کتاب خواستگاری نوشته مهدی میرباقری از انتشارات مروارید

کتاب«خواستگاری»، در غالب رمان و ادبیات داستانی توسط انتشارات مروارید ، به تالیف مهدی میرباقری به چاپ رسیده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

انتشارات مروارید یکی از چندین انتشارات برتری است که مجموعه 3گام ، آن را برگزیده تا کتب جذاب و پر محتوای نشر شده از آن را در اختیار مخاطبان فرهیخته و دوستدار کتاب خود ، قرار دهد. کتاب خواستگاری به تالیف مهدی میرباقری یکی از آثار نشر شده توسط این انتشارات به نام می باشد.