدی ، مرتضی ابوذری پور از انتشارات خسروی

کتاب آناتومی عمومی بر اساس آناتومی گری مرجع کامل برای دانشجویان دندانپزشکی و دارو سازی و پیراپزشکی و پرستاری و مامایی می باشد.

کتاب مبانی سازمان و مدیریت نوشته دکتر علی رضائیان از سمت کد کتاب: 419

این کتاب براى دانشجویان رشته مدیریت دولتى، بازرگانى، صنعتى، بیمه، اقتصاد و حسابدارى در مقطع کارشناسى و کارشناسى ارشد به منزله منبع اصلى دروس «مبانى سازمان و مدیریت» و «اصول مدیریت» هرکدام به ارزش 3 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهى، پژوهشگران و مدیران واحدهاى صنعتى، بازرگانى و کشاورزى در بخشهاى خصوصى و دولتى نیز از آن بهره‏‌مند شوند.
217,000 تومان