کتاب بیولوژی باورها نوشته بروس لیپتون ترجمه فرهاد توحیدی از انتشارات آویدمند

کتاب بیولوژی باورها نوشته بروس لیپتون ترجمه فرهاد توحیدی در انتشارات آویدمند به چاپ رسیده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب بیولوژی باورها در 7 فصل به شرح زیر نگارش شده است:
1. درس هایی از محیط کشت
2. مساله محیط است، احمق
3. غشای جادویی
4. فیزیک جدید
5. بیولوژی و باور
6. رشد و حفاظت
7. تربیت آگاهانه: والدین در نقش مهندسین ژنتیک