کتاب حسابداری صنعتی جلد1 برنامه ریزی و کنترل نوشته فرشید نویسی ، رضا نظری ، احمد حسینی ، عزیز عالی فر از سازمان حسابرسی

کتاب حسابداری صنعتی جلد1 برنامه ریزی و کنترل نوشته فرشید نویسی ، رضا نظری ، احمد حسینی ، عزیز عالی فر از سازمان حسابرسی
موجود بودن: موجود است
12,000 تومان
مشخصات محصول
نوع محصول کتاب
نوع کتاب مرجع
مقطع دانشگاهی
موضوع حسابداری,
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب پنیوماتیک نوشته علی مرادی از آیلار

کتاب پنیوماتیک نوشته علی مرادی از انتشارات آیلار

کتاب راهنمای جامع STEP7 نوشته محمد رضا ماهر از قدیس

کتاب راهنمای جامع STEP7 نوشته محمدرضا ماهر از انتشارات قدیس
80,000 تومان

کتاب چک لیست های تاسیسات مکانیک ساختمان نوشته داریوش هادی زاده از نوآور

کتاب چک لیست های تاسیسات مکانیک ساختمان نوشته داریوش هادی زاده از انتشارات نوآور

کتاب حسابداری صنعتی جلد 2 برنامه ریزی و کنترل نوشته فرشید نویسی ، رضا نظری ، احمد حسینی ، عزیز عالی ور از سازمان حسابرسی

کتاب حسابداری صنعتی جلد 2 برنامه ریزی و کنترل نوشته فرشید نویسی ، رضا نظری ، احمد حسینی ، عزیز عالی ور از انتشارات سازمان حسابرسی
15,000 تومان