کتاب ذهن در کجا به پایان می رسد نوشته مارک سیفر و مقدمه یوری گلر ترجمه فرهاد توحیدی از انتشارات آویدمند

کتاب ذهن در کجا به پایان می رسد نوشته مارک سیفر و مقدمه یوری گلر ترجمه فرهاد توحیدی در انتشارات آویدممد به چاپ رسیده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

این کتاب در 36 فصل نگارش شده است:
1. فیلسوفان
2. انقلاب صنعتی
3. قوانین تاریخ
4. نقش تکنولوژی
5. روان تاریخ مدرن
6. جامعه شناسی، روان شناسی و تاریخ
7. تئوری های انتقادی
8. منتقدین
9. روان شناسی قرن نوزدهم
10. راز هیپنوتیسم
11. مغز
12. امواج مغزی و رویا
13. حافظه، ردهای عصبی و mRNA
14. انرژی چی
15. یک مدل روانکاوی از ذهن
16. کندالینی و سقوط انسان
17. مراحل روانی جسمی رشد فروید
18. هشیار، نیمه هشیار و ناخودآگاه
19. یونگ و فروید
20. دینامیک ذهن
21. واقعیت های ساختاری جمعی
22. رویاها و روان جمعی
23. تاروت و تتراگاماتون
24. خاطرات خوب
25. افسانه فرهنگی
26. انتقال فکر
27. مکاتب غیبی، آواتارها و بذر انسان ها
28. گوردجیف
29. رفتارگرایان
30. تونی رابینز پیرامون علت افسردگی و علاج آن
31. جهش های کوانتومی: یوری گلر
32. بیداری
33. آموزش اراده
34. آخرین روزها
35. من هستم
36. دالای لامای مقدس