کتاب قفس خالی پر از آزادی است نوشته عباس گلکار از انتشارات مروارید

کتاب«قفس خالی پر از آزادی است»، در غالب متون ادبی توسط انتشارات مروارید ، به تالیف عباس گلکار به چاپ رسیده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

انتشارات مروارید یکی از چندین انتشارات برتری است که مجموعه 3گام ، آن را برگزیده تا کتب جذاب و پر محتوای نشر شده از آن را در اختیار مخاطبان فرهیخته و دوستدار کتاب خود ، قرار دهد. کتاب قفس خالی پر از آزادی است به تالیف عباس گلکار یکی از آثار نشر شده توسط این انتشارات به نام می باشد.