کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 2 نوشته جمشید اسکندری، فاطمه حدادپور از فرشید

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 2 به حل و تشریح مسائل و پرسش های کتاب حسابداری صنعتی پرداخته است. این کتاب به وسیله انتشارات فرشید به چاپ رسیده است.
ناشر: فرشید
موجود بودن: موجود است
18,000 تومان
16,200 تومان
توضیحات

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی حاوی 6 فصل اصلی به شرح زیر است:
1- هزینه یابی استاندارد - تجزیه و تحلیل انحرافات
2- هزینه یابی استاندارد - حسابداری هزینه های استاندارد
3- هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی
4- هزینه یابی جذبی و هزینه یابی متغیر
5- تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود در موسسات تک محصولی
6- تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود در موسسات چند محصولی