کتاب تدارکات اجتماعی و حکمرانی عمومی نوین نوشته جو باراکت ترجمه رضا زارع و علیرضا پاک نیت از انتشارات سمت کد کتاب: 2515

کتاب تدارکات اجتماعی و حکمرانی عمومی نوین نوشته جو باراکت ، رابین کیست و کریگ فرنو ترجمه رضا زارع، علیرضا پاک نیت و محمد صفری دشتکی در انتشارات سمت به چاپ رسیده است. این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «مبانی مدیریت دولتی و تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی و مبانی فلسفه تئوری های مدیریت دولتی» و همچنین برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی در مقطع دکتری به عنوان منبع اصلی درس «تئوری های مدیریت پیشرفته» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
72,000 تومان
توضیحات

کتاب تدارکات اجتماعی و حکمرانی عمومی نوین در 9 فصل به شرح زیر ترجمه شده است:
1. مقدمه
2. محرک های اجتماعی - اقتصادی و سیاسی تدارکات اجتماعی
3. پیشرفت های تاریخی و معاصر در ارائه تدارکات اجتماعی
4. فعال کننده های منابع و نهادهای تدارکات اجتماعی
5. تدارکات اجتماعی و بخش تعاونی
6. حکمرانی فراتر از دولت: شبکه های بخش ثالث و عمل بعدی
7. ارزیابی و سنجش ارزش اجتماعی
8. مفاهیم نظری و نشانه های کاربردی
9. نتیجه گیری

مشخصات محصول
شابک 9786000226664