کتاب ترسیم فنی نوشته مریم دانش، مهدی رضایی از هنگام هنر

کتاب ترسیم فنی ویژه کنکور 1402 نوشته مریم دانش، مهدی رضایی از انتشارات هنگام هنر دارای 6 فصل 2بخش ویژه کنکور هنر می باشد
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب ترسیم فنی ویژه کنکور 1402 نوشته مریم دانش، مهدی رضایی از انتشارات هنگام هنر دارای 6 فصل بخش اول درسنامه و دوم تمرین همچنین فصول ابزار و تجهیزات، هندسه، مبانی رسم فنی و نقشه کشی، سیستم های مختلف نمایش تصویر، نقشه کشی، ریاضی ترسیم فنی ویژه کنکور هنر می باشد