کتاب درسنامه آزمون‌ کارشناسی رسمی رشته تاسیسات ساختمانی و کارخانجات (کتاب دوم: تاسیسات مکانیکی) نوشته مهندس داریوش هادی زاده از نوآور

کتاب درسنامه آزمون‌ کارشناسی رسمی رشته تاسیسات ساختمانی و کارخانجات (کتاب دوم: تاسیسات مکانیکی) توسط مهندس داریوش هادی زاده نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های کارشناس رسمی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب:  مقدمه مولف فصل اول گرمایش 1- انتخاب سیستم مناسب گرمایش ساختمان‌ها 1-1- گرمایش مرکزی با آب (موتورخانه) 1-2- گرمایش با شوفاژ دیواری (پکیج) 1-3- گرمایش با بخاری 1-4- گرمایش با یونیت هیتر 1-5-گرمایش با وسایل تابشی 1-6-گرمایش با هوا ساز 1-7- گرمایش با شومینه 1-8-گرمایش با پمپ حرارتی 1-9- گرمایش از کف 1-10- گرمایش باکوره هوای گرم 2- محاسبات بارهای گرمایی 2-1- بارهای گرمایشی و محاسبه آنها 2-1-1- محاسبه بارهای گرمایی به روش دقیق 2-1-1-1- انتقال حرارت از طریق جداره‌ها 2-1-1-2- تعیین نرخ انتقال حرارت ناشی از تعویض هوا 2-1-1-3- تعیین نرخ انتقال حرارت حاصل از آبگرم مصرفی 2-1-2- محاسبه بارهای گرمایی به روش سریع 3- موتورخانه‌های آب گرم و آب داغ 3-1- شرح فلودیاگرام تولید آب داغ با منبع انبساط باز 3-2- ارتفاع موتورخانه 3-3- دیگ 3-3-1- طبقه‌بندی دیگ‌ها 3-3-1-1- طبقه‌بندی بر اساس جنس دیگ 3-3-1-2- طبقه‌بندی بر اساس نوع سیال در لوله 3-3-1-3- طبقه‌بندی بر اساس فشار کاری 3-3-1-4- طبقه‌بندی بر اساس دمای کاری 3-3-1-5- طبقه‌بندی بر اساس نوع سیال عامل 3-3-1-6- طبقه‌بندی بر اساس نوع سوخت مشعل 3-3-1-7- طبقه‌بندی بر اساس عقب دیگ 3-3-2- محاسبه و انتخاب دیگ‌ها 3-3-2-1- تخمین ظرفیت دیگ 3-3-3- استاندارد‌های ساخت دیگ‌ها 3-3-4- تست‌های دیگ 3-3-4-1- تست هیدرواستاتیک 3-3-4-2- تستهای سطح پایین آب 3-3-4-3- تست عملکرد شیر اطمینان 3-3-5- ساختمان دیگ‌های فولادی فایر تیوب و تجهیزات آنها 3-3-5-1- بدنه خارجی 3-3-5-2- لوله‌ها 3-3-5-3- کوره 3-3-5-4- صفحات لوله‌ها 3-3-5-5- دریچه‌های بازدید 3-3-5-6- مشعل‌ها 3-3-5-7- دودکش 3-3-5-8- لوازم کنترلی دیگ‌ها 3-3-5-9- لوازم اندازه‌گیری دیگ‌ها 3-3-6- مشخصات آب دیگ‌ها 3-3-6-1- کیفیت آب درون دیگ‌ها 3-3-7- نصب و راه‌اندازی دیگ 3-3-8- نگهداری خاموش دیگ 3-3-8-2- نگهداری خشک 3-3-9- تصحیحات جوی ظرفیت دیگ‌ها 3-3-10- برخی از مشکلات دیگ‌های بخار 3-3-10-1- کف کردن 3-3-10-2- غلغل کردن 3-3-10-3- حمل قطرات مایع توسط بخار 3-3-11- دیگ‌های روغن داغ 3-4- منابع انبساط 3-4-1- منابع انبساط باز 3-4-1-1- علل سرریز کردن آب در منابع انبساط باز 3-4-2- منابع انبساط بسته 3-4-2-1- منابع انبساط بالشتکی 3-4-2-2- منابع انبساط کیسه‌ای 3-4-2-3- منابع انبساط دیافراگمی 3-4-3- حجم تقریبی آب درون تجهیزات سیستم‌های گرمایشی 3-4-4- محاسبات منابع انبساط 3-4-4-1- محاسبه حجم منابع انبساط باز 3-4-4-2- محاسبه حجم منابع انبساط بسته 3-4-4-3- محاسبه قطر لوله‌های منبع انبساط باز 3-4-5- بررسی موقعیت مناسب نصب منابع انبساط 3-4-6- نکات اجرایی 3-4-7- مقایسه منابع انبساط 3-5- الکترو پمپ‌ها 3-5-1- انواع پمپ‌ها 3-5-1-1- پمپ‌های دینامیکی 3-5-1-2- پمپ‌های جابجایی 3-5-2- محاسبه و انتخاب پمپ 3-5-3- پمپ‌های سانتریفوژ سیرکولاتور 3-5-3-1- مزایای پمپ سانتریفوژ 3-5-3-2- معایب پمپ‌های سانتریفوژ 3-5-3-3- دبی پمپ‌های سیرکولاتور 3-5-3-4- توان مصرفی پمپ سیرکولاتور 3-5-4- اجزاء الکتروپمپ‌های سانتریفوژ 3-5-4-1- الکترو موتورها 3-5-4-2- کوپلینگ 3-5-4-3- شاسی پمپ کتاب درسنامه آزمون کارشناسی‌ رسمی تاسیسات ساختمانی برق ماشین کارخانجات 3-5-5- محاسبه توان مصرفی الکترو پمپ‌ها 3-5-5-1- توان مفید 3-5-5-2- توان ترمزی 3-5-5-3- توان کل (توان الکتروموتور) 3-5-5-4- راندمان پمپ‌های سانتریفوژ 3-5-5-5- منحنی‌های مشخصه پمپ و سیستم 3-5-6- به هم بستن پمپ‌ها 3-5-6-1- موازی بستن پمپ ها 3-5-6-2- سری بستن پمپ ها 3-5-7- قوانین تشابه پمپ‌ها 3-5-7-1- دبی جرمی 3-5-7-2- دبی حجمی 3-5-7-3- فشار و هد 3-5-7-4- توان مصرفی (مفید، ترمزی و کل) 3-5-8- NPSH 3-5-9- ماکزیمم عمق مکش پمپ 3-5-10- موقعیت نصب پمپ‌های سیرکولاتور (گرمایشی – سرمایشی) 3-5-11- کاویتاسیون 3-5-12- ضربه قوچ 3-5-13- سرعت مخصوص 3-5-14- نکات اجرایی 3-6- لوله‌کشی 3-6-1- انتخاب لوله 3-6-2- انواع لوله‌‌های سیستم گرمایی 3-6-2-1- لوله‌های فولادی 3-6-2-2- لوله‌های مسی 3-6-2-3- لوله‌های پلیمری 3-6-2-4- لوله‌های ترکیب فلز و پلیمر (چند لایه) 3-6-2-5- مقایسه انواع لوله‌ها 3-6-3- کلکتورها 3-6-3-1- محاسبه قطر کلکتور 3-6-4- مبانی طراحی 3-6-5- سیستم‌های لوله‌کشی (سیستمهای آب گرم کننده و آب سرد کننده) 3-6-5-1- سیستم‌ تک لوله‌ای 3-6-5-2- سیستم‌ دو لوله‌ای 3-6-5-3- سیستم‌ سه لوله‌ای 3-6-5-4- سیستم‌ چهار لوله‌ای 3-6-5-5- لوله‌کشی اولیه ـ ثانویه (Primary – Secondary Piping) 3-6-6- سایزینگ لوله‌ها 3-6-6-1- تعیین قطر لوله‌ها با استفاده از نمودار 3-6-7- انبساط لوله‌ها 3-6-7-1- خم‌های L شکل 3-6-7-2- حلقه‌های انبساطی U شکل 3-6-7-3- خم‌های Z شکل 3-6-7-4- قطعات انبساطی 3-6-8- عایق‌کاری لوله‌ها 3-6-9- تست و آزمایش 3-6-10- نکات اجرایی 3-6-11- عمق یخ‌بندان 3-6-12- شیب 3-6-13- تخلیه و هواگیری 3-6-14- نحوه انشعاب‌گیری 3-7- شیرها 3-7-1- شیر چیست؟ 3-7-2- روشهای مختلف تحریک شیر 3-7-3- انواع شیرها 3-7-3-1- شیرهای دروازه‌ای (کشویی) 3-7-3-2- شیرهای بشقابی (کف فلزی) 3-7-3-3- شیرهای کروی 3-7-3-4- شیرهای پروانه‌ای 3-7-3-5- شیرهای یکطرفه 3-7-3-6- شیرهای اطمینان 3-7-3-7- شیرهای سوزنی 3-7-3-8- شیرهای توپکی 3-7-3-9- شیرهای کنترلی 3-7-4- انتخاب شیر 3-8- مبدلها 3-8-1- منابع کویلدار 3-8-2- مبدل‌های لوله – پوسته (لحظه‌ای) 3-8-3- منابع دو جداره 3-8-4- مبدلهای صفحه‌ای 3-8-5- محاسبات بار حرارتی آب گرم مصرفی 3-8-6- محاسبات پمپ برگشت آبگرم مصرفی 3-8-7- مقایسه مبدلهای حرارتی 3-9- سوخت‌ و سوخت‌رسانی 3-9-1- سوخت‌های مایع 3-9-1-1- نفت کوره‌ها 3-9-2- سوخت‌های گازی 3-9-2-1- گاز طبیعی 3-9-3- مخازن سوخت مایع 3-9-3-1- مخازن اصلی روی زمین 3-9-3-2- مخازن اصلی دفنی 3-9-3-3- مخازن روزانه 3-9-4- جدول مشخصه و محاسبه حجم مخزن 3-9-4-1- انتخاب لوله‌ها 3-9-4-2- انتخاب شیر 3-9-4-3- پمپ سوخت رسانی 3-9-4-4- آزمایش 3-10- تکیه‌گاه‌ها 3-10-1- تعاریف 3ـ 11ـ سختی گیر 3-11-1 پارامترهای مهم در محاسبه و انتخاب یک سختی گیر 3-11-2- مراحل کارکرد سختی‌گیر رزینی فصل دوم  کتاب بخار – تولید و انتقال 1- بخار و کاربردهای آن 2- مقایسه انتقال حرارت توسط آب و بخار 3- انواع بخار و مشخصات آن 3-1- بخار اشباع 3-2- بخار اشباع خشک 3-3- بخار اشباع تر 3-4- بخار سوپرهیت 3-5- بخار فلش 4- موتورخانه بخار 5- یک فلودیاگرام سیستم تولید بخار و شرح آن 6- دیگ‌های بخار 6-1- مشخصه‌های مهم دیگ‌های بخار 7- دی اریتور 7-1- دی اریتور چیست؟ 7-2- محاسبه حجم دی اریتور 7-3- محاسبه ارتفاع نصب دی اریتور 8- پمپ تغذیه دیگ بخار 9- مخزن کندانس و چاله کندانس 9-1- چاله کندانس چیست؟ 10- پمپ کندانس 11- لوله‌کشی بخار 11-1- قطرهای استاندارد لوله‌های بخار 11-2- نکات اجرایی 11-3- تست سیستم لوله‌کشی 12- تله‌های بخار 12-1- تله بخار چیست؟ 12-2- انواع تله بخار 12-2-1- تله بخارهای مکانیکی 12-2-1-1- تله بخار گوی شناوری 12-2-1-2- تله بخار سطلی وارونه 12-2-2- تله بخارهای ترموستاتیکی 12-2-2-1-  Liquid Expansion Traps 12-2-2-2- Ballanced Pressure Traps 12-2-2-3- Bimetallic Traps 12-2-3- تله بخار ترمودینامیکی 12-3- مشخصه انواع تله‌های بخار و مقایسه آنها 12-4- پارامترهای مهم در انتخاب تله بخار 12-4-1-  دبی آب کندانس 12-4-2- ضریب اطمینان 12-4-3- اختلاف فشار دو سر تله بخار 12-4-4- ماکزیمم فشار کاری 12-4-5- نوع کاربرد 12-5- محاسبه و انتخاب تله بخار برای مصارف گوناگون 12-5-1- انتخاب تله بخار برای کلکتور (هدر) بویلر 12-5-2- انتخاب تله بخار برای یونیت هیترها و هواسازها 12-5-2-1- روش BTU 12-5-2-2- روش CFM 12-5-2-3- روش GPM 12-5-3- انتخاب تله بخار برای مبدلهای لوله و پوسته‌ای 12-5-4- انتخاب تله بخار برای چیلر‌های جذبی 12-6- محل نصب تله‌های بخار و نکات اجرایی 12-7- روشهای تست تله‌های بخار 12-7-1- روش چشمی 12-7-2- روش حرارتی 12-7-3- روش صوتی 12-7-4- روش رسانایی 12-7-5- روش دمایی – صوتی 13- مبدل‌های بخار 14- بلودان تانک و فلش تانک 15- سپریتور 16- دی یونایزر 17- کیفیت آب سیستم بخار فصل سوم  هوارسانی و تعویض هوا 1- هوا و مشخصات آن 1-1- مشخصات هوای داخل 1-2- آلاینده‌های هوا 2- فیلتراسیون هوا 2-1- فیلتراسیون هوای محیط 2-2- فیلتراسیون هوای صنعتی 2-3- انواع فیلترها – بگ فیلترها (فیلترهای کیسه‌ای) 2-4- پارامترهای طراحی و انتخاب فیلترها 2-5 – مشخصه‌های فیلترها 3- تعویض هوا 3-1- هدف از تعویض هوا 3-2- تعویض هوای طبیعی ساختمانهای مسکونی 3-3- تعویض هوای مکانیکی 4- هواساز 4-1- اجزا یک هواساز 4-1-1- فن 4-1-2- فیلتر 4-1-3- کویلهای گرمایش و سرمایش 4-1-4- تجهیزات کنترلی 4-1-5- محفظه ی مخلوط شدن 4-1-6- رطوبت‌ساز 4-1-7- دستگاه بازیابی حرارت 5- کانال‌کشی 5-1- نکات لازم در طراحی کانال‌کشی 5-2- روش‌های کانال‌کشی 5-2-1- روش کاهش سرعت در طول مسیر 5-2-2- روش افت فشار ثابت 5-2-2-1- مراحل محاسبه و طراحی سیستم به روش افت فشار ثابت 5-2-2-2- طراحی کانال برگشت 5-2-3- روش بازیافت فشار استاتیک 6- فن‌ها و بادزن‌ها 6-1 دسته‌بندی بادزن‌ها 6-2- انواع بادزن‌ها 6-2-1- بادزن‌ها با پره‌های خم رو به جلو خمیده 6-2-2- بادزن‌های با پره‌های آیروفویلی 6-2-3- بادزن‌های با پره‌های خم رو به عقب غیر خمیده 6-2-4- بادزن‌های با پره‌های خم رو به عقب خمیده 6-2-5- بادزن‌های با پره‌های شعاعی 6-2-6- بادزن‌های با پره‌های نوک شعاعی 6-3- پارامترهای مهم در انتخاب بادزن 6-4- روابط بادزن‌های سانتریفوژ 6-4-1- دبی جرمی بادزن 6-4-2- دبی حجمی بادزن 6-4-3- فشار تولیدی بادزن 6-4-4- توان مصرفی بادزن 6-5- محاسبه توان بادزن‌ها 6-6- تصحیحات جوی 7- انواع دریچه‌ها 7-1- دریچه ساده با تنظیم کننده مقدار هوا 7-2- دریچه‌های نوع رفت ساده 7-3- دریچه‌های رفت هوا نوع سقفی 7-4- دریچه‌های رفت هوا، خطی شکافدار 7-5- دریچه‌های برگشت و تخلیه هوا 8- نکات اجرایی 8-1- دهانه‌های هوای دریافتی از بیرون 8-2- دهانه‌های تخلیه هوا 8-3- نکات اجرایی )در ساخت و طراحی و مونتاژ فصل چهارم آب و آبرسانی 1- آب 1-1- تعاریف 1-2- مشخصات آب آشامیدنی 1-2-1- آب آشامیدنی 1-2-2- حد مطلوب 1-2-3- حد مجاز 1-2-4- کلر آزاد باقیمانده 1-2-5- کدورت آب 1-2-6- رنگ 1-2-7- بو 1-2-8- طعم 1-2-9- املاح، گازها و فلزات 1-2-10- دما  170 1-2-11- ویژگیهای فیزیکی ، شیمیایی  و بیولوژیکی  آب آشامیدنی 1-2-12- استاندارد آب آشامیدنی 1-3- آزمایشات آب 1-4- ناخالصی‌های آب 1-4-1- گازها 1-4-1-1- هوادهی 1-4-1-2- هوازدایی آب سرد 1-4-1-3- هوازدایی آب گرم به کمک بخار 1-4-1-4- جذب سطحی در این روش با استفاده از مواد جاذب، بصورت فیزیکی گاز را حذف می‌کنند. 1-4-1-5- رزینهای یونی هیدروژنی 1-4-1-6- اکسیداسیون با مواد شیمیایی 1-4-1-7- گازهای محلول در آب 1-4-1-8- حلالیت گازها در آب در دما‌های مختلف 1-4-2- املاح 1-4-2-1- سختی آب 1-4-2-2- سختی موقت 1-4-2-3- سختی دائم 1-4-2-4- سختی کل 1-4-2-5- رسوب 1-4-2-6- روش مهار املاح و رسوب آب 1-4-2-7- دستگاههای آب شیرین کن‌ خانگی 1-4-3- میکرو ارگانیزمها 1-4-3-1 گندزدایی شیمیایی 1-4-3-2- روش فیزیکی 1-4-4- زواید و ذرات معلق 1-4-4-1- فیلتراسیون 1-4-4-2- فیلتر‌های شنی 2- آب‌رسانی 2-1- شرایط طراحی آب‌رسانی ساختمانها 2-2- سیستم‌های آبرسانی 2-2-1- استفاده ازشبکه آب شهری 2-2-2- مخزن ذخیره و وتوزیع ثقلی 2-2-2-1 مخزن ذخیره 2-2-2-2- حجم مخزن ذخیره آب 2-2-2-3- جنس مخزن 2-2-2-4- محل مخزن آب 2-2-2-5- حفاظت مخزن ذخیره آب 2-2-2-6- اتصالات مخزن ذخیره آب 2-2-3- مخزن تحت فشار 2-2-4- سیستم بوستر پمپ 2-2-4-1- موارد استفاده از بوستر پمپها 2-2-4-2- سیستم بوستر پمپ دور ثابت 2-2-4-3- محاسبات 2-2-4-4- سیستم بوستر پمپ دور متغیر 2-2-5- منابع هوایی 2-3- لوله‌کشی آب سرد و آب گرم مصرفی 2-3-1- منطقه‌بندی ساختمانهای بلند مرتبه 2-3-1-1- منطقه‌بندی ساختمان با بوستر پمپ 2-3-1-2- منطقه‌بندی ساختمان با مخزن ثقلی 2-3-2- انواع لوله‌ در سیستم آب آشامیدنی 2-3-2-1- لوله‌های فولادی گالوانیزه 2-3-2-2- لوله‌های مسی 2-3-2-3- لوله‌های پلیمری 2-3-2-4- لوله‌های ترکیب فلز و پلیمر (چند لایه) 2-4- شیرها و اتصالات 2-4-1- محل نصب شیر‌ها 2-5- کلکتورها 2-6- کنتورها 2-6-1- تقسیم‌بندی کنتورها 2-6-1-1- تقسیم‌بندی کنتورهای آب براساس دقت عملکرد و کلاس کاری 2-6-1-2- تقسیم‌بندی کنتورهای آب براساس سایز یا اندازه 2-6-1-3- تقسیم‌بندی کنتورهای آب براساس تماس قطعات با آب 2-6-2- معیارهای انتخاب کنتور 2-6-3- استانداردهای موجود در خصوص کنتورها 2-7- انشعاب 2-7-1- تعاریف 2-7-2- نصب انشعابات خانگی 2-8- عایق‌کاری 2-8-1- عایق‌کاری لوله‌های آب گرم مصرفی 2-9- مقررات و نکات اجرایی 2-10- تست و ضد عفونی سیستم لوله‌کشی 2-10-1- تست سیستم لوله‌کشی 2-10-2- ضد عفونی 2-10-3- رو ش ضدعفونى کردن 2-11- تأمین آب گرم مصرفی 2-11-1- آب گرمکن‌ها 2-11-2- پکیج‌ها 2-11-3- مبدل‌ها 3- صرفه جویی در مصرف آب 3-1- اهمیت صرفه جویی در مصرف آب 3-2- راهکارهای صرفه‌جویی 3-2-1- اقدامات قانونی و کنترلی 3-2-2- اصلاحات ابزاری (استفاده از ابزارآلات کاهنده) 3-2-2-1- فلاش تانک 3-2-2-2- کاهش حجم فلاش تانک 3-2-2-3- سردوش‌های کم مصرف 3-2-2-4- درفشانها 3-2-2-5- استفاده از شیرهای اهرمی 3-2-2-6- استفاده از شیرهای فتو الکتریک 3-2-2-7- شیرآلات فشاری زماندار 3-2-3- اصلاح تاسیسات و تجهیزات بهداشتی 3-2-3-1- موارد مصرف آب خاکستری 3-2-3-2- مزایای استفاده از آب خاکستری 3-2-3-3- جمع آوری آب باران 3-2-3-4- استفاده از کنتور مجزای آپارتمانی 3-2-3-5- انجام کنترل نشت در شیرهای آب و سیستم شبکه‌ی آب داخل منزل 3-2-3-6- عایق‌بندی لوله های آب گرم 3-2-4- اصلاحات رفتاری ) فرهنگ سازی فصل پنجم  فاضلاب و آب باران ساختمان 1- فاضلاب 1-1- انواع فاضلاب 1-1-1- فاضلاب سنگین 1-1-2- فاضلاب سبک 1-1-3- فاضلاب بهداشتی 1-1-4- فاضلاب خا کستری 1-2- روشهای جمع‌آوری و دفع فاضلاب 1-2-1- شبکه شهری (سیستم اگو) 1-2-2- چاه جذبی 1-2-2-1- نکاتی در مورد چاه‌های جذبی 1-2-3- سپتیک تانک 1-2-3-1- محاسبه حجم سپتیک تانک 1-2-3-2- هواکش سپتیک تانک 1-3- لوله‌کشی فاضلاب 1-3-1- مصالح لوله‌کشی فاضلاب 1-3-1-1- لوله چدنی سرکاسه‌دار 1-3-1-2- لوله چدنی بدون سرکاسه 1-3-1-3- گالوانیزه 1-3-1-4- لوله‌های PVC 1-3-1-5- لوله‌های PE 1-3-2- تعیین قطر لوله‌های فاضلاب 1-3-2-1- لوله اصلی افقی فاضلاب 1-3-2-2-  انشعابات افقی فاضلاب 1-3-2-3- لوله اصلی قائم فاضلاب 1-3-3- آزمایش لوله‌کشی فاضلاب 1-3-3-1- آزمایش با آب 1-3-3-2- آزمایش با هوا 1-3-3-3- آزمایش نهایی 1-3-4- نکات اجرایی و مقررات 1-3-4-1- اتصال پائین‌ترین شاخه افقى به لوله قائم 1-3-4-2- دفن لوله‌ها 1-3-4-3- شیب لوله‌ها 1-3-4-4- تکیه‌گاه‌گذاری لوله‌ها 1-3-4-5- دریچه‌های بازدید 2- هواکش فاضلاب و لوله‌کشی آن 2-1- مصالح لوله‌کشی هواکش 2-2- لوله‌کش هواکش 2-1-1- محاسبات 2-3- هواکش خشک 2-3-1- لوله قائم هواکش 2-3-2- هواکش لوله قائم فاضلاب 2-4- هواکش تر 2-5- هواکش مداری 2-6- نکات اجرایی 2-7- تعویض هوای حمام و توالت 3– لوازم بهداشتی ، جزئیات اجرایی و مقررات 3-1- دوش 3-2- وان 3-3- توالت شرقی 3-4- توالت فرنگی 3-5- دستشویی و روشویی 3-6- سینک آشپزخانه 3-7- جزییات استقرار لوازم بهداشتی 4- آب باران 4-1- لوله‌کشی و محاسبات 4-1-1- محاسبه قطر لوله‌های آب باران 4-2- مصالح لوله کشی 4-3- مقررات و نکات اجرایی فصل ششم سایکرومتری 1ـ سایکرومتری 2ـ منحنی سایکرومتریک 3ـ دمای خشک 4ـ دمای تر یا مرطوب 5ـ دمای نقطه شبنم 6ـ رطوبت نسبی 7ـ رطوبت مخصوص 8ـ آنتالپی 9ـ انحراف آنتالپی 10ـ حجم مخصوص 11ـ ضریب کنار گذر 12ـ حرارت محسوس 13ـ حرارت نهان 14ـ حرارت کل 15ـ نقطه شبنم کویل 16ـ فرایندها و تحولات هوا 16ـ1ـ فرایند گرم کردن محسوس 16ـ2ـ فرایند سرد کردن محسوس 16ـ3ـ فرایند سرد کردن و رطوبت گیری 16ـ4ـ فرایند اشباع آدیابتیک 16ـ5ـ فرایند رطوبت زنی 16ـ6ـ فرایند رطوبت گیری 16ـ7ـ فرایند رطوبت زنی و گرمایش 16ـ8ـ فرایند گرم کردن و رطوبت‌گیری 17ـ شرایط آسایش فصل هفتم تبرید 1ـ محاسبه بارهای سرمایی 1ـ 1ـ کسب حرارت از خورشید توسط پنجره‌ها بصورت تشعشع 1ـ 2ـ محاسبه بار برودتی جداره‌ها 1ـ 2ـ 1ـ محاسبه بار برودتی جداره‌های خارجی (سقف، دیوارهای خارجی و درب‌ها) 1ـ 2ـ 2ـ محاسبه بار برودتی هدایتی پنجره‌ها 1ـ 3ـ محاسبه بار برودتی روشنایی 1ـ 4ـ محاسبه بار برودتی افراد 1ـ 5ـ محاسبه بار برودتی منابع داخلی 1ـ 5ـ 1ـ دستگاههای الکتریکی و گازی 1ـ 5ـ 2ـ موتورها 1ـ 5ـ 3ـ لوله‌ها و مخازن 1ـ 6ـ محاسبه بار برودتی هوای خارج 2ـ انتخاب سیستم خنک کاری مناسب 2ـ 1ـ سیستم‌های خنک‌کاری 2ـ 1ـ 1ـ سیستم خنک کاری مرکزی 2ـ 1ـ 2ـ سیستم خنک کاری مستقل (موضعی) 3ـ فلودیاگرام تبرید 4ـ موتورخانه تبرید 5ـ چیلرها 5ـ 1ـ محاسبه، انتخاب و انواع آن 5ـ 2ـ محاسبه ظرفیت چیلرها 5ـ 3ـ چیلرهای تراکمی 5ـ 4ـ چیلرهای تراکمی با محرک موتور احتراق داخلی 5ـ5ـ چیلرهای راکمی با محرک الکتریکی 5ـ 6ـ شرح ساختمان دستگاه‌های تبرید تراکمی (چیلر، کولر و…) 5ـ 7ـ اجزاء اصلی چیلرتراکمی 5ـ 7ـ 1ـ مبردها 5ـ 7ـ 1ـ 1ـ خصوصیات مبردها 5ـ 7ـ 1ـ 2ـ طبقه‌بندی مبردها 5ـ 7ـ1ـ3ـ دبی مبرد جریانی 5ـ7ـ2ـ کمپرسور 5ـ 7ـ2ـ1ـ کمپرسور‌های دینامیکی 5ـ7ـ2ـ2ـ کمپرسور‌های گردشی 5ـ7ـ2ـ3ـ کمپرسور‌های رفت و برگشتی 5ـ7ـ3ـ اواپراتور 5-7-4- کندانسور 5ـ7ـ4ـ1ـ کندانسورهای هوایی 5ـ7ـ4ـ2ـ کندانسورهای آبی 5ـ7ـ4ـ3ـ کندانسورهای تبخیری 5ـ7ـ5ـ شیر انبساط 5ـ7ـ6ـ شیرآلات ولوازم جانبی روی لوله‌های ارتباطی 5ـ7ـ6ـ1ـ شیر برقی 5ـ7ـ6ـ2ـ شیر شارژ مبرد 5-7-6-3- شیر سرویس 5ـ7ـ6ـ4ـ فیلتر و فیلتر درایر 5ـ7ـ6ـ5ـ رسیور 5ـ 7ـ 6ـ 6ـ آکومولاتور 5ـ 7ـ 6ـ 7ـ لوله‌ها وشیلنگ‌ها واتصالات 5ـ7ـ7ـ اجزاء کنترلی 5ـ7ـ7ـ1ـ بی بار کننده‌ها 5ـ 7ـ 7ـ 2ـ ترموستات آنتی فریز 5ـ 7ـ 7ـ 3ـ پرشر سوییچ فشار بالا 5ـ 7ـ 7ـ 4ـ پرشر سوییچ فشار پایین 5ـ 7ـ 7ـ 5ـ پرشر سوییچ روغن 5ـ 7ـ 7ـ 6ـ  فلو سوییچ 5ـ7ـ7ـ7ـ شیر اطمینان 5ـ7ـ7ـ8ـ سایت گلاس 5ـ7ـ7ـ9ـ جدا کننده روغن 5ـ7ـ8ـ اجزاء الکتریکی 5ـ7ـ8ـ1ـ کنترل سه فاز 5ـ7ـ8ـ2ـ فیوز شیشه‌ای 5ـ7ـ8ـ3ـ رله الکترونیکی کمپرسور 5ـ7ـ8ـ4ـ رله اضافه جریان (بی‌متال) 5ـ7ـ8ـ5ـ کلید اتوماتیک (مدارشکن) 5ـ7ـ8ـ6ـ کنتاکتور قدرت 5ـ7ـ8ـ7ـ کنتاکتور فرمان 5ـ7ـ8ـ8ـ کنتاکت اضافی 5ـ7ـ8ـ9ـ تایمر بوبین‌دار 5ـ7ـ9ـ نمایشگرها 5ـ7ـ9ـ1ـ چراغ‌های سیگنال 5ـ7ـ9ـ2ـ گیجهای فشار 5ـ7ـ9ـ3ـ گیج فشار قوی 5ـ7ـ9ـ4ـ گیج فشار ضعیف 5ـ7ـ9ـ5ـ گیج فشار روغن 5ـ7ـ9ـ6ـ نمایش دهنده درجه حرارت آب برگشتی به اواپراتور 5ـ 7ـ9ـ7ـ نمایشگر زمان کارکرد کمپرسور 5ـ 7ـ 9ـ 8ـ مدار عیب‌یاب 5ـ 8ـ سیستم‌های کنترل ایمن استپ/استارت کمپرسور چیلر 5ـ8ـ1ـ سیستم کنترل پمپ داون 5ـ8ـ2ـ سیستم کنترل پمپ اوت 5ـ9ـ روش‌های نشت‌یابی سیستم تبرید تراکمی 5ـ9ـ1ـ روش نشت‌یابی ‌هالیدی 5ـ9ـ2ـ روش محلول آب صابون 5ـ9ـ3ـ روش محلول‌های رنگی 5ـ10ـ چیلر‌های جذبی 5ـ10ـ1ـ شرح عملکرد چیلرهای جذبی 5ـ 10ـ 2ـ اجزاء اصلی چیلرهای جذبی 5ـ 10ـ 2ـ 1ـ اواپراتور 5ـ 10ـ 2ـ 2ـ ابزوربر 5ـ 10ـ 2ـ 3ـ ژانراتور 5ـ 10ـ 2ـ 4ـ کندانسور 5ـ 10ـ 2ـ 5ـ پمپ محلول 5ـ 10ـ 2ـ 6ـ پمپ ابزوربر 5ـ 10ـ 2ـ 7ـ پمپ مبرد 5ـ 10ـ 2ـ 8ـ مبدل حرارتی 5ـ 10ـ 2ـ 9ـ پمپ خلاء 5ـ 10ـ 2ـ 10ـ لیتیوم بروماید 5ـ 10ـ 3ـ تقسیم‌بندی چیلر از نظر نوع انرژی ورودی به ژنراتور 5ـ 10ـ 3ـ 1ـ چیلر‌های جذبی با تغذیه بخار 5ـ 10ـ 3ـ 2ـ چیلر‌های جذبی با تغذیه آب گرم 5ـ 10ـ 3ـ 3ـ چیلر‌های جذبی شعله مستقیم 5ـ 10ـ 4ـ سیکل چیلر جذبی در حالت گرمایش و تأمین آبگرم مصرفی 5ـ 10ـ 5ـ تقسیم‌بندی چیلرها از نظرتعداد ژنراتورها 5ـ 10ـ 5ـ 1ـ چیلر‌های جذبی تک اثره 5ـ10ـ 5ـ 2ـ چیلر‌های جذبی دو اثره 5ـ10ـ6ـ ضریب عملکرد سیستم‌های برودتی 5ـ10ـ6ـ1ـ ضریب عملکرد چیلرهای تراکمی 5ـ10ـ6ـ2ـ ضریب عملکرد چیلرهای جذبی 5ـ 11ـ مقایسه چیلرهای جذبی و تراکمی 5ـ11ـ1ـ شباهت‌های چیلرهای جذبی و تراکمی 5-11-2- تفاوتهای اصلی چیلرهای جذبی و تراکمی عبارتند از: 5-11-3- مهمترین مزایای چیلرهای تراکمی نسبت به چیلرهای جذبی عبارتند از: 11-4- مهمترین مزایای چیلرهای جذبی نسبت به چیلرهای تراکمی عبارتنداز: 6ـ برج‌های خنک کن 6ـ 1ـ انتخاب برج خنک کن 6ـ2ـ برج خنک کن آبی اتمسفریک 6ـ3ـ برج خنک‌کن آبی با مکش مکانیکی 6ـ 3ـ 1ـ برج‌های خنک کن آبی جریان موازی 6ـ 3ـ 2ـ برج خنک کن جریان متقاطع 6ـ 3ـ 3ـ آب برج خنک کن‌های آبی 6ـ 3ـ 3ـ 1ـ کیفیت آب سیستم برج خنک‌کن 6ـ 3ـ 3ـ 2ـ آب جبرانی برج 6ـ 4ـ تصحیحات جوی برج‌های خنک کن آبی 6ـ 5ـ نکات اجرایی 7ـ پمپ سیرکولاتور 7ـ 1ـ دبی پمپ سیرکولاتور 7ـ 2ـ هد پمپ 8ـ پمپ برج خنک کن 8ـ 1ـ دبی پمپ برج خنک‌کن برای چیلرهای تراکمی 8ـ 2ـ دبی پمپ برج برای چیلرهای جذبی 8ـ 3ـ هد پمپ برج خنک‌کن 9ـ لوله‌کشی آب مسیر چیلر و آب مسیر برج 9ـ 1ـ لوله‌های فولادی 9ـ 2ـ لوله‌های مسی 9-3- عایق کاری لوله‌ها 10- منبع انبساط فصل هشتم دستگاه‌های گرمایشی و سرمایشی مستقل 1ـ دستگاههای گرم‌کننده 1ـ 1ـ پکیج حرارتی 1ـ 2ـ شومینه 1ـ 3ـ کوره هوای گرم 1ـ 3ـ 1ـ کوره گرم‌کننده مستقیم 1ـ 3ـ 2ـ کوره هوای گرم با گردش هوا 1ـ 4ـ بخاری 1ـ 4ـ 1ـ بخاری خانگی با دودکش 1ـ 4ـ 2ـ بخاری خانگی بدون دودکش 1ـ 5ـ پمپ حرارتی 1ـ 6ـ آب گرم کن‌ها 1ـ 6ـ 1ـ آب گرمکن گازسوز با مخزن ذخیره 1ـ 6ـ 2ـ آب گرمکن گازسوز فوری بدون مخزن ذخیره (آبگرمکن دیواری) 1ـ 6ـ 3ـ آبگرمکن خورشیدی 1ـ 6ـ 3ـ 1ـ دریافت کننده 1ـ 6ـ 3ـ 2ـ مخزن ذخیره آبگرم 1ـ 6ـ 3ـ 3ـ انواع آبگرمکن خورشیدی 1ـ6ـ3ـ4ـ محاسبه سطح کلکتور 1ـ 6ـ 4ـ آبگرمکن برقی 1ـ6ـ4ـ1ـ آب گرمکن برقی با مخزن ذخیره 2ـ دستگاههای خنک کننده 2ـ 1ـ ایرواشر 2ـ 2ـ کولر‌های آبی (تبخیری) 2ـ 2ـ 1ـ کانال کشی هوا 2ـ 2ـ 2ـ لوله‌کشی 2ـ 2ـ 3ـ انتخاب ظرفیت کولر آبی 2ـ 3ـ کولر گازی 2ـ 3ـ 1ـ مقررات 2ـ 3ـ 2ـ انواع کولر گازی 2ـ 4ـ یخچال‌های جذبی فصل نهم هوای فشرده 1ـ هوای فشرده و کاربردهای آن 1ـ 1ـ مشخصات هوا 1ـ 3ـ کیفیت هوای فشرده 1ـ 4ـ کلاس‌های کیفیت هوا 1ـ 5ـ هوای فشرده اشباع و خشک 1ـ 6ـ محاسبه کندانس حاصل از فشردن هوا 2ـ تولید و توزیع هوای فشرده و تجهیزات آن 2ـ 1ـ فلودیاگرام نمونه تولید هوای فشرده 2ـ 2ـ کمپرسورخانه 2ـ 2ـ 1ـ موقعیت کمپرسورخانه 2ـ 2ـ 2ـ چیدمان تجهیزات و ابعاد کمپرسورخانه 2ـ 2ـ 3ـ تأمین هوا و ونتیلاسیون کمپرسورخانه 2ـ 3ـ کمپرسورها 2ـ 3ـ 1ـ انواع کمپرسورها 2ـ 3ـ 2ـ کمپرسورهای جابجایی 2ـ 3ـ 2ـ 1ـ کمپرسورهای پیستونی 2ـ 3ـ 3ـ کمپرسورهای دینامیکی 2ـ 3ـ 3ـ 1ـ کمپرسورهای سانتریفیوژ 2ـ 3ـ 3ـ 2ـ کمپرسورهای محوری 2ـ 3ـ 4ـ کمپرسورهای گردشی 2ـ 3ـ 4ـ 1ـ کمپرسورهای اسکرو 2ـ 3ـ 4ـ 2ـ کمپرسورهای اسکرول 2ـ 3ـ 4ـ 3ـ کمپرسورهای بادامکی 2ـ 3ـ 4ـ 4ـ کمپرسورهای روتاری با پره لغزنده 2ـ 3ـ 5ـ ظرفیت کمپرسور 2ـ 3ـ 6ـ تأثیر پارامترهای مختلف بر روی توان کمپرسور 2ـ 4ـ افتر کولر 2-5- لوله‌کشی 2-5- 1- تست سیستم لوله کشی هوای فشرده 2ـ 6ـ مخازن ذخیره هوا 2ـ 7ـ تله‌‌ها 2ـ 8ـ فیلترها 2ـ 8ـ 1ـ انواع فیلترها 2ـ 8ـ 1ـ 1ـ فیلترهای هوای ورودی 2ـ 8ـ 1ـ 2ـ پیش فیلترها 2ـ 8ـ 1ـ 3ـ افتر فیلترها 2ـ 8ـ 1ـ 4ـ فیلترهای نهایی 2ـ 8ـ 1ـ 5ـ فیلترهای روغن 2ـ 8ـ 2ـ فیلترهای کربن فعال 2ـ 8ـ 3ـ فیلترهای جذب سطحی 2ـ 8ـ 4ـ فیلترهای ترکیبی 2ـ 8ـ 5ـ انتخاب فیلتر 2ـ 9ـ سپریتورها 2ـ 10ـ رطوبت‌گیری هوا 2ـ 10ـ 1ـ درایرهای جذب سطحی 2ـ 10ـ 2ـ ایر درایرهای انحلالی 2ـ 10ـ 3ـ خشک کردن سرمایشی 2ـ 11ـ نکات اجرایی سیستم هوای فشرده فصل دهم  اطفاء حریق 1ـ کلاس‌بندی آتش‌سوزی براساس نوع مواد آتش‌زا 1ـ 1ـ کلاس A 1ـ 2ـ کلاس B 1ـ 3ـ کلاس C 1ـ 4ـ کلاس D برخی از خاموش‌کننده‌های مهم کلاس D به شرح زیر است: 2ـ انواع فضاها از نظر خطرپذیری 2ـ 1ـ فضاهای کم خطر 2ـ 2ـ فضاهایی با خطر متوسط 2ـ 3ـ فضاهای پرخطر 3ـ سیستم اعلام حریق و اجزاء 3ـ 1ـ اهمیت اعلام حریق 3ـ 2ـ سیستمهای اعلام حریق 3-2-1- سیستم اعلام حریق دستی 3-2-2- سیستم اعلام حریق معمولی 3-2-2-1- سیستم اعلام حریق معمولی موضعی 3-2-2-2-سیستم اعلام حریق معمولی غیرموضعی 3ـ 2ـ 3ـ سیستمهای آدرس‌دار 3ـ 3ـ اجزاء سیستم اعلام حریق معمولی 3ـ 3ـ 1ـ دتکتورها (آشکارسازها) 3ـ 3ـ 1ـ 1 ـ دتکتور حرارتی 3ـ 3ـ 1ـ 2ـ دتکتور دودی 3ـ 3ـ 1ـ 3ـ دتکتور شعله 3ـ 3ـ 2ـ مرکز اعلام حریق(اتاق کنترل) 3ـ 3ـ 3ـ منبع تغذیه 3ـ 3ـ 4ـ زنگ، بوق، آژیر و شستی‌های اعلام حریق 3ـ 3ـ 5ـ کابل و سیم‌کشی و اتصالات فرعی 4ـ روش‌های عمومی اطفاء حریق 4ـ 1ـ روشهای کنترل و اطفاء حریق 4ـ 2ـ تجهیزات خاموش کننده 4ـ 2ـ 1ـ تجهیزات ثابت 4ـ 3ـ تجهیزات متحرک 4ـ 4ـ سیستمهای قابل حمل و یا دستی 4ـ4ـ1ـ انتخاب آتش خاموش‌کن 4ـ4ـ2ـ انواع آتش خاموش کن‌ها 4ـ 4ـ 3ـ مقررات و توصیه‌های کلی در مورد آتش خاموش‌کن‌های دستی 4ـ 4ـ 4ـ آتش خاموش کن‌های کلاس A 4ـ 4ـ 5ـ مشخصات آتش خاموش کن‌ها 4ـ 5ـ سیستم اطفاء حریق با کف (فوم) توسط پمپ 4ـ 6ـ سیستم کف (فوم) پیش مخلوط 4ـ 7ـ آتش خاموش‌کن‌های قابل حمل اسید و باز 4ـ 8ـ آتش خاموش کن‌های کف (فوم) شیمیایی 4ـ 9ـ سیستم شیلنگ و قرقره 4ـ 10ـ سیستم رایزر خشک 4ـ 11ـ سیستم رایزر تر 4ـ 12ـ سیستم اتوماتیک اطفاء حریق توسط گاز 4ـ 13ـ سیستم اطفاء حریق اسپرینکلری 4ـ 13ـ 1ـ اسپرینکلرها 4ـ13ـ1ـ1ـ اجزای تشکیل دهنده اسپرینکلر 4ـ 13ـ 1ـ2ـ انواع اسپرینکلرها از نظر کاربردی 4ـ 13ـ1ـ 3ـ حداکثر سطح تحت پوشش توسط یک سیستم اسپرینکلری 4ـ 13ـ1ـ 4ـ استاندارد رنگ‌بندی و رده دمایی اسپرینکلرها 4ـ 13ـ1ـ 5ـ بررسی و بازرسی اسپرینکلر‌ها 4ـ 13ـ1ـ 6ـ نکاتی در خصوص اسپرینکلرها 4ـ 13ـ 2ـ سیستم اسپرینکلری خشک 4ـ 13ـ 3ـ سیستم اسپرینکلری تر 4ـ 13ـ 4ـ سیستم اسپرینکلری پیش فعال 4ـ 13ـ 5ـ سیستم اسپرینکلری تند آبی / سیل آسا 4ـ 13ـ 6ـ سیستم اسپرینکلری افشانه‌ای آب 4-13-7- لوله‌کشی دفنی 4-13-8- لوله‌کشی روکار 4ـ 13ـ 9ـ شیرها 4ـ13ـ10ـ لوله‌کشی و چیدمان اسپرینکلر‌ها 4ـ13ـ11ـ نکات مهم در لوله‌کشی و چیدمان سیستم اسپرینکلرها 4ـ13ـ12ـ حداقل و حداکثر فشار آب و محاسبه افت فشار 4ـ13ـ13ـ منابع تأمین آب 4ـ13ـ14ـ طراحی سیستم اطفاء حریق به روش اسپرینکلری فصل یازدهم گازرسانی 1- آشنایی با گاز طبیعی 2ـ تقسیم‌بندی ساختمانها 2ـ 1ـ ساختمانهای مسکونی 2ـ 2ـ ساختمانهای عمومی 2ـ 3ـ ساختمانهای خاص 3ـ لوله‌کشی گاز 3ـ 1ـ ماتریال لوله‌های فولادی 3ـ 2ـ لوله‌های مسی 3ـ 3ـ لوله‌های قابل انعطاف (شیلنگ) 3ـ 4ـ اتصالات فولادی 3ـ 4ـ 1ـ اتصالات نوع جوشی 3ـ 4ـ 2ـ اتصالات دنده‌ای 3ـ 4ـ 3ـ جوشکاری 3ـ 4ـ 3ـ 1ـ انواع جوش 3ـ 4ـ 3ـ 2ـ الکترود 3ـ 5ـ تعیین قطر لوله‌های گاز 3ـ 6ـ الزامات و نکات اجرایی لوله‌کشی 3ـ 7ـ عایق کاری لوله‌های روکار 3ـ 8ـ عایق کاری لوله‌های توکار 4ـ تجهیزات گازرسانی و وسایل گازسوز و مقررات مربوطه 4ـ 1ـ کلکتور 4ـ 2ـ کنتور 4ـ 3ـ دیگ 4ـ 4ـ پکیج 4ـ 5ـ آبگرمکن دیواری 4ـ 6ـ آبگرمکن زمینی 4ـ 7ـ بخاری خانگی 4ـ 8ـ اجاق گاز خانگی (5 شعله فردار) 4ـ 9ـ چراغ روشنایی 4ـ 10ـ شومینه 4ـ 11ـ پلوپز وکباب پز 4ـ 12ـ دودکش وسایل گازسوز 4ـ 12ـ 1ـ تعیین قطر دودکش مستقل برای یک دستگاه گازسوز 4ـ 12ـ 1ـ 1ـ مراحل تعیین قطر دودکش 4ـ 12ـ 1ـ 2ـ نکات اجرای دودکش و مقررات مربوطه 4ـ 13ـ شیرها 4ـ 14ـ ممنوعیت نصب وسایل گازسوز گرمایشی 5ـ آزمایش سیستم لوله‌کشی 5ـ 1ـ آزمایش مقاومت 5ـ 2ـ آزمایش نشتی 5ـ 3ـ آزمایش نشت گاز بعد از باز کردن جریان گاز 5ـ 3ـ 1ـ بررسی نشت گاز با استفاده از کنتور 5ـ 3ـ 2ـ بررسی نشت گاز بدون استفاده از کنتور 6- طراحی و نقشه‌کشی و تعیین قطر لوله‌های گاز 6-1- انتخاب مسیر لوله کشی گاز 6-2-تهیه نقشه‌های سیستم لوله‌کشی گاز 6-2-1- نکات کلی در نقشه‌کشی گاز 6-3-تعیین قطر لوله‌ها 7ـ اثرات استنشاق گاز مونواکسید کربن بر سلامتی انسان alt="منابع کارشناسی رسمی تاسیسات" width="557" height="882" /> منابع و مآخذ کتاب درسنامه آزمون کارشناسی‌ رسمی تاسیسات ساختمانی برق ماشین کارخانجات انتشارات نوآور ناشر تخصصی کتب نظام مهندسی و عمران

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های کارشناسی رسمی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس داریوش هادی زاده
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 402
شابک 9786001683701